Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a. Sprawdź, jak wypełnić formularz

Formularz ZUS Z-3a to ważny dokument związany z ubezpieczeniami społecznymi. Służy do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego dl a osób, które nie są pracownikami.

ZUS Z-3a, czyli zaświadczenie płatnika składek

Zaświadczenie ZUS Z-3a, które dotyczy osób ubezpieczonych, ale nie będących pracownikami, jest istotnym dokumentem dla wielu grup zawodowych. Służy do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Druk ten nie dotyczy osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób współpracujących z nimi ani duchownych (do tego, jak się jeszcze dowiesz, wykorzystujemy inny dokument). Obecna wersja formularza Z-3a obowiązuje od 26 kwietnia 2023 roku.

Należy zaznaczyć, że istnieją dwa warianty wypełnienia tego dokumentu: wersja papierowa oraz cyfrowa w Platformie Usług Elektronicznych ZUS (ZUS PUE). Papierowa forma formularza jest wciąż dostępna i można ją otrzymać w lokalnych oddziałach ZUS lub pobrać ze strony internetowej instytucji. Niemniej, coraz bardziej popularnym i wygodnym wyborem jest wypełnienie ZUS Z-3a online za pośrednictwem ZUS PUE. To rozwiązanie pozwala uniknąć tradycyjnych wydruków i istotnie przyspiesza proces.

Kiedy należy wypełnić zaświadczenie Z-3a dla zleceniobiorcy?

Przepisy nie określają konkretnej daty składania tego zaświadczenia. Niemniej jednak, powszechnie uznaje się, że pracodawcy powinni dostarczyć te dokumenty bezzwłocznie. Taki stan rzeczy wynika stąd, iż wypłata świadczeń przez ZUS następuje w ciągu maksymalnie 30 dni od złożenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia uprawnień do tych świadczeń.

Warto jednak zauważyć, że sytuacja wygląda nieco inaczej wówczas, gdy pracownik najpierw otrzymuje wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy na podstawie jednego zwolnienia lekarskiego, a dopiero później przysługuje mu zasiłek z ZUS-u. W takim wypadku zaświadczenie ZUS Z-3 jest dostarczane już po wypłaceniu wynagrodzenia.

Podstawowy dokument, tzn. ZUS Z-3, jest przeznaczony dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Natomiast zaświadczenia ZUS Z-3a i ZUS Z-3b są przeznaczone dla innych grup ubezpieczonych.

Generalnie, zaświadczenie ZUS Z-3a jest przygotowywane w przypadku:

 • osób pobierających stypendium sportowe,
 • osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług,
 • funkcjonariuszy celnych,
 • osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego zawieszenia,
 • osób sprawujących opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osób wykonujących pracę nakładczą,
 • słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pobierających stypendium,
 • posłów lub senatorów pobierających uposażenie,
 • osób pobierających stypendium w okresie odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego,
 • osób odbywających służbę zastępczą.
Obowiązek przygotowania Zaświadczenia ZUS Z-3a spoczywa na płatnikach składek, którzy:

 • nie mają upoważnienia do wypłaty zasiłku, np. przykład pracodawców zatrudniających mniej niż 21 pracowników;
 • przekazują wypłatę zasiłku do ZUS po ustaniu zatrudnienia.

Ważne jest poprawne wypełnienie tego dokumentu, aby uniknąć konieczności ponownego jego wypełniania przez ZUS, co może prowadzić do błędów w obliczeniach i zawyżenia podstawy wymiaru zasiłku z winy płatnika.

Formularz ZUS Z-3b

zus z3b

Z kolei jeśli chodzi o zaświadczenie ZUS Z-3b, to dokument ten sporządza się dla:

 • osób wykonujących pozarolniczą działalność,
 • osób duchownych,
 • osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Formularz ZUS Z3A w wersji do edycji przed drukiem znajdziesz tutaj.

Jak wypełnić ZUS Z-3a? Wersja papierowa i ZUS PUE

zus z3a

ZUS Z-3a to dokument, który zawiera wiele ważnych informacji dotyczących osoby ubezpieczonej i płatnika składek. Kluczowe elementy, które powinny być wypełnione poprawnie na formularzu to:

Dane rejestracyjne płatnika składek zgodne z ZUS ZPA lub ZUS ZFA

Formularz Z-3a zawiera dane identyfikacyjne płatnika składek. Te informacje muszą być zgodne z danymi zawartymi w innych dokumentach, takich jak ZUS ZPA lub ZUS ZFA.

Dane rejestracyjne zleceniobiorcy zgodne z ZUS ZUA

ZUS Z-3a zawiera również dane osoby ubezpieczonej, czyli zleceniobiorcy. Te informacje muszą być zgodne z danymi z ZUS ZUA.

Okres ubezpieczenia

Dokument ZUS Z-3a powinien zawierać informacje o okresach ubezpieczenia, które są istotne dla ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.

Okresy niezdolności do pracy

Informacje o okresach niezdolności do pracy są kluczowe dla ustalenia prawa do zasiłku chorobowego. Obejmuje to również informacje o niezdolności wynikłej z wypadku przy pracy.

Informacja o ZUS eZLA

Jeśli do dokument jest dołączany ZUS eZLA, również te dane powinny być uwzględnione.

Liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego w zakładzie pracy

Zaświadczenie zawiera informacje o liczbie ubezpieczonych objętych ubezpieczeniem chorobowym w danym zakładzie pracy.

Informacje o zawartych ze zleceniobiorcą umowach cywilnych

Dokument zawiera również informacje o zawartych umowach cywilnych, które mogą wpływać na prawo do świadczeń.

Inne informacje, które mogą wpływać na prawo do świadczeń

W zaświadczeniu ZUS Z-3a powinny pojawić się wszystkie inne informacje, które mogą mieć znaczenie z punktu prawa do świadczeń.

Formularz ZUS Z3A w wersji do edycji przed drukiem znajdziesz tutaj.

Złożenie zaświadczenia ZUS Z-3a nie oznacza natychmiastowej wypłaty świadczenia. Czas oczekiwania, po którym osoba ubezpieczona zyskuje prawo do zasiłku chorobowego to w przypadku obowiązkowo ubezpieczonych 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, podczas gdy w przypadku dobrowolnie ubezpieczonych uprawnienie to nabywa się po 90 dniach. Wyjątki od tej reguły i szczegółowe informacje można znaleźć w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
Emil Zelma
Emil Zelma
Ekonomista, wykładowca, autor wielu artykułów, znający w teorii i w praktyce zasady działalności przedsiębiorstw. Do jego zainteresowań należy szeroko pojęty biznes, w tym szczególnie obszary związane z zarządzaniem finansami firmy oraz księgowością.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kiedy będzie kwota wolna od podatku 60 tys. zł? Czy będzie obowiązywać z datą wsteczną od 1 stycznia 2024 roku?

Jeżeli kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 000 zł, znacznie zwiększy się liczba osób, które w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego. Sprawdź, kiedy...

Jak rozliczyć PIT z ZUS za zwolnienie lekarskie? Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS w deklaracji rocznej PIT

PIT-11A otrzymała każda osoba, która pobierała zasiłek macierzyński lub chorobowy od ZUS. Sprawdzamy, co z nimi zrobić. Jak rozliczyć PIT z ZUS? Czy za...

PIT 36L – jak rozliczyć podatek liniowy za rok podatkowy 2023? Rozliczenie PIT online i wzór formularza

PIT-36L to deklaracja, którą składają przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą podatku liniowego, czyli płacący podatek w wysokości 19%, niezależnie od wysokości dochodów. Jak wypełnić...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!