Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną?

W czasach gdy o dobrego pracownika trudno, a bezrobocie jest bardzo niskie, pracodawcy  zastanawiają się jak zatrudnić osobę niepełnosprawną. Przeczytaj i sprawdź, jak wygląda zatrudnienie osoby niepełnosprawnej.

Zanim podpowiemy, co zrobić krok po kroku, by zatrudnić osobę niepełnosprawną, warto przypomnieć korzyści związane z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Do tych najbardziej atrakcyjnych należy przede wszystkim refundacja poniesionych kosztów z organizacją miejsca pracy osoby niepełnosprawnej, zwolnienie z obowiązkowych wpłat na PFRON, czy refundacja części wynagrodzenia takiej osoby.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – stopień niepełnosprawności

O tym, jakie warunki muszą być spełnione w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, zależy przede wszystkim stopień niepełnosprawności. Od stopnia niepełnosprawności zależał będzie rodzaj pracy, która niepełnosprawny może wykonać, a także jakie korzyści wiążą się z tym dla pracodawcy.

CZYTAJ TAKŻE: Jak zatrudnić pierwszego pracownika?

Rozróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki.

  1. Znaczny stopień niepełnosprawności dotyczy osób, które są niezdolne do pracy albo są zdolne do pracy wyłącznie w warunkach pracy chronionej. Wymagają też stałej albo długotrwałej opieki innych osób.
  2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności mają osoby z naruszoną sprawnością, które są niezdolne do pracy. Wymagają czasowej pomocy innych osób.
  3. Lekki stopień niepełnosprawności tyczy się osób, które mają naruszoną sprawność organizmu, skutkującą obniżeniem zdolności wykonywania pracy, a pełnienie ról społecznych da się kompensować środkami pomocniczymi, np. przedmiotami ortopedycznymi.

Niepełnosprawny musi mieć orzeczenie, które ustala stopień niepełnosprawności.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – co może pracownik niepełnosprawny?

Praca niepełnosprawnego wiąże się z określonymi ograniczeniami. Podstawowa zasada zakłada, że osoba niepełnosprawna nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. W przypadku osoby ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością praca nie może być dłuższa niż 7 godzin dziennie, a także 35 godzin w tygodniu.

Mała Księgowość Rzeczpospolitej

Osoby niepełnosprawnej nie można zatrudnić do pracy w porze nocnej. Osoba niepełnosprawna nie może też pracować w godzinach nadliczbowych. Wyjątek stanowi praca związana z pilnowaniem albo przypadek, gdy lekarz opiekujący się niepełnosprawnym wyrazi zgodę na pracę bez uwzględniania tych ograniczeń.

Do ograniczeń należy też dodatkowa przerwa na gimnastykę lub wypoczynek. To 15 minut. Wlicza się ona do czasu pracy. Pracownik niepełnosprawny ma też możliwość skorzystania z dodatkowych 10 dni roboczych urlopu. Te dodatkowe dni przysługują mu, gdy przepracuje jeden rok pracy.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – wynagrodzenie

Trzeba pamiętać, że ograniczenie czasu pracy osoby niepełnosprawnej nie wpływa na obniżenie wynagrodzenie. Wynagrodzenie dla pełnego etatu musi być takie samo jak w przypadku osoby zdrowej pracującej przez 8 godzin.

CZYTAJ TAKŻE: Tabela stawek ryczałtu 2023. Jak rozliczyć ryczałt

Niepełnosprawny ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, gdy uczestniczy w turnusie rehabilitacyjnym (nie dłużej niż 21 dni roboczych), a także, by wykonać badania specjalistyczne, zabiegi lecznicze, jeśli nie da się ich wykonać poza godzinami pracy.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – czy się opłaca?

Jak wspomnieliśmy na początku materiału, opłacalność zatrudnienia osoby niepełnosprawnej wiąże się nie tylko z tym, że dajemy szansę na pracę osobie z ograniczonymi możliwościami podjęcia zatrudnienia. Pozwala także na zwolnienie z obowiązkowych wpłat na rzecz PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

PFRON finansowany jest przez pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty, a liczba osób niepełnosprawnych w ich zespole nie przekracza 6%. Jeśli wskaźnik ten jest przekroczony, nie trzeba płacić na PFRON.

Pracodawca musi zapewnić też usprawnienia dla niepełnosprawnego dopasowane do niepełnosprawności. Jeśli takich usprawnień nie wprowadzimy, to będzie to uznane za naruszenie zasady równego traktowania.

Jeśli zdecydujemy się zatrudnić niepełnosprawnego przynajmniej na 36 miesięcy, to możemy otrzymać zwrot kosztów:

  • adaptacji pomieszczeń dla niepełnosprawnych,
  • zakupu oprogramowania potrzebnego niepełnosprawnym.

Wysokość zwrotu to maksymalnie piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych po podpisaniu umowy. Żeby otrzymać zwrot, przedsiębiorca musi najpierw zawrzeć umowę ze starostą, a potem przygotować dla niepełnosprawnego środowisko pracy.

CZYTAJ TAKŻE: Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – zakład pracy chronionej

Jeśli chcesz uzyskać status zakładu pracy chronionej, możesz starać się o dofinansowanie nawet 50% oprocentowania kredytów bankowych. Dotyczy to kredytów związanych z rehabilitacją niepełnosprawnych.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej najczęściej zaczyna się od ogłoszenia o pracę, w którym określamy oczekiwania wobec kandydata. Gdy jesteśmy już zainteresowani określoną osobą, podpisujemy umowę ze starostą. Dopiero później podejmujemy zatrudnienie.

Przeczytaj więcej w kategorii prawo pracy.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!