Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

Podatek od nieruchomości dotyczy bardzo dużej grupy osób, jednak nie każdy właściciel mieszkania, domu lub gruntów musi go zapłacić. Sprawdzamy, kto i na jakich warunkach może uzyskać zwolnienie i uzyskać oszczędności.  

Podatek od nieruchomości to lokalna danina, którą płacą właściciele lub posiadacze gruntów, budynków lub budowli (obiektów, które nie są budynkami, lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Podatek płacą osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne. 

Wysokość podatku od nieruchomości zależy od: 

 • stawek ustalonych przez gminy, radni uwzględniają górne granice stawek wyznaczony w obwieszczeniu Ministra Finansów,
 • rodzaju i powierzchni nieruchomości.  

Podatek od nieruchomości płaci się ratalnie lub miesięcznie – termin zależy od tego czy podatnik jest osobą fizyczną czy prawną. Aby rozliczyć podatek od nieruchomości, należy złożyć odpowiednią informację lub deklarację do właściwego organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). 

Osoby fizyczne płacą podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, to opłacany jest jednorazowo (do 15 marca).

 Podatku od nieruchomości nie płaci się od użytków rolnych i lasów o ile nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Daniny można uniknąć w niektórych przypadkach, np. jeżeli nieruchomość jest zwolniona z opodatkowania na mocy ustawy lub uchwały rady gminy.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości – podstawa prawna

Podstawa prawna zwolnienia z podatku od nieruchomości może być różna, w zależności od tego, kto i na jakich warunkach z niej korzysta.  

Niektóre zwolnienia są ustanowione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a inne w odrębnych przepisach, np. w ustawie o transporcie kolejowym lub w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej. 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługiwało też np. na mocy ustawy w ramach Tarczy Antykryzysowej z powodu pandemii Covid-19 oraz ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Kogo dotyczy zwolnienie z podatku od nieruchomości?

Na mocy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (art. 7.1), podatku nie płaci się od m.in.: 

 • zabytków,
 • obiektów edukacyjnych (żłobków, przedszkoli, szkół, uczelni wyższych i instytutów badawczych),
 • ogródków działkowych (gruntów i stojących na nich altan oraz obiektów gospodarczych o pow. zabudowy do 35 mkw.),
 • nieruchomości wchodzące w skład infrastruktury kolejowej, portowej oraz lotniskowej,
 • budynków gospodarczych służących do działalności leśnej i rybackiej,
 • obiektów należących do muzeów,
 • gruntów i budynków w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody,
 • nieruchomości należących do zakładów pracy chronionej,
 • nieruchomości wykorzystywanych przez przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego,
 • obiektów należących do kościołów, które m.in. wpisane są na listę zabytków, internatów przy seminariach duchownych, domów zakonów, nieruchomości mieszkalnych dla duchownych w budynkach kurii diecezjalnych i biskupich.  

Własne zwolnienia mogą wprowadzić rady gmin, np. aby wspierać lokalny rozwój.

Jak uzyskać zwolnienie z podatków od nieruchomości dla osób fizycznych?

Podatnik, który chce skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości musi spełnić określone kryteria i złożyć odpowiedni wniosek lub informację do właściwego organu podatkowego. Tym organem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.  

Podatnik ma 14 dni na złożenie wniosku, od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające zwolnienie.

 Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące stanu posiadania i wykorzystania nieruchomości oraz okoliczności, które uprawniają do skorzystania z ulgi. Dokument należy złożyć osobiście, pocztą lub przez internet (platformę usług administracji publicznej ePUAP). 

We wniosku należy poinformować o stanie posiadania i wykorzystaniu nieruchomości oraz okoliczności, które uprawniają do skorzystania z ulgi. 

Warto pamiętać, że podatnicy podatku od nieruchomości mają obowiązek składać informacje lub deklarację do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów czy budynków nawet jeżeli korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Osoby fizyczne mają na to 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...

Jak użyć certyfikatu kwalifikowanego? Instrukcja krok po kroku składania podpisu lub pieczęci elektronicznej w aplikacji SecureDoc

Używanie certyfikatu kwalifikowanego podpisu lub pieczęci za pierwszym razem jest dość skomplikowanym procesem. W poniższym artykule przedstawiamy szczegółową instrukcję używania certyfikatu kwalifikowanego, która znacznie...

Najniższa krajowa 2025 – ile wyniesie płaca minimalna brutto i netto w przyszłym roku?

Ile pracodawcy będą musieli zapłacić w 2025 r. osobom zatrudnionym na umowę o pracę? Czy najniższa krajowa nadal będzie podwyższana dwa razy w ciągu...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!