Jakie są ulgi na innowacje? Jak skorzystać z ulgi podatkowej dla firm wprowadzających innowacyjne rozwiązania?

W gospodarce XXI wieku innowacyjne produkty czy metody wytwarzania to podstawa gospodarki. Państwa dobrze to rozumieją, czego efektem są korzystne rozwiązania prawne skierowane do tych firm, w których prowadzi się nowatorskie, rozwojowe działania. Nie inaczej jest w Polsce, gdzie stosuje się ulgi podatkowe dla firm. Jakie są podatkowe ulgi na innowacje dla polskich przedsiębiorców? Przeczytaj poniższy tekst, a poznasz odpowiedź.

Ulgi podatkowe dla firm

Tak jak już wspomnieliśmy, istnieją różne formy wsparcia dla firm, które postanowiły zaangażować się w innowacyjne projekty. Przedsiębiorcy mogą w tym celu skorzystać np. z programów dofinansowujących organizowanych przez Unię Europejską.

Z kolei jeśli chodzi o krajowe narzędzia zachęcające do innowacyjnych działań, na uwagę zwracają ulgi podatkowe. Dzięki temu ponoszenie przez firmy wydatków w celu sfinansowania innowacyjnych projektów może przynieść korzyści w postaci redukcji obciążeń podatkowych.

Jakie są ulgi na innowacje?

Zastanawiasz się, jakie są podatkowe ulgi na innowację? Jeśli tak, to musisz wiedzieć, że polskie przepisy prawne dopuszczają następujące rozwiązania:

 • ulga na robotyzację,
 • ulga na prototyp,
 • ulga na badania i rozwój,
 • ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników.

Na czym polega każda z tych opcji?

Ulga na robotyzację

Ulgę na robotyzację przyznaje się firmom, które wprowadzają roboty przemysłowe w celu usprawnienia procesów w firmie — współczynnik robotyzacji jest jeszcze w Polsce stosunkowo niski w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. Dlatego też państwo polskie stara się zachęcić przedsiębiorców do podejmowania tego typu działań. Według założeń ma to doprowadzić do wzrostu konkurencyjności polskich firm na rynkach krajowym i międzynarodowym.

Na czym polega ulga? Dzięki niej firmy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów wprowadzenia robotyzacji. Suma odliczeń nie może przekroczyć dochodu uzyskanego w danym roku.

Warto wiedzieć — za jakie lata przysługuje ulga podatkowa?

Ulga na robotyzację będzie dotyczyć kosztów z lat 2022-2026. Mogą skorzystać z niej przedsiębiorcy rozliczający się w ramach podatku PIT (skala, podatek liniowy) oraz CIT.

 

Jak już wspomnieliśmy, ulga na robotyzację dotyczy wydatków ponoszonych na usprawnianie procesów w przedsiębiorstwie. Czym jednak jest „robot przemysłowy”? Trudno to jednoznacznie określić, ponieważ współczesne technologie rozwijają się bardzo szybko. Generalnie jednak są to takie rozwiązania, które:

 • mogą być stosowane stacjonarne lub mobilne,
 • łączą się z urządzeniami sterującymi/diagnostycznymi/monitorującymi, umożliwiając zdalne sterowanie,
 • jest zintegrowana z systemami teleinformatycznymi do zarządzania produkcją czy magazynem.

Wyżej wymienione to tylko niektóre cechy urządzeń i systemów z tej kategorii.

Warto wiedzieć — przykłady robotów przemysłowych

Z punktu widzenia ulgi na robotyzację za roboty uznaje się np. takie urządzenia jak:

 • stacje załadowcze lub odbiorcze,
 • pozycjonery jedno- i wieloosiowe,
 • tory jezdne,
 • stacje czyszczące,
 • stacje automatycznego ładowania,
 • obrotniki,
 • złącza kolizyjne.

 

Ulgę na robotyzację można zastosować w przypadku takich wydatków jak np. koszty związane z:

 • nabyciem:
  • robotów przemysłowych,
  • komponentów związanych z robotami przemysłowymi (czujniki, sterowniki, skanery itp.),
  • licencji,
 • przeprowadzeniem szkoleń dotyczących sposobu wykorzystania robotów przemysłowych,

Przedsiębiorcy mają prawo odliczyć ulgę podatkową za rok, w którym zostały poniesione koszty związane z robotyzacją. W tym celu należy przedstawić wykaz poniesionych z tego tytułu kosztów.

Warto wiedzieć — ulga na robotyzację a subwencje

Odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację podlegają wyłącznie te wydatki, które nie zostały zwrócone przedsiębiorcy np. w formie dotacji czy innych programów dofinansowujących.

 

Warto przy tym mieć na uwadze, że — począwszy od 1.02.2023 — ulga nie obejmuje wydatków na działania prowadzące tzw. znaczącej emisji gazów cieplarnianych. Jest to element walki państwa z degradacją środowiska naturalnego.

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp została przewidziana dla tych firm, które opracowują nowe, niestosowane dotąd produkty (prototypy) w celu wprowadzenia je na rynek. Jest ona dostępna dla produktów, które nie były dotąd oferowane na rynku.

Podobnie jak w przypadku ulgi na robotyzację, także to rozwiązanie mogą stosować przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o podatek PIT lub CIT.

Ulga na prototyp oznacza możliwość odliczenia 30 proc. kosztów poniesionych na badania, testy, produkcję próbną itp. i wprowadzenie na rynek nowego produktu. Kwota odliczenia nie może być wyższa niż 10 proc. dochodu w danym roku.

Jakie koszty można odliczyć? Przewiduje się, że ulga na prototyp odnosi się m.in. do kosztów związanych z zakupem/wytworzeniem fabrycznie nowych środków trwałych. Zalicza się tu także wydatki na ulepszenie (modernizację) już istniejących środków trwałych, aby wykorzystać je podczas produkcji prototypu.

A zatem, można odliczyć takie wydatki jak np. koszty ponoszone z tytułu:

 • badań,
 • ekspertyz,
 • przygotowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania certyfikatów czy znaku CE, zezwolenia na obrót.
 • weryfikacji technologii środowiskowych.
Warto wiedzieć — do kiedy można odliczyć wydatki w ramach ulgi na prototyp?

Ulgę można odliczyć w pełnej kwocie lub w częściach w kolejnych 6 latach podatkowych.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Kolejnym interesującym rozwiązaniem jest ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy w danym roku ponieśli stratę podatkową (lub dochód był mniejszy od ewentualnych odpisów z tytułu ulgi).

Z opcji tej również mogą skorzystać podmioty rozliczający osiągane dochody w ramach podatku PIT lub CIT.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników dotyczy tych pracowników, którzy poświęcają min. 50% czasu pracy na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Taki stan rzeczy, co można łatwo przewidzieć, oznacza dodatkowe obowiązki, jeśli chodzi o ewidencję czasu pracy — konieczne będzie udokumentowanie przed organami podatkowymi zasadności korzystania z ulgi.

Jak widać, przedsiębiorcy w Polsce mogą liczyć na różne formy wsparcia, jeśli chodzi o innowacyjne działania. Rzecz jasna, trzeba mieć na uwadze, że motywem, dla którego wdraża się takie rozwiązania, nie powinny być ulgi podatkowe (jest to swego rodzaju produkt uboczny), ale chęć rozwoju prowadzonego biznesu.

Ulga na badania i rozwój (ulga B+R)

Obejmuje koszty związane z działaniami rozwojowymi. Korzystając z tej ulgi, można odliczyć każdą złotówkę związaną z działaniami rozwojowymi i to nawet w 200%.

Przeczytaj więcej o rozliczaniu podatku.

Emil Zelma
Emil Zelma
Ekonomista, wykładowca, autor wielu artykułów, znający w teorii i w praktyce zasady działalności przedsiębiorstw. Do jego zainteresowań należy szeroko pojęty biznes, w tym szczególnie obszary związane z zarządzaniem finansami firmy oraz księgowością.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!