RKO (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) – co to jest?

Co to jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy? Jak działa? I kto może z niego skorzystać?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie dla rodziców najmłodszych dzieci. Jak działa RKO? Kto dokładnie może z niego skorzystać? Co zrobić, żeby takie środki uzyskać?

Co to jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie, które ma częściowo pokryć wydatki związane z wychowaniem dziecka. Chodzi o dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

Dla kogo jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli jest się matką lub ojcem dziecka albo przyjęło się dziecko na wychowanie i dana osoba wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia. Najważniejszym elementem jest to, że dziecko musi mieszkać z wnioskodawcą i być przez niego utrzymywane. Z RKO nie może skorzystać osoba, która jako rodzic jest pozbawiona władzy rodzicielskiej.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Żeby otrzymać pieniądze w ramach RKO najpierw należy złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić już od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9. miesiąc do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc. Wniosek składa się elektronicznie do ZUS, podobnie jak w przypadku innych świadczeń, np. 500+.  Można to zrobić albo bezpośrednio przez portal PUE ZUS albo poprzez swój bank.

Dokumenty dodatkowe do wniosku RKO

Starając się o rodzinny kapitał opiekuńczy trzeba złożyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka z datą wystąpienia do sądu – jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie,
  • oświadczenie o dacie przyjęcia na wychowanie dziecka, w stosunku do którego wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o wszczęcie powstępowania w sprawie jego przysposobienia,
  • decyzję albo zaświadczenie dyrektora szkoły publicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego – jeśli dziecko od 7 do 10 lat ma odroczony obowiązek szkolny,
  • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,
  • dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

Pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Świadczenie RKO jest wypłacane co miesiąc, aż do momentu, gdy otrzyma się całą, ściśle określoną Wysokość świadczenia to 12 000 zł na dziecko. Wypłaty mogą być realizowanie na jeden z dwóch sposobów. To rodzic decyduje o wyborze jednej z nich.

Może to być kwota 500 zł przez dwa lata, lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Jeśli wniosek został złożony po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. Miesiąc, to wartość świadczenia będzie proporcjonalnie obniżona.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kiedy będzie kwota wolna od podatku 60 tys. zł? Czy będzie obowiązywać z datą wsteczną od 1 stycznia 2024 roku?

Jeżeli kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 000 zł, znacznie zwiększy się liczba osób, które w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego. Sprawdź, kiedy...

Jak rozliczyć PIT z ZUS za zwolnienie lekarskie? Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS w deklaracji rocznej PIT

PIT-11A otrzymała każda osoba, która pobierała zasiłek macierzyński lub chorobowy od ZUS. Sprawdzamy, co z nimi zrobić. Jak rozliczyć PIT z ZUS? Czy za...

PIT 36L – jak rozliczyć podatek liniowy za rok podatkowy 2023? Rozliczenie PIT online i wzór formularza

PIT-36L to deklaracja, którą składają przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą podatku liniowego, czyli płacący podatek w wysokości 19%, niezależnie od wysokości dochodów. Jak wypełnić...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!