Jak rozliczyć podatek dochodowy za przychód z różnych źródeł? Czym jest przychód z innych źródeł?

Coraz więcej osób osiąga dochody z różnych źródeł i zastanawia się, jak prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy. Czym są takie przychody, który PIT wypełnić i czy można złożyć dwie deklaracje – oto najważniejsze informacje o rozliczaniu podatku dochodowego od przychodu z różnych źródeł.  

Czym są przychody z innych źródeł?

Przychody z innych źródeł to kategoria dochodów, które nie mogą być przyporządkowane do żadnej z podstawowych kategorii przychodów

Do źródeł przychodów zaliczane są przychody z m.in. stosunku służbowego, stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnej produkcji rolnej, najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, odpłatnego zbycia, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów. 

Do innych źródeł dochodów zaliczane są natomiast dochody z m.in.:

 • przychodów uzyskanych z najmu, podnajmu i dzierżawy,
 • różnic kursowych,
 • kar umownych,
 • odszkodowań za szkody, które dotyczą składników majątku firmy,
 • wynikające z umorzenia lub przedawnienia zobowiązań.
Czy wiesz, że…

Mała Księgowość to program księgowy świetny zarówno dla biur rachunkowych, obsługujących małe i średnie firmy, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Co to znaczy „z więcej niż jednego stosunku pracy”?

Wyrażenie „z więcej niż jednego stosunku pracy” oznacza, że pracownik posiada kilka źródeł dochodu z tytułu zatrudnienia. Zgodnie z przepisami, jedna umowa pracy stanowi jeden stosunek pracy.

Czy można złożyć dwa różne PIT-y?

Dwa zeznania podatkowe powinien złożyć podatnik osiągający przychody z różnych źródeł, które są opodatkowane w różny sposób.

Dobrym przykładem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, a jednocześnie otrzymująca wynagrodzenie z umowy o pracę, która powinna złożyć PIT-28 dla działalności gospodarczej i PIT-36 dla umowy o pracę oraz osoba rozliczająca dochody z działalności na formularzu PIT-36L (podatek liniowy), a dochody z innych źródeł (np. umowy o pracę) na formularzu PIT-37.

Jak rozliczyć PIT z dwóch źródeł dochodu?

Pierwszym krokiem jest określenie, z jakich dwóch źródeł pochodzą dochody podatnika. Najczęściej to działalność gospodarcza plus umowa o pracę, umowa o pracę i umowa zlecenie oraz umowa o pracę i emerytura.

Podatnik powinien wybrać odpowiednie formularze w zależności od rodzaju przychodów i formy opodatkowania. Np. PIT-36 dla działalności gospodarczej i umowy o pracę, PIT-37 dla umowy o pracę i umowę zlecenie czy PIT-37 dla umowę o pracę i emeryturę

Warto pamiętać, że osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo powinny rozliczyć się na formularzach: PIT-36L (działalność) i PIT-37 (umowa o pracę).

Co zrobić jeżeli jedna osoba zatrudniona jest na dwóch lub więcej etatach? W takiej sytuacji może złożyć jedno zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37, w którym zsumuje wszystkie przychody i zaliczki.

Działalność gospodarcza i inne umowy

Działalność opodatkowaną skalą

Działalność gospodarcza opodatkowana skalą podatkową to jedna z form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca płaci 12% podatku od dochodu do 120 tys. zł rocznie oraz 32% podatku od nadwyżki ponad 120 tys. zł. Jeżeli jednocześnie osiąga przychody z innych umów, np. o pracę czy umowy zlecenia, to musi rozliczyć się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-36 uwzględniając przychody z obu źródeł.

Działalność opodatkowana podatkiem liniowym

Podatek liniowy polega na płaceniu jednolitej stawki podatku (19%) od dochodu z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który jednocześnie pracuje na etacie, ma ten dochód opodatkowany według zasad ogólnych (12% i 32%). W takiej sytuacji przedsiębiorca składa dwie deklaracje:

 • dla dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo – formularz PIT-36L oraz załącznik PIT/B z informacjami o wysokości dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej z danego roku podatkowego,
 • dla dochodów z pracy na etacie lub umowy zlecenia opodatkowanej według skali podatkowej – formularz PIT-37.

Działalność opodatkowana ryczałtem

Osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie uzyskująca przychody z umowy o pracę/umowy zlecenia, musisz złożyć dwa oddzielne zeznania podatkowe:

 • dla przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem – PIT-28 
 • dla przychodów z umowy o pracę lub umowy zlecenia, które są opodatkowane według skali podatkowej – PIT-37 

Z jakich dochodów nie trzeba się rozliczać?

Z dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu na gruncie ustawy o PIT, nie trzeba się rozliczać. W katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w art. 21 ustawy o PIT są m.in.:

 • renty przyznane na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • kwoty uzyskane z tytułu ubezpieczeń,
 • alimenty na dzieci,
 • wygrane w grach, loteriach i zakładach wzajemnych do wysokości 2280 zł,
 • zasiłki pogrzebowe,
 • świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów,
 • diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł,
 • inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku/ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono,
 • niektóre stypendia i świadczenia wypłacane przez uczelnie wyższe,
 • PIT zero dla młodych do ukończenia 26 roku życia,
 • życia i uzyskały przychody ze stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Jak rozliczyć przychody z afiliacji?

Wynagrodzenia w ramach programu partnerskiego (afiliacji) mogą być zwolnione od podatku do kwoty 2 000 zł. Muszą jednak spełniać warunki sprzedaży premiowej i nie być związane z działalnością gospodarczą. W przypadku przekroczenia tej kwoty, wynagrodzenia podlegają 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu. Przedsiębiorca wykazuje natomiast przychody z afiliacji jako przychody z działalności gospodarczej. 

Rozlicz podatek z Małą Księgowością

Program Mała Księgowość ma wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości małej lub średniej firmy. Możesz skorzystać z niego niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Wystawisz dzięki niemu faktury, zapłacisz podatek dochodowy i VAT, będziesz mógł zarządzać listą płac, kontrolować zobowiązania, amortyzować środki trwałe i korzystać z wielu, wielu innych funkcjonalności, których pełną listę znajdziesz na mk.rp.pl.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Co można zrobić w e-Urzędzie Skarbowym?

e-Urząd Skarbowy to serwis na stronie podatki.gov.pl, który ułatwia załatwianie spraw podatkowych online – bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca z dostępem...

Jak działa portal S24?

Portal S24 to nowoczesne narzędzie, które znakomicie ułatwia zakładanie i prowadzenie firm. Dzięki temu serwisowi wiele czynności związanych z działalnością spółki można załatwić online,...

Czym są różnice kursowe?

Transakcje w walutach obcych są powszechne wśród wielu firm, a to wiąże się ze zjawiskiem różnic kursowych. Czym są, kiedy powstają i jak je...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!