fbpx

RKO (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) – co to jest?

Co to jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy? Jak działa? I kto może z niego skorzystać?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie dla rodziców najmłodszych dzieci. Jak działa RKO? Kto dokładnie może z niego skorzystać? Co zrobić, żeby takie środki uzyskać?

Co to jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie, które ma częściowo pokryć wydatki związane z wychowaniem dziecka. Chodzi o dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

Dla kogo jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli jest się matką lub ojcem dziecka albo przyjęło się dziecko na wychowanie i dana osoba wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia. Najważniejszym elementem jest to, że dziecko musi mieszkać z wnioskodawcą i być przez niego utrzymywane. Z RKO nie może skorzystać osoba, która jako rodzic jest pozbawiona władzy rodzicielskiej.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Żeby otrzymać pieniądze w ramach RKO najpierw należy złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić już od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9. miesiąc do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc. Wniosek składa się elektronicznie do ZUS, podobnie jak w przypadku innych świadczeń, np. 500+.  Można to zrobić albo bezpośrednio przez portal PUE ZUS albo poprzez swój bank.

Dokumenty dodatkowe do wniosku RKO

Starając się o rodzinny kapitał opiekuńczy trzeba złożyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka z datą wystąpienia do sądu – jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie,
  • oświadczenie o dacie przyjęcia na wychowanie dziecka, w stosunku do którego wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o wszczęcie powstępowania w sprawie jego przysposobienia,
  • decyzję albo zaświadczenie dyrektora szkoły publicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego – jeśli dziecko od 7 do 10 lat ma odroczony obowiązek szkolny,
  • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,
  • dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

Pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Świadczenie RKO jest wypłacane co miesiąc, aż do momentu, gdy otrzyma się całą, ściśle określoną Wysokość świadczenia to 12 000 zł na dziecko. Wypłaty mogą być realizowanie na jeden z dwóch sposobów. To rodzic decyduje o wyborze jednej z nich. I tak, Może to być kwota 500 zł przez dwa lata, lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Jeśli wniosek został złożony po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. Miesiąc, to wartość świadczenia będzie proporcjonalnie obniżona.

 

Czytaj również

Najchętniej czytane

Działalność nierejestrowana. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć działalność nierejestrowana ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie polega...

Czy można mieć dwie działalności gospodarcze?

Czy można posiadać więcej niż jedną działalność gospodarczą? Czy działalność gospodarcza jest ograniczona w zakresie rodzaju wykonywanych usług lub sprzedaży danych produktów? Jednoosobowa działalność gospodarcza...

Pomysły na biznes 2023 – lista 10 pomysłów

Pomysły na biznes mogą być najróżniejsze. Przygotowaliśmy listę 10 pomysłów, które mogą stać początkiem świetnego biznesu w 2023r. Chcesz otworzyć biznes ale nie wiesz jaki...
Mała Księgowość

Najnowsze

Kalkulator brutto na netto

Wynagrodzenie brutto to całkowite wynagrodzenie przed odliczeniem podatku i składek na ubezpieczenie społeczne. Na konto pracownika wpływa jednak inna kwota. Już po odliczeniach. To...

Całkowity koszt zatrudnienia na umowę o dzieło

Jaki jest całkowity koszt zatrudniania na umowę o dzieło? Czy zatrudnianie na umowę o dzieło się opłaca? Rosnące koszty prowadzenia działalności powodują, że przedsiębiorcy szukają...

Co to jest cold mailing?

Cold mailing, czyli zimne maile kojarzą się z denerwującymi reklamami, a nawet spamem. Okazuje się jednak, że jest to bardzo skuteczne narzędzie marketingowe. Co to...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!