Czym jest pomoc de minimis? Jak ubiegać się o pomoc publiczną?

Pomoc de minimis ma na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej w sposób, który nie zakłóca wolnej konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową pomiędzy krajami członkowskimi. Sprawdź, kto i w jakiej formie może otrzymać pomoc!

Pomoc de minimis została uregulowana w jednym z Rozporządzeń Komisji Unii Europejskiej. To forma wsparcia publicznego świadczonego na rzecz przedsiębiorców działających w różnych branżach i sektorach. W Polsce z tego rodzaju pomocy najczęściej korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa. Istnieje zamknięty katalog form pomocy w typie de minimis oraz szczegółowe warunki jej udzielania. Unia określa również maksymalne wartości kwotowe wsparcia, jakie przedsiębiorcy mogą otrzymać w ciągu trzech lat.

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis została uregulowana w Rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. To forma wsparcia publicznego, której celem jest pomoc w rozwijaniu działalności gospodarczej. Ta pomoc publiczna świadczona jest najczęściej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Forma pomocy uznawana jest za tak niewielką, że nie wpływa negatywnie na handel międzynarodowy pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, ani też nie zakłóca wolnej konkurencji. Z tego też względu nie ma konieczności, aby państwa członkowskie UE dokonywały notyfikacji takiej pomocy w Komisji Europejskiej.

Pomoc de minimis może przyjąć różne formy. Ich dobór będzie uzależniony od przyjętej strategii rozwoju danego regionu lub całego państwa. Wśród najpopularniejszych rodzajów takiej pomocy znajdują się:

  • dotacje bezpośrednie – pieniądze wypłacane firmą w sposób bezpośredni na konkretne cele, na przykład na zakup nowych środków trwałych, czy budowę obiektów produkcyjnych;
  • pożyczki i kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach – najczęściej są to nisko oprocentowane zobowiązania;
  • gwarancje kredytowe – gwarancja udzielona przez państwo zwiększa wiarygodność kredytobiorcy, co ułatwia mu starania o kredyt;
  • ulgi podatkowe;
  • wsparcie szkoleniowe;
  • usługi doradcze – mowa tutaj najczęściej o usługach doradczych z zakresu: prawa, finansów, rachunkowości, czy prowadzenia biznesu, które mają pomóc w rozwoju firmy;
  • dotacje na badania i rozwój;
  • jednorazowa amortyzacja.

Kwota pomocy de minimis

Całkowita wartość pomocy de minimis, którą może otrzymać jeden podmiot, nie może przekroczyć 200 tys. euro w ciągu trzech lat. Istnieją jednak sektory, gdzie limity są znacznie niższe. Przykładem może być transport. Tutaj kwota pomocy nie może być wyższa niż 100 tys., euro na trzy lata. Limit obejmuje łączną kwotę wsparcia przyznaną danemu podmiotowi przez różne organy i w różnej formie.

Komu przysługuje pomoc publiczna de minimis?

Po pomoc de minimis mogą sięgnąć wszyscy właściciele mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy kwalifikują się do wymagań stawianych przez podmioty oferujące wsparcie. Z uwagi na fakt limitów wartościowych oraz rodzaj udzielanego wsparcia z takiej pomocy najczęściej korzystają podmioty z sektora MŚP. Różnorodne formy pomocy de minimis dostępne są we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Pomoc de minimis nie przysługuje przedsiębiorcom działającym w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Nie mogą z niej też skorzystać podmioty zajmujące się produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu podstawowych produktów rolnych, które zostały wymienione w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej. Kolejną grupą firm, które nie otrzymają wsparcia, są te, które trudnią się wywozem produktów do państw trzecich lub państw członkowskich UE.

Jak ubiegać się o pomoc de minimis?

Pierwszym krokiem ku otrzymaniu pomocy de minimis jest  znalezienie instytucji, która takiego wsparcia udziela. Mogą to być różne organy o randze regionalnej lub krajowej, na przykład agencje rozwoju lub instytucje finansowe. Informacji na ten temat najłatwiej szukać w sieci. Kiedy już znajdziesz formę wsparcia, która mogłaby być potrzebna Twojemu przedsiębiorstwu, dokładnie sprawdź, jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać pomoc.

Kolejno należy wypełnić wniosek o udzielenie pomocy, zgromadzić komplet niezbędnych załączników i przesłać te dokumenty do odpowiedniej instytucji. Najczęściej możliwe jest złożenie dokumentacji w formie elektronicznej, ale cały czas zdarzają się sytuacje, kiedy konieczne jest  dostarczenie oryginałów dokumentów w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku pozostaje już tylko czekać na jego rozpatrzenie.

Jak zaksięgować pomoc de minimis?

Prawo nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku wykazywania w księgach podatkowych pomocy de minimis. Istnieje jednak obowiązek przechowywania pełnej dokumentacji związanej z jej otrzymaniem. Może się ona okazać potrzebna na wypadek kontroli celowości wydatkowanych środków.

Podsumowując, pomoc de minimis jest formą wsparcia publicznego dedykowana przedsiębiorcom o różnych rozmiarach i funkcjonujących w rozmaitych sektorach rynku. Jej celem jest wspomaganie rozwoju biznesów przy jednoczesnym nieoddziaływaniu na wolną konkurencję oraz wymianę handlową.

Dowiedz się więcej i zadbaj o finanse firmy.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!