Artykuły

Emil Zelma

Ekonomista, wykładowca, autor wielu artykułów, znający w teorii i w praktyce zasady działalności przedsiębiorstw. Do jego zainteresowań należy szeroko pojęty biznes, w tym szczególnie obszary związane z zarządzaniem finansami firmy oraz księgowością.

Kiedy stosuje się podatki progresywne? Podatek progresywny a liniowy

Podatki to nieodłączna część prowadzenia działalności gospodarczej czy legalnej pracy zawodowej. Jednym ze stosowanych w tym zakresie...

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a. Sprawdź, jak wypełnić formularz

Formularz ZUS Z-3a to ważny dokument związany z ubezpieczeniami społecznymi. Służy do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego,...

Podatki pośrednie i bezpośrednie – czym są? Jakimi podatkami są PIT, CIT i VAT?

Podatki to nieodłączny element naszego życia niezależnie od tego, czy jesteśmy pracownikami, zleceniobiorcami lub przedsiębiorcami. Rozumiane jako...

Jak otrzymać bon na zasiedlenie 2024 z Urzędu Pracy? Złóż wniosek o bon zasiedleniowy

Bon na zasiedlenie dla osób bezrobotnych jest istotnym wsparciem finansowym, które ma na celu ułatwienie procesu zmiany...

Osoba fizyczna a osoba prawna – czym się różnią?

Osobami fizycznymi są ludzie, a osobami prawnymi – instytucje. To główna różnica pomiędzy nimi. Co to jednak...

Opłata targowa – kiedy jest pobierana? Kto musi uiścić opłatę za sprzedaż na targowiskach?

Opłata targowa to mało znane obciążenie pieniężne, które dotyczy podmiotów sprzedających towary na targach. Jest to rodzaj...

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów czynne i bierne

Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, przychody i koszty powinny być ujmowane w okresach, do których...

Kto składa formularz ZUS RSA? Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek – jak go wypełnić?

Formularz RSA to jeden z dokumentów stosowanych w sprawozdawczości w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorcy i pracodawcy, którzy...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!