Dotacje dla rolników 2023 – stawki i terminy dopłat dla gospodarstw rolnych

Programy wsparcia dla rolników na rok 2023 są nadal dostępne. Przedstawiamy stawki i programy, które pomagają rozwinąć działalność gospodarstw. Uwaga! Nie przegap terminów na złożenie wniosku. Poznaj dotacje dla rolników.

Dotacje dla rolników w ramach programu Rozwój Małych Gospodarstw 2023

Program „Rozwój Małych Gospodarstw 2023” to wsparcie finansowe dla rolników, których gospodarstwo nie przekracza 300 ha, a wielkość ekonomiczna (standardowej rocznej produkcji) sięga maksymalnie 25 tys. euro. Rolnik musi też uzyskiwać przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości minimum 5 tys. zł.

Zainteresowani tym programem muszą przygotować projekt rozwoju swojej działalności obejmujący m.in. szczegółowy plan działania, opis sytuacji gospodarstwa oraz prognozę sprzedaży. Na realizację biznesplanu mają 3 lata. Wzrost sprzedaży produktów rolnych ma być większy o przynajmniej 30% w porównaniu do przychodu bazowego.

Program oferuje ryczałtowe wsparcia w wysokości 120 tys. zł dla gospodarstw ekologicznych i 100 tys. zł dla pozostałych. Pieniądze można wydać na zakup m.in. maszyn, urządzeń i sprzętu (także komputerów), wyposażenia czy inwestycje budowlane.

Nabór prowadzony jest przez PUE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin składania wniosków mija 27 października 2023 r.

Dopłaty dla rolników bezpośrednie i wsparcie obszarowe

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projektowane stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego na rok 2023:

 • Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (podstawowe wsparcie dochodów) – 502,35 zł/ha.
 • Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (płatność redystrybucyjna) – 180,96 zł/ha.
 • Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników (płatność dla młodych rolników) – 280,33 zł/ha.
 • Płatność do bydła – 343,46 zł/szt.
 • Płatność do krów – 439,41 zł/szt.
 • Płatność do owiec – 116,44 zł/szt.
 • Płatność do kóz – 47,84 zł/szt.
 • Płatność do roślin strączkowych na nasiona – 823,91 zł/ha.
 • Płatność do roślin pastewnych – 471,53 zł/ha.
 • Płatność do chmielu – 1 985,54 zł/ha.
 • Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 501,05 zł/ha.
 • Płatność do buraków cukrowych – 1 391,96 zł/ha.
 • Płatność do pomidorów – 2 047,34 zł/ha.
 • Płatność do truskawek – 1 237,42 zł/ha.
 • Płatność do lnu – 463,10 zł/ha.
 • Płatność do konopi włóknistych – 134,35 zł/ha.
 • Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa Virginia – 3,08 zł/kg.
 • Płatność niezwiązana do tytoniu  grupa pozostałe – 3,08 zł/kg.
 • Uzupełniająca płatność podstawowa – 77,97 zł/ha.

Wypłata zaliczek rozpocznie się 16 października 2023 roku (potrwa do 30 listopada).

Zaliczki będą wypłacane w zależności od rodzaju wsparcia, w wysokości:

 • 70% – maksymalny poziom zaliczek płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego,
 • 85% – maksymalny poziom zaliczek płatności ONW.

Pozostała część dopłat zostanie wypłacona po 1 grudnia 2023 r.

Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne

Rolnicy mogą ubiegać się o płatności w ramach interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS dla WPR) 2023-2027. Interwencje obejmują (wraz ze stawkami płatności):

 1. Ochronę cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000:
  1. ochronę siedlisk przyrodniczych: 912 zł/ha–1 612 zł/ha,
  2. ochronę siedlisk lęgowych ptaków: 1 055 zł/ha–1 555 zł/ha.
 2. Ochronę cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000:
  1. ochronę siedlisk przyrodniczych: 912 zł/ha–1 612 zł/ha,
  2. ochronę siedlisk lęgowych ptaków: 1 055 zł/ha–1 555 zł/ha.
 3. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 – 836 zł/ha.
 4. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych – 2 117 zł/ha.
 5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – 1 411 zł/ha–1 619 zł/ha.
 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie – 500 zł/sztukę–5 925 zł/sztukę.
 7. Bioróżnorodność na gruntach ornych – 2 342 zł/ha–3 501 zł/ha.

Płatności są rekompensatą za poniesione koszty i utracone dochody wynikające z podjętych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych. Rolnicy (beneficjenci) podejmują zobowiązanie na 5 lat. 

Wnioski o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne można było składać w 2023 roku w terminie 15 maja–30 czerwca (lub do 25 lipca, jednak za każdy dzień opóźnienia płatność była zmniejszana o 1%). Wypłaty mają się zacząć po 1 grudnia.

Inwestycje i rozwój gospodarstw rolnych

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewiduje interwencje inwestycyjne, które mają pomóc rolnikom i hodowcom rozwijać działalność. Na liście są:

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje) – 65% kosztów operacji kwalifikujących się do wsparcia w przypadku rolników poniżej 40 roku życia lub realizujących operację w gospodarstwie prowadzących działalność ekologiczną, 45% kosztów w przypadku pozostałych operacji, maksymalna pomoc to 1 mln zł lub 300 tys. zł.
 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (instrumenty finansowe) – gwarancja do 80% kwoty kapitału kredytu pozostającego do spłaty i do 100% dotacji na spłatę odsetek.
 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej – maksymalna wysokość wsparcia: do 200 tys. zł lub 1,5 mln zł, termin na wniosek: od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r.
 • Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF – do 100 tys. zł, termin na wniosek: do 6 października 2023 r.
 • Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu – refundacja części kosztów, maksymalnie 200 tys. zł.
 • Rozwój małych gospodarstw – wsparcia w wysokości 120 tys. zł dla gospodarstw ekologicznych i 100 tys. zł dla pozostałych.
 • Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (dotacja) – w gospodarstwie – ryczałt: nie więcej niż: 30 tys. zł, 60 tys. zł lub 120 tys. zł.
 • Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (instrumenty finansowe) – w gospodarstwie – gwarancja do 80% kwoty kapitału kredytu pozostającego do spłaty oraz do 50% dotacji na spłatę odsetek, w przypadku gdy inwestycja przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu lub realizacji celów Strategii „Od pola do stołu”.
 • Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń – maksymalne wsparcie to 150 tys. zł.
 • Premie dla młodych rolników – 200 tys. zł ryczałtem (w dwóch ratach), termin na wniosek: do 29 wrześni 2023 r.

Interwencje sektorowe: produkty pszczele

Wśród „Interwencji w sektorze pszczelarskim” w 2023 roku, znalazły się:

 • Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej – termin na wniosek: od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r.
 • Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych – termin składania 25 sierpnia 2023 r., II termin: od 15 listopada do 15 grudnia.
 • Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi – termin składania 25 sierpnia 2023 r., II termin: od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r.
 • Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej – od 15 listopada do 15 grudnia 2023.
 • Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – termin składania 31 sierpnia 2023 r., II termin: od 15 listopada do 15 grudnia.
 • Wsparcie naukowo-badawcze – od 15 listopada do 15 grudnia 2023.
 • Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych – od 15 listopada do 15 grudnia 2023.

Pomoc przeznaczona jest dla indywidualnych pszczelarzy, organizacji pszczelarskich, jednostek doradztwa rolniczego oraz placówek naukowo–badawczych. Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest posiadanie wpisu do Ewidencji Producentów.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Spółka jawna a cywilna – najważniejsze różnice. Którą z nich wybrać?

Osoba, która chce rozpocząć biznes, ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może wybierać m.in. między spółką jawną i spółką cywilną. Jednak czym...

Kiedy sporządzić, podpisać, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe? Poznaj najważniejsze terminy

Sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z ustawą, w tym z naruszeniem terminów przygotowania dokumentów, grozi poważnymi konsekwencjami (nie tylko karą grzywny). Jak ich uniknąć? Rozwiewamy...

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może wydawać się skomplikowanym zadaniem. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając wszystkie etapy....

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!