Opłata targowa – kiedy jest pobierana? Kto musi uiścić opłatę za sprzedaż na targowiskach?

Opłata targowa to mało znane obciążenie pieniężne, które dotyczy podmiotów sprzedających towary na targach. Jest to rodzaj opłaty, jaką muszą uregulować zarówno osoby fizyczne, jak i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające odrębnej osobowości prawnej, które prowadzą sprzedaż na terenie targowiska.

Czym jest opłata targowa? Za jakie dni i w jaki sposób powinna być naliczana opłata targowa?

Głównym celem opłaty targowej jest, jak sama nazwa wskazuje, pokrycie kosztów związanych z:

  • utrzymaniem,
  • organizacją,
  • zarządzaniem,

targowiska. Rozumie się przez to m.in. koszty związane z zapewnieniem porządku, a także ochroną, promocją targowiska oraz innymi usługami świadczonymi przez zarządcę terenu. Ta opłata lokalna ma na celu utrzymanie porządku w miejscu, w którym odbywa się targ, zapewnienie bezpieczeństwa zarówno sprzedawcom, jak i klientom, a także promowanie lokalnego handlu.

Targowiska odgrywają istotną rolę w miejscowych społecznościach, umożliwiając mieszkańcom dostęp do świeżych produktów, miejscowych wyrobów rzemieślniczych i tworząc miejsce do wymiany kulturalnej. Opłata targowa pomaga w finansowaniu infrastruktury targowiska, co powinno przekładać się korzystnie na atrakcyjność tych miejsc.

Opłata targowa odnosi się do sprzedaży prowadzonej na świeżym powietrzu, a także na takich terenach przeznaczonych do handlu jak np. place, parkingi czy specjalnie do tego celu wyznaczone strefy. Nie dotyczy to sprzedaży prowadzonej w budynkach lub ich częściach, co oznacza, że sklepy, punkty sprzedaży w galeriach handlowych lub inne stałe placówki handlowe są z niej wyłączone.

Jakie grupy podmiotów powinny uiszczać opłatę targową?

Generalnie, wyróżnia się trzy duże grupy podmiotów, w przypadku których opłata targowa jest obowiązkowa.

Pierwsza z nich to osoby fizyczne, czyli:

  • sprzedawcy, który prowadzą handel na targowiskach jako jednoosobowe firmy,
  • osoby, które dokonują sprzedaży jedynie okazjonalnie.

Druga grupa to osoby prawne, czyli różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki, które mają osobowość prawną i prowadzą statutową działalność właśnie na targowiskach (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) czy spółki akcyjne (S.A.)).

Oprócz tego ważne są również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – wprawdzie nie mają one formalnej osobowości prawnej, ale mogą w legalny sposób zajmować się handlem. Do tej grupy należą niektóre stowarzyszenia, spółdzielnie czy partnerstwa, które nie są zarejestrowane jako osoby prawne, ale sprzedają na targowiskach.

Wszyscy sprzedawcy prowadzący sprzedaż na targowiskach lub innych wyznaczonych miejscach na otwartym powietrzu muszą obowiązkowo uiścić opłatę targową. Jej zapłacenie jest wymagane do legalnego prowadzenia handlu w takich miejscach.

Nieuiszczenie opłaty targowej może prowadzić do różnych konsekwencji, wśród których wyróżnia się m.in.:

  • nałożenie kary finansowej,
  • usunięcie z miejsca handlowego,
  • całkowity zakaz sprzedaży na danym targowisku.

W jaki sposób pobierana jest opłata za sprzedaż na targowisku? Ile ona wynosi?

Wójt (lub burmistrz, prezydent miasta – w zależności od tego, kto sprawuje władzę w danej jednostce organizacyjnej) jest odpowiedzialny za pobieranie lokalnych opłat, w tym także opłaty targowej. Stosowne zapisy zawarto w art. 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych.

W 2024 roku zasady poboru, terminy płatności i wysokość opłaty targowej zostaną określone – podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich – przez radę gminy na drodze uchwały. Taki stan rzeczy wynika z art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że opłaty te nie mogą przekroczyć maksymalnej stawki ustalonej przez ustawodawcę na ten rok podatkowy.

Według obwieszczenia Ministra Finansów z 21 lipca 2023 r. dotyczącego górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (Monitor Polski z 1 sierpnia 2023 r., poz. 774), opłata targowa w 2024 roku nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1096,39 złotych dziennie.

Warto przypomnieć, że maksymalna stawka opłaty targowej na rok 2023 wynosiła 953,38 złotych dziennie. Jest to więc wyraźne podwyższenie górnej granicy tej opłaty.

Oczywiście, cały czas piszemy tu o wartościach maksymalnych. W praktyce poziom opłat z tego tytułu jest znacznie niższy.

Opłata targowa a sprzedaż w kilku miejscach

Obecnie nie ma jednoznacznego stanowiska odnośnie opodatkowania kilku punktów sprzedaży opłatą targową. Pojawiają się pewne rozbieżności w tej kwestii. Można spotkać się zarówno ze stanowiskiem, które zakłada jednorazowe opodatkowanie (warto tu zwrócić uwagę na wyrok WSA w Gliwicach z dn. 21 listopada 2017 roku I SA/Gl 883/17), jak i podejściem, w którego świetle opłata targowa powinna być pobierana od każdego punktu sprzedaży oddzielnie (do takich orzeczeń można zaliczyć np. wyrok NSA z dn. 12 kwietnia 2022 roku III FSK 155/21).

Opłata targowa dotyczy tylko i wyłącznie sprzedawców prowadzących na targowiskach sprzedaż. Obciążeniem tym nie obejmuje się podmiotów, które świadczą w tych miejscach usługi.

Zwolnienie z opłaty targowej

Nie każdy musi uiszczać opłatę targową. Przepisy prawne dotyczące zwolnienia od opłaty targowej zawarte zostały w art. 16. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od opłaty targowej są zwolnione podmioty, które już płacą podatek od nieruchomości w związku z obiektami znajdującymi się na targowiskach – celem tego zwolnienia jest zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu tych samych nieruchomości.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ z obowiązku podatkowego zwalnia się również rolników (oraz członków ich gospodarstw domowych) prowadzących handel w piątki oraz soboty zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i członków ich gospodarstw domowych. Jak można łatwo się domyślić, celem takiego zwolnienia jest wsparcie tychże rolników w działalności handlowej.

Emil Zelma
Emil Zelma
Ekonomista, wykładowca, autor wielu artykułów, znający w teorii i w praktyce zasady działalności przedsiębiorstw. Do jego zainteresowań należy szeroko pojęty biznes, w tym szczególnie obszary związane z zarządzaniem finansami firmy oraz księgowością.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Stawka CIT (9%) dla małych podatników od stycznia 2024

Kto może zapłacić preferencyjny podatek CIT 9%? Jakie warunki należy spełnić w 2024 roku? Kto straci prawo do tej preferencji i będzie musiał zapłacić...

Stawki CIT

Jakie są stawki podatku dochodowego od osób prawnych, kto może z nich korzystać i jakie czynniki wziąć pod uwagę przy wyborze optymalnej opcji? Jesteś...

Informacja CIT-ST – co to jest i kto musi ją złożyć? Instrukcja wypełniania

Złożenie CIT-ST jest obowiązkowe dla podatników posiadających zakłady (oddziały) w innych gminach niż siedziba firmy. Oto przewodnik z najważniejszymi informacji dla podmiotów, które muszą...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!