Jak otrzymać bon na zasiedlenie 2024 z Urzędu Pracy? Złóż wniosek o bon zasiedleniowy

Bon na zasiedlenie dla osób bezrobotnych jest istotnym wsparciem finansowym, które ma na celu ułatwienie procesu zmiany miejsca zamieszkania w przypadku znalezienia nowej pracy lub innego legalnego źródła zarobku poza miejscem zamieszkania. W tym artykule omówimy m.in.:

 • dokładne warunki do otrzymania bonu,
 • wymagany czas rejestracji jako bezrobotny,
 • kwotę wsparcia, jakie można otrzymać w 2024 roku.

Czym jest bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie stanowi formę wsparcia dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, które są gotowe pracę w innym miejscu niż dotychczasowe miejsce zamieszkania. To jeden z przejawów prowadzonej przez państwo polityki aktywizacji zawodowej, które pozwala na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką i znalezieniem nowej pracy. Celem tego rozwiązania jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego podjęcia pracy i unikania bezrobocia.

W ramach bonu zasiedleniowego otrzymasz środki na pokrycie kosztów zamieszkania poniesionych w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Jak otrzymać bon na zasiedlenie – warunki

Jakie są wymagania do uzyskania bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego? Musisz wiedzieć, że nie każdy bezwarunkowo otrzyma takie wsparcie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o bon na zasiedlenie? Warunki przyznania bonu zasiedleniowego to:

 • status bezrobotnego. Aby otrzymać bon zasiedleniowy, musisz być zarejestrowany jako osoba bezrobotna;
 • wieku. Musisz być poniżej 30 roku życia;
 • wysokość wynagrodzenia. Osoba bezrobotna starająca się o bon musi podjąć pracę lub założyć działalność gospodarczą, która przynosi wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę miesięcznie. Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3 490 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. 3 600 zł. Ponadto taka osoba musi być w ramach tego zatrudnienia objęta ubezpieczeniem społecznym ZUS;
 • odległość między miejscem, w którym teraz mieszkasz, a miejscem, gdzie zamierzasz się osiedlić. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania to co najmniej 80 km lub czas dojazdu wynoszący przynajmniej 3 godziny dziennie;
 • planowany czas zatrudnienia. Aktualnie, wymaga się, by umowa została przez bezrobotnego zawarta na co najmniej 6 miesięcy. Dzięki temu można być pewnym, że beneficjent naprawdę wykorzysta otrzymane środki na przeprowadzkę czy transport.

Wniosek o bon na zasiedlenie 2024

Aby otrzymać świadczenie, musisz złożyć wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie. Możesz zrobić to w formie elektronicznej poprzez serwis praca.gov.pl.

Co zrobić po przyznaniu bonu na zasiedlenie?

Trzeba pamiętać o pewnych wymogach, którym trzeba spełnić, już po tym jak otrzymasz bon na zasiedlenie. Przede wszystkim, musisz przedstawić w urzędzie dokumenty potwierdzające, że rozpocząłeś nową pracę lub uruchomiłeś działalność gospodarczą i spełniasz warunki odległości od Twojego dotychczasowego miejsca zamieszkania. Istnieją określone terminy, których musisz wówczas przestrzegać:

 • dostarczenie dokumentów dotyczących nowej pracy. Trzeba wówczas złożyć w urzędzie pracy dokumenty potwierdzające podjęcie nowej pracy/innej aktywności zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od otrzymania bonu.
 • zgłoszenie utraty zatrudnienia. Jeżeli osoba straci pracę, inną pracę zarobkową lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, powinna niezwłocznie złożyć w urzędzie oświadczenie o tym fakcie (nie później niż w ciągu 7 dni). Jeśli nie chce utracić prawa do skorzystania z bonu, powinna jak najszybciej znaleźć nowe zatrudnienie. Następnie w ciągu 7 dni od rozpoczęcia nowej pracy trzeba dostarczyć do urzędu oświadczenie o:
  • podjęciu nowego zatrudnienia,
  • spełnieniu warunku odległości między dotychczasowym miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania nowej pracy.
 • udokumentowanie doświadczenia zawodowego. Osoba, która otrzymała bon na zasiedlenie, musi udokumentować minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 8 miesięcy od otrzymania bonu.

Jak długo trzeba być na bezrobociu, żeby dostać bon na zasiedlenie?

Aby otrzymać bon na zasiedlenie, musisz być osobą bezrobotną poniżej 30 roku życia i spełnia powyższe kryteria dotyczące odległości od miejsca zamieszkania oraz długości zatrudnienia. To, jak długo osoba jest na bezrobociu, nie ma znaczenia. Najważniejsze jest spełnienie wyżej wymienionych kryteriów.

Kwota bonu na zasiedlenie

Wysokość bonu na zasiedlenie jest każdorazowo ustalana i określana w umowie między osobą, która się o niego ubiega, a odpowiednimi organami lub instytucjami. Jego wartość nie można przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia. W  2023 przeciętne wynagrodzenie wynosiło 7 005,76 złotego. To oznacza, że w ramach bonu na zasiedlenie mogliśmy otrzymać maksymalnie 14 011,52 złote.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2024 rok, przeciętne wynagrodzenie wyniesie w nim 7 824 złote. To oznacza, że bon na zasiedlenie będzie mógł wynieść do 15 648 złotych.

Aktualizowane na bieżąco informacje na temat minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia znajdziesz na stronie praca.gov.pl i stronie ZUS.

Bon zasiedleniowy. Podsumowanie

Bon na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia to ważne wsparcie finansowe, które ma na celu ułatwienie przeniesienia się do nowego miejsca zamieszkania w celu podjęcia nowej pracy, innego zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania.

Aby zakwalifikować się do otrzymania bonu, należy spełnić określone warunki dotyczące:

 • odległości od miejsca zamieszkania,
 • doświadczenia zawodowego,
 • wysokości wynagrodzenia.

Wysokość bonu na zasiedlenie jest ustalana w umowie zawieranej z danym bezrobotnym. Nie może ona jednak przekroczyć 200% średniego wynagrodzenia. Ponadto osoba otrzymująca bon musi dostarczyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające podjęcie nowej pracy oraz utrzymanie zatrudnienia przez określony okres.

Tak rozumiany bon na zasiedlenie to mało znane, ale w gruncie rzeczy ważne narzędzie wsparcia finansowego i zawodowego, które przynosi korzyści młodym osobom w procesie znalezienia pracy poza miejscem zamieszkania.

Emil Zelma
Emil Zelma
Ekonomista, wykładowca, autor wielu artykułów, znający w teorii i w praktyce zasady działalności przedsiębiorstw. Do jego zainteresowań należy szeroko pojęty biznes, w tym szczególnie obszary związane z zarządzaniem finansami firmy oraz księgowością.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kiedy będzie kwota wolna od podatku 60 tys. zł? Czy będzie obowiązywać z datą wsteczną od 1 stycznia 2024 roku?

Jeżeli kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 000 zł, znacznie zwiększy się liczba osób, które w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego. Sprawdź, kiedy...

Jak rozliczyć PIT z ZUS za zwolnienie lekarskie? Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS w deklaracji rocznej PIT

PIT-11A otrzymała każda osoba, która pobierała zasiłek macierzyński lub chorobowy od ZUS. Sprawdzamy, co z nimi zrobić. Jak rozliczyć PIT z ZUS? Czy za...

PIT 36L – jak rozliczyć podatek liniowy za rok podatkowy 2023? Rozliczenie PIT online i wzór formularza

PIT-36L to deklaracja, którą składają przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą podatku liniowego, czyli płacący podatek w wysokości 19%, niezależnie od wysokości dochodów. Jak wypełnić...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!