Niewypłacalność a utrata płynności finansowej

Niewypłacalność to stan, od którego każdy przedsiębiorca chce pozostać jak najdalej. Sprawdź, co musi się wydarzyć, żeby firma stała się niewypłacalna. Jak wiąże się to z płynnością finansową?

Czy niewypłacalność jest tym samym co utrata płynności finansowej? Czym różni się niewypłacalność od utraty płynności finansowej? 

Co to jest niewypłacalność?

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, powinien znać dwa pojęcia. Pierwsze to niewypłacalność, a drugie to płynność finansowa. Co to jest niewypłacalność? Niewypłacalność to sytuacja, w której wartość majątku dłużnika jest niższa niż wartość zobowiązań. To sytuacja trwała, z której bardzo trudno się wydostać.

Utrata płynności finansowej dotyczy przypadku, gdy przedsiębiorca nie ma aktualnie pieniędzy na to, by opłacić zobowiązania. Ma jednak majątek, który po spieniężeniu pozwoli je uregulować. Można więc powiedzieć, że nie ma po prostu „płynnych środków”.

Jeśli firma utrzymuje płynność finansową, to znaczy, że jest w stanie na bieżąco regulować zobowiązania. Chodzi tu o zobowiązania krótkoterminowe. Mowa tu np. o wypłatach dla pracowników, raty kredytów, a także zapłatę zobowiązań wynikających chociażby z kredytu kupieckiego.

To, jaki jest poziom płynności finansowej decyduje o tym jak szybko można będzie spłacić bieżące zobowiązania. Utrzymanie płynności finansowej to podstawa działania firmy. Doświadczeni przedsiębiorcy wiedzą, że płynność finansowa jest bardzo ważna. Zdarza się bowiem, że firma generuje zysk, ale upada, ponieważ nie da się utrzymać płynności finansowej.

Przejściowa utrata płynności finansowej nie musi od razu oznaczać, że przedsiębiorstwo jest bliskie bankructwa. Jeśli jednak utrzymuje się przez dłuższy czas, nawet jeśli firma ma spore przychody i generuje zysk, to może spowodować, że firma będzie mieć kłopoty.

Jak utrzymać płynność finansową?

Jak już wspomnieliśmy, płynność finansowa jest bardzo ważna dla przetrwania firmy na rynku. Na utrzymanie płynności wpływ ma przede wszystkim to jakiego rodzaju aktywa ma przedsiębiorstwo: ile ma materiałów w magazynie, jak duże środki znajdują się na kontach bankowych, a także jak duża jest wysokość zobowiązań krótkoterminowych. Dodatkowo wpływ ma też to, jak płynne są te aktywa.

Mówiąc wprost, jak szybko można te środki zamienić na gotówkę. Zdecydowanie największą płynnością cechuje się gotówka. Na płynność finansową wpływa też to ile przedsiębiorca ma krótkoterminowych kredytów i zobowiązań wobec kontrahentów. Trzeba też wziąć pod uwagę wartość długów, które są już przeterminowane.

Czy niewypłacalność zawsze prowadzi do bankructwa?

Jak już wspomnieliśmy, niewypłacalność to sytuacja, w której majątek danej firmy nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań. Mamy z nią do czynienia, gdy nawet sprzedaż wszystkich składników majątku nie wystarcza na spłatę zobowiązań.

Kontrahent jest niewypłacalny. Co zrobić?

Nawet jeśli jako przedsiębiorca twoje finanse są w dobrej kondycji, to sporym kłopotem może być sytuacja, gdy kontrahent okaże się niewypłacalny. Prawna definicja niewypłacalności określa, że dochodzi do niej, gdy opóźnienie w regulowaniu zobowiązań jest większe niż trzy miesiące.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Działalność nierejestrowana. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć działalność nierejestrowana ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie polega...

Czy można mieć dwie działalności gospodarcze?

Czy można posiadać więcej niż jedną działalność gospodarczą? Czy działalność gospodarcza jest ograniczona w zakresie rodzaju wykonywanych usług lub sprzedaży danych produktów? Jednoosobowa działalność gospodarcza...

Czynny żal. Jak działa? Wzór czynnego żalu do pobrania

Czynny żal pozwala uniknąć odpowiedzialności jeśli nie przedsiębiorca dopuścił się nieprzepisowego zachowania np. w stosunku do urzędu skarbowego. Żeby jednak czynny żal był skuteczny...
Mała Księgowość

Najnowsze

Zastosowania kwalifikowanej pieczęci elektronicznej i kwalifikowanego podpisu elektronicznego

W dobie Internetu i nowych technologii obrót dokumentami papierowymi powoli odchodzi w przeszłość. Ma to swoje dobre strony jak np. załatwianie spraw urzędowych bez...

Mały ZUS a praca dla byłego pracodawcy

Zatrudnieni na umowę o pracę, szczególnie dobrze opłacani specjaliści często przechodzą na samozatrudnienie. Mały ZUS a praca dla byłego pracodawcy, przeczytaj czy jest to...

Darowizna samochodu od rodziców

Rodzice mogą dzieciom przekazać w darowiźnie różne rzeczy. Może to być nieruchomość, gotówka albo dowolna ruchomość (np. meble, samochód). Z tego artykułu dowiesz się...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!