Jak przeprowadzić analizę SWOT przedsiębiorstwa? Przykład szans i zagrożeń, mocnych i słabych stron firmy

Analiza SWOT to niezmiennie od lat jedna z najpopularniejszych metod pozwalających na przeprowadzenie analizy strategicznej przedsiębiorstw (a także innych podmiotów, w tym np. organizacji pozarządowych czy… partii politycznych). Wykorzystanie wniosków płynących z analizy SWOT może pomóc w zarządzaniu firmą oraz wytyczeniem kierunków dalszego działania. Na czym polega przeprowadzenie analizy SWOT?

Czym jest analiza SWOT?

Nazwa SWOT pochodzi od akronimu, na który składają się cztery angielskie słowa:

 • Strengths – siły (atuty), mocne strony,
 • Weaknesses – słabości, słabe strony,
 • Opportunities – okazje, szanse,
 • Threats – zagrożenia.

Analiza SWOT pozwala na określenie silnych i słabych stron danego przedsiębiorstwa. Wskazuje również jakie czynniki można wykorzystać do dalszego rozwoju (okazje) oraz z jakimi niebezpieczeństwami należy się liczyć (zagrożenia). Analityczna metoda pozwala nam opracować skuteczną strategię działania w celu rozwoju firmy i pokonania konkurencji.

Czy wiesz, że…?

Pieczęć kwalifikowaną w najniższej cenie znajdziesz na pieczeckwalifikowana.pl.

Procedura przeprowadzenia analizy SWOT przedsiębiorstwa

Skąd bierze się popularność analizy SWOT? Cóż, jednym z powodów jest prostota tej metody. W rzeczywistości bowiem nie potrzeba dobrej wiedzy matematycznej, prawnej czy księgowej, by móc przeprowadzić taką analizę. Zamiast tego wystarczy dobry zmysł biznesowy oraz znajomość branży, w której działa dany podmiot.

Jest uniwersalnym punktem wyjścia, który pomoże nam ocenić, czy nasz pomysł jest konkurencyjny. Niezależnie od tego, czy to dopiero ogólna idea, czy też funkcjonujący już biznes, można poprawić go dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie analizy SWOT.

Nie ma jednego, uniwersalnego sposobu na to, jak przeprowadzić analizę SWOT dla przedsiębiorstwa. Generalnie jednak powinno się postępować w oparciu o takie sposoby działania jak:

 • własne przemyślenia lub konsultacje;
 • wypisanie wszystkich czynników, jakie przyjdą Ci do głowy, a następnie przypisanie ich do każdej z czterech grup, które stanowią filary macierzy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats);
 • przedyskutowanie wyników oraz przeanalizowanie, które z nich mogą mieć największy wpływ na Twój biznes. Wydaje się oczywiste, że np. brak najnowszego oprogramowania pakietu biurowego (jeśli dysponujesz starszymi wersjami) nie jest tak poważnym problemem jak np. prace rządu nad ustawą, która prawdopodobnie poważnie zaszkodzi prowadzeniu działalności w Twojej branży.

Warto wiedzieć – co robić po przeprowadzeniu analizy SWOT?

Analiza SWOT nie powinna być jedynie „sztuką dla sztuki”. Wręcz przeciwnie – robi się ją po to, by wykorzystać informacje w celu usprawnienia działalności.

Załóżmy, że podczas analizy SWOT pracownik zasugerował słabość biznesu, jaką jest niski odsetek stałych, powracających po pewnych czasie do przedsiębiorstwa klientów. Rzecz jasna, nie powinieneś jedynie na tym poprzestać – jeśli zauważysz niski odsetek stałych klientów, postaraj się wprowadzić takie działania, które pomogą przekuć słabość w sukces.

Elementy analizy SWOT: przykłady szans i zagrożeń oraz silnych i słabych stron firmy

Jak już wspomnieliśmy, analiza SWOT składa się z czterech głównych elementów, tzn. silnych stron, słabości, okazji oraz zagrożeń. Co rozumie się przez każdą spośród tych kategorii? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej:

Silne strony

Przez silne strony w analizie SWOT rozumie się atuty tkwiące wewnątrz przedsiębiorstwa, w tym na przykład:

 • dobrze wykwalifikowana kadra pracownicza,
 • wypracowana reputacja,
 • atrakcyjna lokalizacja miejsca, w którym jest prowadzona działalność biznesowa (może być to np. siedziba w biurowcu położonym w centrum dużego miasta),
 • rozbudowany, zdywersyfikowany portfel klientów,
 • ustabilizowana sytuacja finansowa przedsiębiorstwa (rozumie się przez to np. dobrą rentowność czy brak zadłużenia w postaci kredytów/pożyczek/leasingu itp.),
 • niskie koszty działalności,
 • podpisane długoterminowe umowy z zaufanymi kontrahentami,
 • innowacyjny produkt lub usługa,
 • sprawne zarządzanie pracownikami, czego może dowodzić np. niski odsetek rotacji pracowników.
Słabe strony

Analogicznie do atutów, za słabe strony przedsiębiorstwa uznaje się czynniki wewnętrzne negatywnie wpływające na rozwój firmy. Mogą być to na przykład:

 • przestarzały sprzęt,
 • brak doświadczonych specjalistów oraz kadry menedżerskiej,
 • wysokie koszty produkcji,
 • wysoka rotacja pracowników,
 • zła lokalizacja,
 • ograniczony dostęp do finansowania w formie kredytów bankowych, leasingu, faktoringu,  kredytu obrotowego na rachunku bieżącym itp. – z problemem tym borykają się w szczególności początkujący przedsiębiorcy, ponieważ instytucje finansowe niechętnie pożyczają kapitał podmiotom, które dopiero od niedawna działają na rynku.
Okazje

Czynniki, które mogą mieć potencjalnie dobry wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Co odróżnia okazje od atutów? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: atuty tkwią wewnątrz firmy, natomiast okazje to czynniki zewnętrzne – mogą być to na przykład:

 • dobra koniunktura gospodarcza, która może przełożyć się na rosnący popyt na towary/usługi oferowane przez dane przedsiębiorstwo,
 • wzmocnienie lub osłabienie krajowej waluty – w zależności od tego, czy firma prowadzi działalność eksportową lub importową,
 • zmiana gustów i preferencji społecznych oraz trendów – łatwo możemy wyobrazić sobie, jak korzystny wpływ na funkcjonowanie firmy gamingowej będzie miał wzrost zainteresowania rozrywką w postaci gier wideo.
Zagrożenia

W przeciwieństwie do okazji, które mogą mieć korzystny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zagrożenia mogą powstrzymać rozwój biznesu lub nawet doprowadzić do jego zamknięcia. Poniżej przedstawiamy Ci przykładowe zewnętrzne zagrożenia:

 • recesja gospodarcza,
 • zmiany w przepisach prawnych, które utrudniają prowadzenie danego przedsiębiorstwa,
 • nadzwyczajne wypadki (dobrze wiedzą to właściciele ośrodków wypoczynkowych czy restauracji, którzy musieli zmierzyć się z zagrożeniem w postaci koronawirusa).

Źródło: opracowanie własne

Jakie są zastosowania analizy SWOT?

Zalety tego rozwiązania sprawiają, że przyszli i obecni przedsiębiorcy czy menedżerowie chętnie korzystają z metodyki SWOT. Taki stan rzeczy wynika stąd, iż analiza SWOT, nazywana także analizą TOWS, pozwala nam ocenić, jaki potencjał tkwi w danym przedsięwzięciu biznesowym. Pokazuje ona również spojrzeć na drugą stronę medalu, tzn. ocenić, jakie zagrożenia i potencjalne niebezpieczeństwa czyhają na firmę w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

Praktyka pokazuje, że analiza SWOT może zostać wykorzystana np. w takich sytuacjach jak:

 • planowanie przedsięwzięcia biznesowego,
 • planowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • analiza pozycji strategicznej już istniejącej firmy.

Pamiętaj, że wypisanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń to dopiero pierwszy etap w rozwoju firmy. Identyfikacja tych czynników da ci możliwość, aby wykorzystać szanse, zminimalizować zagrożenia, rozwinąć mocne i poprawić słabe strony przedsiębiorstwa. Po wykorzystaniu metody SWOT wykorzystaj wnioski, do których za jej pomocą udało Ci się dojść.

Pieczęć kwalifikowana – wygodne rozwiązanie dla Twojej firmy

Pieczęć kwalifikowana to usługa zaufania przeznaczona dla osób prawnych. Za jej pomocą potwierdzisz, że dokument jest autentyczny i nie został naruszony. To niezawodne narzędzie w kontaktach z kontrahentami i wewnętrznych działaniach firmy. Pieczęć elektroniczną pochodząca od kwalifikowanego dostawcy zaufania kupisz na pieczeckwalifikowana.pl. Jest absolutnie niezbędna, jeśli chcesz wygodnie korzystać z KSeF.

Emil Zelma
Emil Zelma
Ekonomista, wykładowca, autor wielu artykułów, znający w teorii i w praktyce zasady działalności przedsiębiorstw. Do jego zainteresowań należy szeroko pojęty biznes, w tym szczególnie obszary związane z zarządzaniem finansami firmy oraz księgowością.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!