fbpx

Kontrola urzędu skarbowego po zamknięciu działalności gospodarczej

Kiedy urząd skarbowy może skontrolować firmę? Czy możliwa jest kontrola podatkowa po zamknięciu działalności gospodarczej?

Kontrola urzędu skarbowego u wielu przedsiębiorców wzbudza niepokój. Nie wiedzą jak się do niej przygotować, jak postępować podczas kontroli podatkowej. Przygotowaliśmy ten tekst by rozwiać przynajmniej podstawowe wątpliwości w zakresie kontroli podatkowej.

Wszczęcie kontroli podatkowej – kiedy?

Jeśli firma jest aktywna i działa urzędnicy skarbowi mogą skontrolować firmę zawsze. Trzeba jednak pamiętać, że nie mogą działać „ot, tak” i wejść do firmy na kontrolę kiedy tylko mają na to ochotę. Każda kontrola podatkowa musi być zapowiedziana. Podobnie jest w przypadku, gdy firma jest zamknięta. Również w takiej sytuacji urzędnicy mogą przeprowadzić kontrolę skarbową. Będzie ona wtedy dotyczyła okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Mówiąc wprost. Jeśli działalność zostanie zamknięta w 2021, to jeśli kontrola zostanie przeprowadzona w 2022 lub 2023 to będzie mogła dotyczyć tylko okresu, w którym prowadzona była działalność.

CZYTAJ TAKŻE: Spóźnienie w płatności podatku. Co mi grozi, gdy nie zapłacę zaliczki w terminie

Po co urząd przeprowadza kontrolę?

Urząd przeprowadza kontrolę już po zakończeniu działalności, żeby sprawdzić, czy wszystkie kwoty należne fiskusowi zostały właściwie naliczone, czy deklaracje zostały złożone, a także czy obliczenia dokonywane w księgach rachunkowych się zgadzają. Mówiąc bardziej formalnie, „kontrola podatkowa pozwala zweryfikować, czy kontrolowany podatnik wywiązał się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Jaki okres obejmuje kontrola?

Kontrola podatkowa może dotyczyć okresu do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres przedawnienia wynosi pięć pełnych lat podatkowych.

Dokumenty podczas kontroli

Jak już wspomniano, kontrola podatkowa obejmuje sprawdzenie dokumentów księgowych. Podatnik ma obowiązek przechowywać wszystkie dokumenty do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego, czyli przez 5 lat.

Jak przygotować się do kontroli podatkowej?

Po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli warto przygotować wszystkie dokumenty, które będą potrzebne do zweryfikowania stanu faktycznego przez urząd.

Podatnik ma obowiązek przechowywać dokumenty do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dotyczy to również sytuacji, gdy firma jest zamknięta lub zawieszona. Odrębne przepisy mogą nakazywać przechowywanie dokumentów dłużej. Może się tak zdarzyć jeśli np. podatnik korzysta z pomocy publicznej. Nawet jeśli jednak jakiś przepis nakazuje mu przechowywać określone dokumenty przez 10 lat, to i tak urzędnicy skarbowi mogą dokonać kontroli okresu do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Kontrola podatkowa prowadzona może być w siedzibie podatnika. Podatnik musi udostępnić miejsce, w którym kontrola będzie prowadzona.

Termin przedawnienia

Ogólna zasada mówi, że termin przedawnienia zobowiązania podatkowego wynosi 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W określonych sytuacjach jednak termin ten może ulec wydłużeniu. Może się tak zdarzyć jeśli bieg przedawnienia w ogóle się nie rozpoczął bo np. zapłata podatku została rozłożona na raty, albo gdy bieg przedawnienia jest zawieszony, np. po wniesieniu sprawy do sądu administracyjnego lub zostanie przerwany w wyniku ogłoszenia upadłości.

CZYTAJ TAKŻE: Umorzenie zaległości podatkowych. Kiedy można się o nie starać?

Zakończenie kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa kończy się sporządzeniem protokołu. Protokół kontroli podatkowej podlega odwołaniu. Można więc nie zgodzić się z ustaleniami kontroli skarbowej

Podsumowując, kontrola podatkowa może być przeprowadzona nawet gdy firma jest już zamknięta.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Działalność nierejestrowana. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć działalność nierejestrowana ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie polega...

Czy można mieć dwie działalności gospodarcze?

Czy można posiadać więcej niż jedną działalność gospodarczą? Czy działalność gospodarcza jest ograniczona w zakresie rodzaju wykonywanych usług lub sprzedaży danych produktów? Jednoosobowa działalność gospodarcza...

Pomysły na biznes 2023 – lista 10 pomysłów

Pomysły na biznes mogą być najróżniejsze. Przygotowaliśmy listę 10 pomysłów, które mogą stać początkiem świetnego biznesu w 2023r. Chcesz otworzyć biznes ale nie wiesz jaki...
Mała Księgowość

Najnowsze

Kalkulator brutto na netto

Wynagrodzenie brutto to całkowite wynagrodzenie przed odliczeniem podatku i składek na ubezpieczenie społeczne. Na konto pracownika wpływa jednak inna kwota. Już po odliczeniach. To...

Całkowity koszt zatrudnienia na umowę o dzieło

Jaki jest całkowity koszt zatrudniania na umowę o dzieło? Czy zatrudnianie na umowę o dzieło się opłaca? Rosnące koszty prowadzenia działalności powodują, że przedsiębiorcy szukają...

Co to jest cold mailing?

Cold mailing, czyli zimne maile kojarzą się z denerwującymi reklamami, a nawet spamem. Okazuje się jednak, że jest to bardzo skuteczne narzędzie marketingowe. Co to...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!