Co zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – przedmiot i zakres umowy ubezpieczenia

Zanim podpiszesz umowę ubezpieczeniową, koniecznie zapoznaj się ze szczegółami jej działania oraz przysługującymi Ci prawami i obowiązkami, które znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to dokument, z którym warto się zapoznać przed podpisaniem umowy o zawarcie polisy ubezpieczeniowej. Znajdują się w nim najistotniejsze informacje odnośnie ochrony, ale również pełen katalog praw i obowiązków stron umowy – zarówno ubezpieczyciela, jak i ubezpieczonego. W poniższym artykule podpowiadamy, czym dokładnie są Ogólne Warunki Ubezpieczenia, z jakich elementów się składają, dlaczego ich zrozumienie jest tak istotne oraz na co szczególnie powinieneś zwracać uwagę podczas czytania tego dokumentu!

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – czym są?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to dokument określający w sposób szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz katalog praw i obowiązków stron umowy – ubezpieczonego i ubezpieczyciela. To integralna część umowy ubezpieczeniowej, z którą warto się zapoznać jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia. OWU pozwalają na ocenienie atrakcyjności oferty ubezpieczeniowej i stanowią dobre źródło informacji niezbędnych do dokonania porównań dostępnych na rynku polis.

Ubezpieczyciele mają dużą swobodę co do kształtowania zasad znajdujących się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Wszystkie zapisy muszą być jednak zgodne z postanowieniami kodeksu cywilnego oraz ustawą o działalności ubezpieczeniowej. Chociaż obowiązujące ustawodawstwo nie precyzuje, z jakich dokładnie elementów powinny się składać OWU, znajdziemy tam wszystkie najważniejsze informacje dotyczące polisy, czyli zazwyczaj:

  • zakres ochrony ubezpieczeniowej – OWU dokładnie określa pełen katalog zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową; to podstawowe kryterium umożliwiające dokonywanie porównań dostępnych na rynku ofert;
  • katalog praw i obowiązków ubezpieczyciela oraz ubezpieczonego;
  • katalog wykluczeń – każdy ubezpieczyciel określa szereg zdarzeń, których zaistnienie spowoduje jego wyłączenie spod konieczności wypłacenia odszkodowania;
  • procedura ubiegania się o ubezpieczenie – szczegółowy opis procesu przetwarzania i analizy wniosków, w tym wymaganych dokumentów, terminów, sposobu postępowania w razie sporu, itp;
  • definicje i pojęcia – przedstawienie terminologii stosowanej w warunkach ubezpieczenia, aby obie strony umowy mogły jednakowo zrozumieć znaczenie słów i wyrażeń;
  • informacje na temat płatności składek – ich wysokości, terminy płatności, zniżkach i efektach braku opłacenia składki w wymaganym terminie;
  • pouczenia prawne – informacje o przysługujących prawach i obowiązkach, takie jak prawo do odstąpienia od umowy, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, proces reklamacji i skargi;
  • dane kontaktowe ubezpieczyciela.

Ogólnie Warunki Ubezpieczenia – dlaczego warto przeczytać?

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdują się wszystkie najistotniejsze informacje na temat wybranej polisy ubezpieczeniowej. Zapoznanie się z dokumentem pozwoli na dowiedzenie się, co dokładnie stanowi przedmiot ubezpieczenia, na jakich zasadach działa polisa oraz kiedy i w jaki sposób można się ubiegać o odszkodowanie.

Dodatkowo OWU pozwalają na dokonywanie kompleksowych porównań dostępnych na rynku ofert. Dostępne w sieci porównywarki zazwyczaj skupiają się na cenie, natomiast zdecydowanie istotniejszym parametrem jest zakres ubezpieczenia oraz szerokość katalogu wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – na co zwracać uwagę?

Chociaż lektura Ogólnych Warunków Ubezpieczenia może nie należeć do najprzyjemniejszych, najciekawszych i najłatwiejszych, to na pewno warto podjąć się tego zadania, aby być w pełni świadomą swoich praw i obowiązków stroną umowy ubezpieczeniowej.

Najistotniejszą częścią OWU jest przedmiot ubezpieczenia, a więc katalog zdarzeń objętych ochroną. Przykładowo ubezpieczenie nieruchomości może chronić wyłącznie ściany budynku od zalania, pożaru i innych zdarzeń losowych, a może dotyczyć również drzwi, okien i wyposażenia oraz obejmować nie tylko zdarzenia losowe, ale również napady, włamania i dewastacje spowodowane nieumyślnie przez dzieci sąsiadów.

Warto sprawdzić też, w jaki sposób zostanie wyliczona kwota odszkodowania, kiedy nastąpi jedynie szkoda częściowa, nie całkowita. Niektórzy ubezpieczyciele w takich sytuacjach stosują pewne limity, inni biorą pod uwagę wartość odtworzeniową, nie rzeczywistą.

Kwestią najbardziej sporną są natomiast wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Są to zdarzenia, w przypadku nastąpienia których ubezpieczyciel, pomimo trwania polisy, nie wypłaci odszkodowania.

Zdarzają się również polisy z tak zwanym regresem ubezpieczeniowym, a więc sytuacją, kiedy ubezpieczyciel naprawi szkodę, ale jej sprawcę obciąży kosztami jej likwidacji, pomimo że ten posiada ubezpieczenie.

Podsumowując, zanim zdecydujesz się na zakup polisy ubezpieczeniowej, dokładnie zapoznaj się z jej zasadami. Znajdziesz je w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W ten sposób unikniesz nieprzyjemnych rozczarowań i będziesz miał szansę wybrać produkt spersonalizowany pod Twoje potrzeby.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!