Kwalifikowana pieczęć elektroniczna dla uczelni wyższej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii Covid-19, na uczelniach wyższych tak jak i w wielu innych firmach i instytucjach powstała konieczność wydawania różnego rodzaju dokumentów, zaświadczeń, wniosków w formie elektronicznej – czyli bez konieczności osobistego stawiennictwa np. w dziekanacie. Dzięki nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego już od 1 lipca 2021 roku studenci będą mogli otrzymać potrzebne dokumenty w prostszy sposób, bez wychodzenia z domu. Możliwe będzie to dzięki kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, z której coraz częściej korzysta szkolnictwo wyższe.

Pieczęć elektroniczna a nowelizacja KPA 2021

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego w 2021 pozwala na usprawnienie obsługi studentów w dziekanatach. Przepisy, które obowiązują od 1 lipca 2021 roku, umożliwiają wydawanie cyfrowych zaświadczeń opatrzonych m.in. pieczęcią elektroniczną kwalifikowaną. Celem nowelizacji jest zautomatyzowanie procesów tworzenia dokumentów w administracji publicznej. Dzięki niej studenci mogą otrzymywać również dyplomy elektroniczne, potwierdzone e-pieczęcią kwalifikowaną.

Pieczęć elektroniczna najtaniej w sklepie dziennika „Rzeczpospolita”

Co to jest pieczęć kwalifikowana?

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to usługa zaufania, która może zostać wydana dla podmiotu posiadającego osobowość prawną, np. organizacji, firmy, organu administracji publicznej, w tym dla uczelni wyższej. E-pieczęć pozwala na opieczętowanie dowolnych dokumentów i plików przy użyciu jedynie danych podmiotu. Zgodnie z nowelizacją KPA 2021, w uczelniach wyższych pieczęcią kwalifikowaną mogą być opieczętowane najróżniejsze zaświadczenia, np. o przyjęciu na studia, czy o statusie studenta, czy te do ZUS i KRUS. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu obsługi studentów.

Pieczęć kwalifikowana – właściwości

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna przede wszystkim identyfikuje daną uczelnię. Zapewnia integralność danych, a także ich niepodważalność. Dzięki e-pieczęci możliwe jest uwierzytelnienie nadawcy oraz spełnienie wymogów określonych przepisami prawa. Pieczęci kwalifikowanej nie da się podrobić. Dlatego studenci, którzy otrzymują e-dokumenty z uczelni wyższej opieczętowane w ten sposób, mogą mieć pewność, że pochodzą one z właściwego źródła.

Oto przykłady innych dokumentów, które można opieczętować pieczęcią kwalifikowaną na uczelniach wyższych:

• oficjalne dokumenty uczelni (np. statuty, zarządzenia)

• faktury elektroniczne

• zamówienia

• korespondencja elektroniczna

• uczelniane akty prawne

• oferty handlowe/przetargowe

Wszechstronność e-pieczęci sprawia, że każda wyższa uczelnia, która ją posiada, może działać znacznie szybciej. Dokumenty w wersji cyfrowej, które zostały opieczętowane w ten sposób, traktowane są na równi z dokumentami w wersji papierowej. Sam moment opatrzenia pliku e-pieczęcią jest czynnością, która wykorzystuje specjalny system informatyczny. Proces wydawania dokumentów staje się wówczas sprawniejszy, a ich autentyczność jest potwierdzona.

Pieczęć kwalifikowana – korzyści dla uczelni wyższych

Oto najważniejsze korzyści, jakie płyną ze stosowania e-pieczęci przez uczelnie wyższe:

• Bezpieczeństwo – Pieczęć kwalifikowana jest gwarancją potwierdzenia tożsamości podmiotu. Ochrania ona nadawców i adresatów plików przed fałszerstwem i manipulacją. Pieczęć wydają jedynie certyfikowani dostawcy usług zaufania, którzy współpracują z Narodowym Centrum Certyfikacji.

• Wiarygodność – Zastosowanie pieczęci kwalifikowane sprawia, że opieczętowane w ten sposób pliki czy dokumenty są autentyczne.

• Zgodność z przepisami prawa – Pieczęć elektroniczna potwierdza, że dokumenty elektroniczne mają pełną moc prawną.

• Cyfryzacja – Zastosowanie pieczęci kwalifikowanej nie wymaga skanowania oryginalnych dokumentów papierowych. Zmienia także model ich archiwizacji na cyfrowy oraz pozwala na przechowywanie dokumentów długoterminowo.

• Automatyzacja – E-pieczęć umożliwia zautomatyzowanie procesów w systemach gromadzenia danych oraz systemach obiegu dokumentów. Zapewnia całkowicie zautomatyzowaną i prawnie wiążącą komunikację elektroniczną B2B i B2C.

• Niższe koszty – Pieczęć elektroniczna oszczędza czas i obniża koszty obsługi dokumentów.

• Profesjonalny wizerunek – E-pieczecie sprawiają, że uczelnie, które z nich korzystają, kreują nowoczesny wizerunek, w którym liczą się zaawansowane technologicznie rozwiązania.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna na e-dyplomach

Uczelnie wyższe, które wyrobiły e-pieczęć, mogą oferować swoim studentom elektroniczne wersje dyplomów (tzw. e-dyplomy) oraz suplementów do tych dyplomów. Cyfrowy dyplom jest autentyczny, a przede wszystkim akceptowany na terenie całej Unii Europejskiej, ponieważ stosowanie pieczęci elektronicznej regulują specjalne przepisy eIDAS. Ważną cechą pieczęci będzie zatem transgraniczność, co oznacza, że jest ona akceptowana poza granicami Polski.

Co umożliwia studentom e-dyplom? Absolwent uczelni, który posługuje się cyfrowym dyplomem, może łatwiej zaaplikować o pracę. Elektroniczna pieczęć na e-dyplomie to również łatwiejsza aplikacja na studia zagraniczne, ponieważ dokument taki jest zgodny z unijnymi standardami.

E pieczęć dla uczelni wyższej – czy warto?

Obecnie coraz więcej czynności zawodowych wykonujemy zdalnie. W cenie są więc technologie, które usprawniają procesy obiegu dokumentów. W przypadku uczelni wyższych idealną sytuacją jest wydawanie stosownych zaświadczeń od razu po złożeniu odpowiedniego żądania przez studenta.

Nowe regulacje KPA 2021 pozwalają m.in. na sprawne opieczętowanie zaświadczeń w formie elektronicznej na uczelniach wyższych. Dzięki pieczęci kwalifikowanej odbywa się to automatycznie i bez fizycznego udziału człowieka. W praktyce pozwala to na podniesienie efektywności procesów związanych z obsługą studentów.

Na pewno wyzwaniem dla szkolnictwa wyższego jest okres pandemii Covid-19. W oparciu o zdobyte doświadczenia tego okresu poczynione działania przybliżające do świadczenia części usług administracyjnych w formie cyfrowej zostaną i będą sukcesywnie rozwijane. Cyfryzacja to proces, który został już zapoczątkowany.

Z jednej strony nakłada na uczelnie całkiem nowe wymogi i wymusza wdrażanie nowych technologii, ale z drugiej ma też wymierne korzyści -> pozwala na szybkie dostosowanie się do otaczającej rzeczywistości, zapewnia publicznym i prywatnym uczelniom wygodne administrowanie dokumentacją, umożliwia także stabilną działalność i przewagę konkurencyjną na rynku edukacyjnym.

Zainteresowanych ofertą i możliwością nabycia Pieczęci Elektronicznej w najniższej cenie zachęcamy do pozostawienia danych kontaktowych

Pieczęć elektroniczna najtaniej teraz w sklepie dziennika „Rzeczpospolita”Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w...

Jak wygląda przejście w etatu na B2B? O czym trzeba pamiętać, szykując się na taką zmianę?

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy. Wysokiej klasy specjaliści,...
Mała Księgowość

Najnowsze

Dodatek do emerytury – kto może na niego liczyć?

Dodatek do emerytury pozwala zwiększyć kwotę podstawowego świadczenia emerytalnego. Aby go uzyskać, należy złożyć stosowny wniosek lub osiągnąć określony przepisami wiek. Dodatek do emerytury może...

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 – utrata ważności i nowe opłaty

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 to rozwiązanie dla osób, które mają wątpliwości odnośnie do prawidłowości zastosowania regulacji podatkowych. Uzyskanie informacji od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...

Kim jest pracownik młodociany? Kiedy można go zatrudnić? Zmiany w prawie dotyczącym zatrudnienia młodocianych

Pracownik młodociany podejmuje zlecenia zarobkowe przede wszystkim po to, aby zdobyć określone kwalifikacje zawodowe. Zatrudnienie młodocianych w celu przygotowania zawodowego jest możliwe, jeśli osoba...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!