Slim VAT 2024 – co się zmieni w przyszłym roku?

Możliwość rozliczania strat z zysków kapitałowych i nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych to najważniejsze zmiany, jakie wejdą w życie w styczniu 2024 roku. Przyglądamy się, co nowego czeka inwestorów.

Slim VAT to nazwa kolejnych pakietów zmian do ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Część zmian wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 roku. Dotyczą one m.in. możliwości kompensaty dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i ze stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych. Spójrzmy na szczegóły.

Co wniesie pakiet Slim VAT 3 w 2024 roku?

Oto najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać od stycznia 2024 roku:

Możliwość obniżenia przychodu z funduszy kapitałowych o koszty uzyskania przychodów z tego tytułu

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 30b. „od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu”.

Inwestor będzie samodzielnie wykazywał ten dochód na formularzu PIT–38. Zryczałtowanym podatkiem dochodowym zostaną objęte tylko przychody ze świadczeń otrzymanych z dochodów funduszu kapitałowego, o ile statut przewiduje wypłaty z tych dochodów jego uczestnikom bez umarzania, odkupywania, wykupywania albo unicestwiania w inny sposób tytułów uczestnictwa w takim funduszu. 

Możliwość kompensaty dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami z innych inwestycji kapitałowych

Aktualnie przepisy nie umożliwiają takiej kompensacji. Od stycznia 2024 roku inwestor będzie mógł rozliczyć straty z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych z dochodami z innych inwestycji kapitałowych (np. akcji). W ten sposób poniesione straty obniżą jego dochody podlegające opodatkowaniu.

Poszerzenie pojęcia dochodu, które mogą osiągnąć w Polsce nierezydenci

Za dochód będzie uznane także umorzenie, odkupienie, wykupienie i unicestwienie w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych utworzonych na podstawie przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpłatne zbycie tych tytułów uczestnictwa (pkt 5a w ust. 2b w art. 3).

Ustalenie zasad opodatkowania przychodów z wykupu przez emitenta obligacji, od których są należne świadczenia okresowe

Od stycznia 2024 roku za przychody z kapitałów uznawany będzie wykup przez emitenta obligacji, od których są należne świadczenia okresowe. Dochodem do opodatkowania będzie różnica między kwotą uzyskaną z wykupu obligacji wraz ze świadczeniami uzyskanymi za ten okres przed wykupem tych obligacji a wydatkami na objęcie lub nabycie tych obligacji.

Nowe obowiązki ewidencyjne dla dostawców usług płatniczych

Początek 2024 roku przyniesie jeszcze inne zmiany, tym razem dla dostawców usług płatniczych. 

Ustawa z dnia 14 kwietnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw nakłada na dostawców usług płatniczych zlokalizowanych w Polsce, obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Ewidencja będzie dostępna dla Szefa KAS i przekazana do unijnego systemu CESOP.

Nowelizacja polega na dodaniu do ustawy nowego rozdziału „2a Ogólne obowiązki dostawców usług płatniczych”.

Nowy obowiązek wynika z dostosowania do polskiego prawa przepisów UE, czyli dyrektywy Rady (UE) 2020/284 z 18.2.2020 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE. Regulacja ma ograniczyć nadużycia podatkowe w e–commerce. Nowelizacja dotyczy banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych, instytucji płatniczych oraz SKOK–ów. 

Każda z tych instytucji będzie musiała prowadzić ewidencję odbiorców elektronicznych płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych. Obowiązek będzie dotyczył dostawców, którzy w ciągu kwartału świadczyli usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności.

Płatnik dokonuje płatności transgranicznej jeżeli znajduje się na terytorium jednego z państw członkowskich, a odbiorca znajduje się w innym państwie.

Ewidencja w postaci elektronicznej ma być przechowywana przez 3 lata od zakończenia roku podatkowego, w którym doszło do płatności.

Pieczęć kwalifikowana – wygodne rozwiązanie dla Twojej firmy

Pieczęć kwalifikowana to usługa zaufania przeznaczona dla osób prawnych. Za jej pomocą potwierdzisz, że dokument jest autentyczny i nie został naruszony. To niezawodne narzędzie w kontaktach z kontrahentami i wewnętrznych działaniach firmy. Pieczęć elektroniczną pochodząca od kwalifikowanego dostawcy zaufania kupisz na pieczeckwalifikowana.pl. Jest absolutnie niezbędna, jeśli chcesz wygodnie korzystać z KSeF.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Co można zrobić w e-Urzędzie Skarbowym?

e-Urząd Skarbowy to serwis na stronie podatki.gov.pl, który ułatwia załatwianie spraw podatkowych online – bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca z dostępem...

Jak działa portal S24?

Portal S24 to nowoczesne narzędzie, które znakomicie ułatwia zakładanie i prowadzenie firm. Dzięki temu serwisowi wiele czynności związanych z działalnością spółki można załatwić online,...

Czym są różnice kursowe?

Transakcje w walutach obcych są powszechne wśród wielu firm, a to wiąże się ze zjawiskiem różnic kursowych. Czym są, kiedy powstają i jak je...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!