Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2023 – nadchodzące zmiany

Ostatnie lata to specyficzny czas dla polskiego rynku pracy. Niedobór pracowników z różnych branż sprawił, że zaczęto ściągać coraz więcej imigrantów. Pracodawców z pewnością zadowoli więc informacja, że na 2023 rok planowane jest uproszczenie przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Na jakie zmiany mogą liczyć przedsiębiorcy?

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce w 2023 roku?

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce oznacza z punktu widzenia przedsiębiorcy szereg formalności oraz kwestii urzędowych, którym należy sprostać. Poniżej przedstawiamy działania, jakie powinien wykonać pracodawca chcący zatrudnić w swoim przedsiębiorstwie cudzoziemca spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG):

 • uzyskanie odpowiedniego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do tego, by mógł on pracować na terenie Polski — rozumie się przez to takie formularze jak na przykład:
  • zezwolenie na pracę cudzoziemca (są to dokumenty typ: A, B, C, D i E);
  • zezwolenie na wykonywanie pracy sezonowej (dokument typ S);
  • wpis do ewidencji o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
O zezwolenie typu A, B, C, D i E występuje:

 • pracodawca (wysyła on odpowiedni wniosek do właściwego miejscowo dla siedziby firmy wojewody);
 • cudzoziemiec, jeśli przebywa on już na terytorium Polski (w takim wypadku wniosek powinien zostać złożony do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca).

Z kolei o zezwolenie typu S występuje pracodawca do właściwego starosty.

 • podpisanie umowy o zatrudnieniu na etat, która spełnia warunki wymagane w ramach krajowych przepisów (Kodeks Pracy). Trzeba przy tym zadbać o odpowiednie, profesjonalne przetłumaczenie takiej umowy na język zrozumiały dla cudzoziemca, by uniknąć ewentualnych sporów w przyszłości;
 • skopiowanie przedstawionego przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego legalność pobytu cudzoziemca na terenie Polski;
 • zatrudnienie zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu pobytowym lub oświadczeniu (rozumie się przez to fakt, że takie zezwolenia/oświadczenia są wydawane na określony czas);
 • wykonanie obowiązków narzuconych przez prawo pracy oraz przepisy z zakresu ubezpieczeń słonecznych, przez co rozumie się między innymi zgłoszenie cudzoziemca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • przestrzeganie praw pracownika-cudzoziemca np. w kwestii urlopu pracowniczego czy płatnego pobytu na zwolnieniu lekarskim.

Jednym z założeń Krajowego Planu Odbudowy dla naszego kraju jest usprawnienie procedur regulujących sposób zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Co ważne, zmiany, które planuje się w tym zakresie, nie będą kosmetyczne. Powód, dla którego organy unijne skłaniają Polskę do zmian w tym zakresie, jest prosty: znaczący wzrost zatrudnienia cudzoziemców.

W efekcie konieczne stało się opracowanie takich rozwiązań, które jednocześnie:

 • zapewniają korzyści pracodawcom;
 • chronią zatrudnianych cudzoziemców.
W dniu 1 lipca 2023 r. ogłoszono, że w sierpniu bieżącego roku przestaną obowiązywać przedłużone z uwagi na zagrożenie epidemiczne/stan epidemii terminy ważności — dotyczy to takich kwestii jak np.:

 • złożenie wniosku o przedłużenie wizy, zezwolenia pobytowego (zezwolenie na pobyt czasowy lub stały) czy pobytu w ramach ruchu bezwizowego;
 • przedłużenie wizy krajowej/Schengen.

Zezwolenie na pracę

Jedną z kwestii, co do której zostaną dokonane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, jest tzw. test pracy.

Obecnie pracodawcy muszą — za każdym razem, gdy postanowią zatrudnić cudzoziemca — sprawdzić, czy właściwy miejscowo starosta ogłosił, że w danych warunkach nie jest możliwe wypełnienie na lokalnym rynku pracy luki kadrowej z wykorzystaniem polskich obywateli, co powoduje konieczność zatrudnienia cudzoziemców. Nawet pomimo faktu, iż w danym regionie mamy do czynienia z niskim bezrobociem, oczekiwanie na takie informacje to po prostu strata czasu.

W takiej sytuacji pracodawców z pewnością zainteresuje informacja, że według nowych rozwiązań starości nie będą już publikować takich informacji.

Wyjątkiem od nowych zasad będzie sytuacja, w której dojdzie do pogorszenia się sytuacji na rynku pracy. W takim wypadku starosta będzie mógł opublikować listę profesji/rodzajów wykonywanych prac, w stosunku do których nie będzie się przez określony czas wydawać pozwoleń na pracę.

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców – projektowana ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców

W ramach nowelizacji przepisów planuje się wprowadzić system elektroniczny, za pośrednictwem którego przedsiębiorcy chcący zatrudniać cudzoziemców będą składać dokumenty. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych cyfrowych rozwiązań, także i w tej sytuacji celem jest usprawnienie całej procedury oraz ograniczenie niezbędnych formalności. Całość będzie odbywać się za pośrednictwem elektronicznego systemu „Syriusz”.

Oprócz składania dokumentów niezbędnych do zatrudnienia cudzoziemskich pracowników system ten pozwoli organom państwowym na doręczanie pism urzędowych; rozumie się przez to:

 • decyzje,
 • powiadomienia,
 • postanowienia.

Tym samym, również przedsiębiorcy będą mogli składać odwołania czy zażalenia.

Zezwolenia na pracę a nierzetelni pracodawcy

Projektowane zmiany w przepisach to nie tylko usprawnienie procedur, ale także — o czym powinno się również pamiętać — kolejny krok w celu wyeliminowania zjawisk patologicznych. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest możliwość odmowy wydania zezwolenia na pracę cudzoziemców w sytuacji, gdy przedsiębiorca-wnioskodawca zalega m.in. z takimi zobowiązaniami jak:

 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • składka zdrowotna,
 • składka na Fundusz Pracy,
 • składka na FGŚP, czyli Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • podatek dochodowy (PIT lub CIT) oraz VAT.

Niestety, do tej obszernej kategorii nie zaliczono niespłaconych zobowiązań wobec innych przedsiębiorców.

Przeczytaj więcej w kategorii prawo pracy.

Emil Zelma
Emil Zelma
Ekonomista, wykładowca, autor wielu artykułów, znający w teorii i w praktyce zasady działalności przedsiębiorstw. Do jego zainteresowań należy szeroko pojęty biznes, w tym szczególnie obszary związane z zarządzaniem finansami firmy oraz księgowością.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!