Złóż deklarację PCC 3. Jak zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych drukiem PCC-3?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest istotnym elementem systemu podatkowego wielu krajów, w tym Polski. Ten podatek stosuje się w przypadku różnych rodzajów umów i transakcji cywilnoprawnych. Warto wiedzieć, kto ma obowiązek płacić PCC, jakie są stawki podatku oraz kiedy można liczyć na zwolnienie z jego opłacania. Kiedy należy złożyć deklarację PCC 3?

PCC 3 – kiedy się stosuje podatek od czynności cywilnoprawnych?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to taki rodzaj podatku, który jest pobierany od określonych czynności prawnych. Rozumie się przez to na przykład:

 • umowy sprzedaży. Dotyczy zarówno umów sprzedaży nieruchomości, jak i umów sprzedaży przedmiotów ruchomych.
 • umowy pożyczek. Jeśli zawierasz umowę pożyczki, zwykle musisz uiścić podatek PCC od tej transakcji.
 • darowizny. Jeśli otrzymujesz darowiznę lub przekazujesz ją komuś, może być wymagane uiszczenie podatku PCC.
 • ustanowienie hipoteki. Jeśli ustanawiasz hipotekę na swojej nieruchomości, może być wymagany podatek.
 • transakcje dotyczące nieruchomości. Kupno, sprzedaż lub zamiana takich nieruchomości jak mieszkania, działki i garaże również podlegają opodatkowaniu PCC.
 • umowy spółek. W przypadku zawarcia umów spółek, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub spółka akcyjna (S.A.), może pojawić się obowiązek podatkowy.
 • postanowienia sądowe. Jeśli zostanie wydane orzeczenie sądowe lub zostanie zawarta ugoda, może być wymagany podatek PCC.
 • zawarcie umowy przeniesienia własności. Jeśli wcześniej podpisałeś umowę, w której zobowiązałeś się przenieść własność, a teraz zawierasz umowę przeniesienia tej własności, obowiązuje PCC.
 • podwyższenie kapitału spółki. W przypadku spółek posiadających osobowość prawną, podwyższenie kapitału może wiązać się z obowiązkiem zapłaty PCC.

Choć wpływy z tego tytułu nie są najważniejszym źródłem dochodów dla budżetu państwa, nie oznacza to jeszcze, że fiskus nie dopilnuje tego, czy podatek został odpowiednio naliczony i odprowadzony.

Podstawę prawną tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 3 tej ustawy „Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje […] z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej”.

 

PCC 3 – kto składa deklarację?

Deklarację PCC-3 musi złożyć każda osoba, której dotyczy podatek od czynności cywilnoprawnych: osoby fizyczne i prawne, które zawierają określone umowy (wskazane wyżej) lub wykonują konkretne czynności. Obowiązek podatkowy powstaje w chwili zawarcia tych czynności.

Zwolnienie z podatku PCC

Przepisy prawne przewidują zwolnienia z podatku PCC to:

 • zakup obcej waluty. Jeśli dokonujesz wymiany walut, nie musisz płacić PCC.
 • zakup rzeczy ruchomych o niewielkiej wartości: Jeśli wartość rzeczy ruchomych nie przekracza 1 000 zł, nie ma obowiązku płacenia PCC.
 • pożyczki od bliskiej rodziny. Pożyczki od małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pasierbów, rodzeństwa, ojczyma, macochy, zięcia, synowej lub teściów, o ile ich wartość nie przekracza 36 120 zł, są zwolnione z PCC.
 • pożyczki od osób spoza bliskiej rodziny. Jeśli pożyczasz pieniądze od osób spoza bliskiej rodziny, a wartość pożyczki nie przekracza 1 000 zł, nie ma obowiązku płacenia PCC.

 

PCC 3 – jak wypełnić formularz?

Jeśli jesteś zobowiązany do zapłacenia PCC, musisz wypełnić deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli druk PCC-3. Możesz to zrobić elektronicznie za pomocą danych uwierzytelniających lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego za pośrednictwem Portalu Podatkowego w usłudze e-Deklaracje. Następnie wypełniony formularz powinien zostać przesłany do odpowiedniego urzędu skarbowego, którego adres znajdziesz na stronie internetowej urzędu.

Zobowiązanie z tytułu podatku PCC można również zapłacić przelewem na konto urzędu skarbowego. Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta znajdziesz na stronie internetowej urzędu skarbowego.

Druk PCC-3 pobierzesz tutaj.

Wypełnienie formularza PCC-3 nie jest szczególnie trudnym zadaniem. W dużej części praca z tym dokumentem sprowadza się do uzupełnienia danych formalnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL). Zdecydowanie najważniejsze są pozycje z części D („D. Obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnych, z wyjątkiem umowy spółki lub jej zmiany”).

Deklaracja PCC 3: część B. Podstawa opodatkowania

Należy tu wskazać podstawę zgodnie z zapisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zasadnicza, chodzi tu o wartość rynkową przedmiotu zamiany, czyli rzeczy lub prawa majątkowego, w oparciu o którą należy zapłacić podatek.

Deklaracja PCC 3: część C. Stawka podatku

W tym miejscu trzeba określić stawkę podatku, która zależy od przedmiotu umowy zamiany.

Obliczony należny podatek od czynności cywilnoprawnej

Kolejne działanie, jakie należy wykonać, to podanie kwoty obliczonego podatku, która jest wynikiem pomnożenia podstawy opodatkowania przez odpowiednią stawkę podatku. Wartość zobowiązania podatkowego zaokrąglamy do pełnych złotych.

PCC 3 – jaka stawka podatku?

Stawki podatku PCC różnią się w zależności od rodzaju umowy.

 • Umowy sprzedaży, zamiany, dziedziczenia, zniesienia współwłasności oraz darowizny:
  • dla rzeczy ruchomych (2% podstawy),
  • dla praw majątkowych (1% podstawy).
 • Ustanowienie hipoteki – stawka wynosi 19 zł.
 • Ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności – 1% podstawy opodatkowania.
 • Pożyczki – 0,5% podstawy opodatkowania.

W wyjątkowych sytuacjach stawka podatku może wynosić 20% podstawy opodatkowania. Kiedy stosuje się takie rozwiązanie? 20% to tzw. stawka sankcyjna, która obowiązuje w przypadku kontroli podatkowej, gdy okazuje się, że podatek nie został wcześniej opłacony.

Emil Zelma
Emil Zelma
Ekonomista, wykładowca, autor wielu artykułów, znający w teorii i w praktyce zasady działalności przedsiębiorstw. Do jego zainteresowań należy szeroko pojęty biznes, w tym szczególnie obszary związane z zarządzaniem finansami firmy oraz księgowością.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!