Niedopełnienie obowiązków służbowych – co za to grozi?

Niedopełnienie obowiązków służbowych może dotyczyć przede wszystkim zatrudnionych na umowie o pracę. Wszystko dlatego, że w takiej umowie istnieje podległość służbowa. Co grozi za niedopełnienie obowiązków służbowych?

Umowa o pracę reguluje podległość służbową i obowiązki tak pracownika, jak i pracodawcy. Wskazuje, że pracownik podlega bezpośredniemu przełożonemu. Ponosi pełną odpowiedzialność za to, by w należy sposób wypełnić obowiązki służbowe. Jeśli ich nie wykona, musi liczyć się z konsekwencjami za niedopełnienie obowiązków służbowych.

Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków służbowych

W sytuacji, gdy pracownik nie wykona obowiązków służbowych albo gdy je narusza, pracodawca może próbować zdyscyplinować pracownika. Żeby jednak do tego doszło, warto wiedzieć, czym jest naruszenie obowiązków służbowych?

Kodeks pracy, który reguluje kwestie związane z obowiązkami pracodawcy i pracownika, wskazuje, że obowiązkiem pracownika jest sumiennie i staranne wykonywanie zadań, a także stosowanie się do poleceń przełożonego. Co ważne, jeśli pracownik nie wykona polecenia, które jest niezgodne z prawem albo jest niezgodne z umową o pracę, którą zawarł, to nie może mu za to grozić kara.

Obowiązki pracownika

Do czego jest więc zobowiązany pracownik? Oprócz wspomnianego już sumiennego i starannego wykonywania pracy i stosowania się do poleceń przełożonego pracownik musi przestrzegać regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

Pracownik musi też dbać o dobro firmy, chronić jej mienie i zachowywać w tajemnicy to, co mogłoby zaszkodzić firmie. Nie bez znaczenia jest też obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego.

Jeśli któryś z tych obowiązków nie zostanie spełniony, to pracownikowi mogą grozić surowe konsekwencje.

Naruszenie a niedopełnienie obowiązków służbowych

Niedopełnienie obowiązków jest traktowane tak samo, jak ich naruszenie. Wszystko dlatego, że podstawową powinnością pracownika jest rzetelne wypełnienie swoich zobowiązań. Oczywiście nie każde naruszenie będzie miało tę samą wagę, a co za tym idzie, będzie podlegało jednakowym konsekwencjom.

O rażącym lub ciężkim naruszeniu obowiązków pracowniczych mówimy wtedy, gdy pracownik poprzez brak sumienności i rzetelności zaniechał określonych czynności lub jego działanie szkodzi firmie.

Gdy istnieje związek między działaniem a pracownikiem, dość łatwo można przypisać pracownikowi niedbalstwo. W tym pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie i zażądać odszkodowania, w celu naprawienie szkody spowodowanej przez niedopełnienie obowiązków służbowych.

Kary dla pracownika

Zwolnienie dyscyplinarne to dość poważne w skutkach następstwo niewywiązywania się z obowiązków. Oczywiście pracodawca nie zawsze musi stosować aż tak poważne środki. Pracownika można zdyscyplinować np. karą upomnienia i nagany lub karą pieniężną.

Upomnienie lub nagana można nałożyć na pracownika, gdy ten nie przestrzega zasad obowiązujących w firmie albo ignoruje przepisy BHP, lub przeciwpożarowe. Warto też pamiętać, że naganą można ukarać pracownika, jeśli ten nie przestrzega zasad związanych z potwierdzeniem wykonywania obowiązków. Chodzi więc np. o podpisanie listy obecności.

Gdy takie naruszenia zdarzają się często, pracownika można obciążyć karą pieniężną. Taka kara może być zastosowana także wtedy, gdy pracownik przychodzi do pracy w stanie nietrzeźwości, opuszcza miejsce pracy bez usprawiedliwienia.

Zwolnienie dyscyplinarne to kara za naprawdę ciężkie naruszenie obowiązków. Zwolnienie dyscyplinarne jest rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jak wygląda przejście w etatu na B2B? O czym trzeba pamiętać, szykując się na taką zmianę?

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy. Wysokiej klasy specjaliści,...

Czynny żal – wzór i zasada działania

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
Mała Księgowość

Najnowsze

Jak umożliwić zdalne podpisywanie umów pracownikom i klientom?

Już nie trzeba spotykać się w siedzibie firmy, czy czekać na podpis pracownika, który akurat przebywa w delegacji. Podpis elektroniczny umożliwia zdalne podpisywanie umów,...

Wdrożenie podpisu elektronicznego w świetle rozporządzenia eIDAS

Wdrożenie podpisu elektronicznego nie byłoby możliwe bez odpowiednich przepisów. W Unii Europejskiej kwestie związane z usługami reguluje rozporządzenie eIDAS. Sprawdź, jak opisuje ono podpis...

Jak wykorzystać podpis elektroniczny w firmie by system działał jak najbardziej efektywnie?

Podpis elektroniczny to wygoda i oszczędność czasu. Jak zaplanować jego wdrożenie, by przyniósł jak najwięcej korzyści? Przede wszystkim zidentyfikuj konkretny problem, który chcesz za...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!