Kto płaci podatek od nieruchomości? Przedmiot opodatkowania, stawki i wyłączenia

Podatek od nieruchomości to należność, której musi być świadoma każda osoba będąca właścicielem nieruchomości. Poznaj jego stawki, sprawdź, jak się go ustala i w jaki sposób go rozliczyć.

W poniższym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat podatku od nieruchomości i odpowiemy na najczęściej zadawane pytania związane z nim. Zastanawiasz się, czy musisz zapłacić podatek od nieruchomości? Czytaj dalej. 

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości płacą:

 1. osoby fizyczne, 
 2. osoby prawne, 
 3. jednostki organizacyjne,

które są:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych, lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Do grona opodatkowanych planuje się na stałe zaliczyć również dzierżawców.

Podatek od nieruchomości musisz zapłacić niezależnie od tego, z jakiego tytułu posiadasz nieruchomość. Wyjątkiem jest tutaj posiadanie przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości (nie równa się to mieszkaniu).

Zobowiązanie solidarne

Nie zawsze właścicielem nieruchomości jest tylko jedna osoba. Co w przypadku, gdy więcej osób dzieli prawo własności do nieruchomości wymienionej wyżej? W takim przypadku dzielą oni również zobowiązanie do opłacania podatku od nieruchomości. 

Organ podatkowy może domagać się zapłaty od podatku od dowolnego ze współwłaścicieli. On z kolei może domagać się od pozostałych rozliczenia tej zapłaty tak, by wkład każdego odzwierciedlał wysokość jego udziału. 

Co nie wlicza się do podatku od nieruchomości?

Do podatku od nieruchomości nie wliczają się niektóre pomieszczenia. Są to powierzchnie klatek schodowych, szybów windowych i szachtów. Ponadto nie wlicza się do niego słupów konstrukcyjnych, ścian działowych, ścian konstrukcyjnych i przejść drzwiowych. 

Dodatkowe wyłączenie jest zależne od wysokości pomieszczenia. Przy przestrzeni o wysokości powyżej 2,2 m, jej powierzchnię wlicza się do podatku w 100%. W przypadku przestrzeni o wysokości od 2,2 do 1,4 m jest to tylko 50%. Powierzchni przestrzeni niższych niż 1,4 m w ogóle nie wlicza się do podatku. 

Oznacza to, że jeśli twój dom ma w sumie 100 m2, ale masz w piwnicy czy schowku niską wnękę o wysokości 1,2 m i powierzchni 2 m2, na potrzeby podatku twój dom ma 98 m2.

Jakie budynki nie podlegają opodatkowaniu?

Budynki, których nie dotyczy podatek od nieruchomości to:

 • budynki gospodarcze (lub ich części), które służą działalności leśnej, rybackiej lub rolnej, lub są położone na gruntach gospodarstw rolnych,
 • grunty lub budynki zarejestrowane jako zabytki i podlegają stałej konserwacji,
 • obiekty przeznaczone dla rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży np. stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje,
 • budynki i grunty położone na obszarach objętych ochroną, czyli parki narodowe lub rezerwaty przyrody,
 • grunty nieużyteczne, zadrzewione i zakrzewione,
 • obiekty stanowiące infrastrukturę ogrodową tj. grunty, altany lub budynki do 35 m2,
 • nieruchomości zajęte na prowadzenie działań organizacji pozarządowych,
 • uczelnie i instytuty badawcze,
 • publiczne i niepubliczne jednostki prowadzące działalność oświatową,
 • żłobki i kluby dziecięce,
 • zakłady pracy chronionej lub aktywności zawodowej,
 • centra badawczo-rozwojowe.

Wyjątkiem są sytuacje, w których w tych budynkach lub ich części prowadzona jest działalność gospodarcza. Wówczas za tą ich część, w której ją prowadzimy, musimy zapłacić podatek.

Kiedy płaci się podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości opłaca się, w zależności od formy prawnej:

 • ratalnie, do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku, chyba że kwota podatku jest niższa niż 100 złotych, wtedy całość do 15 marca – w przypadku osób fizycznych;
 • miesięcznie w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń – do 31 stycznia – w przypadku pozostałych podatników.

Czy za mieszkanie płaci się podatek od nieruchomości?

Do nieruchomości, od których trzeba zapłacić podatek od nieruchomości, zaliczają się również mieszkania. Musisz uiścić od nich podatek, jeśli jesteś jego właścicielem lub współwłaścicielem, albo posiadasz do niego inne prawo, czyli jesteś:

 • posiadaczem samoistnym, 
 • posiadaczem zależnym,
 • użytkownikiem wieczystym.

Ile lat wstecz trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

A co w sytuacji, kiedy nie płaciliśmy podatku od nieruchomości? Przede wszystkim, należy unikać takiej sytuacji. Za niezłożenie deklaracji podatkowej w tej sprawie grozi nam kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych. 

Może się jednak zdarzyć tak, że o niezapłaconym podatku urząd przypomina sobie dopiero po latach. Czy w takiej sytuacji zawsze trzeba go opłacić? Tutaj pojawia się instytucja przedawnienia podatku. Jeśli:

 • poinformowałeś urząd o zakupie nieruchomości, obowiązek podatkowy nie powstaje, jeśli nie otrzymasz decyzji podatkowej w ciągu 3 lat;
 • nie poinformowałeś urzędu o zakupie nieruchomości, obowiązek podatkowy nie powstaje, jeśli nie otrzymasz decyzji podatkowej w ciągu 5 lat.

Jak uniknąć podatku od nieruchomości?

Nie ma sposobu na to, by uniknąć zapłaty podatku od nieruchomości. Jeśli nie dopełnimy wymaganych formalności w tym zakresie, grożą nam surowe kary finansowe. Ponadto konieczne będzie opłacenie odsetek podatkowych, w wysokości 16,5% w stali rocznej.

Co grozi za niezgłoszenie podatku od nieruchomości?

Poza koniecznością zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami dodatkowa kara finansowa czeka nas, jeśli nie złożymy obligatoryjnej informacji IN-1 lub deklaracji DN-1. Zgodnie z art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego wysokość tej grzywny to 720 stawek dziennych. 

Dlaczego nie dostałem podatku od nieruchomości?

Mogą być dwie przyczyny, dla których nie dostałeś decyzji o wysokości podatku od nieruchomości. 

Niestety bardzo często zdarza się, że gminy nie dotrzymują marcowego terminu, w którym podatnicy powinni otrzymać informacje o wysokości podatku od nieruchomości. W takiej sytuacji masz dwie możliwości:

 1. Poczekać. Po otrzymaniu decyzji masz 14 dni na opłacenie pierwszej raty podatku (chyba że jest niższy niż 100 zł, wówczas całość opłacasz na raz).
 2. Skontaktować się z właściwym organem, to znaczy wójtem gminy, burmistrzem lub prezydentem miasta. Nie przyśpieszysz w ten sposób otrzymania decyzji, ale dowiesz się, jeśli np. taką decyzję do ciebie wysłano, jednak ona do ciebie nie trafiła.

Druga możliwość jest taka, że wysokość podatku od nieruchomości obliczonego dla ciebie jest niższa niż 8,51 zł. Wówczas nie dostaniesz decyzji i nie musisz płacić podatku.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zakupu nieruchomości. To znaczy, jeśli kupiłeś mieszkanie w maju, obowiązek podatkowy powstaje 1 czerwca. 

Inaczej jest w przypadku, w którym budujemy nieruchomość, a nie ją kupujemy. Wówczas obowiązek powstaje 1 stycznia po roku, w którym budowa się zakończyła, albo nieruchomość została oddana do użytku. 

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?

Od podatku od nieruchomości zwolnieni są członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy:

 • osiągnęli wiek emerytalny;
 • są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy;
 • są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.

Ile wynosi podatek od nieruchomości 2023?

Wysokość podatku od nieruchomości ustalana jest na podstawie metrażu nieruchomości. Przeciętnie w Polsce wynosi 0,82 zł/m2 w przypadku budynków mieszkalnych, 24,42 zł/m2 w przypadku budynków pod działalność i 1,02 zł/m2 w przypadku gruntów pod działalność. 

Jak sprawdzić swój podatek od nieruchomości?

Swój podatek dochodowy poznasz, kiedy otrzymasz od gminy decyzję o wysokości podatku, który masz do zapłacenia. Decyzję taką powinieneś otrzymać do 15 marca każdego roku. We wcześniejszej części artykułu dowiesz się, co robić, jeśli jej nie dostałeś.

Anna Frankiewicz
Anna Frankiewicz
Studiowała dziennikarstwo. Jako copywriter pracuje od kilku lat. Zdobywała doświadczenie w agencjach marketingowych i grupach wydawniczych. Prywatnie chętnie czyta.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca – kod...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Do obowiązków robotnika gospodarczego należy utrzymywanie czystości,...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!