Zamknięcie działalności gospodarczej. Jak wygląda likwidacja działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem?

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2022 roku zamknięto ok. 620 tys. przedsiębiorstw. Część z nich była rozliczana w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zastanawiasz się jak zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą na ryczałcie? Przeczytasz o tym w naszym artykule.

Działalność gospodarcza na ryczałcie – co warto wiedzieć na ten temat?

Ryczałt ewidencjonowany to jedna z uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na taką formę rozliczenia, opłacają – w odróżnieniu od CIT oraz PIT – podatek naliczany na podstawie przychodu, nie zaś podatkowych kosztów jego uzyskania.

Zasadniczo, ryczałt to rozwiązanie dostępne w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą jako osoby fizyczne.

Aby można było poprawnie rozliczać się z urzędem skarbowym w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia (składa się je do naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla siedziby działalności gospodarczej).

Takie zgłoszenie należy sporządzić jeszcze przed rozpoczęciem działalności biznesowej (nie później niż w dniu osiągnięcia pierwszych przychodów).

To jeszcze nie wszystko, ponieważ wniosek o wybór takiej formy opodatkowania można zawrzeć również na etapie rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzn. podczas składania wniosku CEIDG-1). 

Warto wiedzieć! Jak można złożyć wniosek CEIDG-1?

Wniosek z CEIDG-1 ze zgłoszeniem o wyrejestrowanie działalności gospodarczej na ryczałcie można złożyć na różne sposoby, tzn.:

  • osobiście, tj. w najbliższym urzędzie gminy/miasta,
  • drogą elektroniczną poprzez stronę internetową CEIDG,
  • poprzez list polecony – również do najbliższego urzędu gminy/miasta. W takiej sytuacji konieczne jest jednak opatrzenie wniosku własnoręcznym podpisem wnioskodawcy (dodatkowo, podpis ten powinien zostać poświadczony przez notariusza).

Dokument w wersji papierowej, który jest składany w urzędzie gminy/miasta przez osobę trzecią w zastępstwie przedsiębiorcy, powinien być uzupełniony o pełnomocnictwo.

 

Warto przy tym pamiętać, że – począwszy od 2023 roku – ryczałt ewidencjonowany stosuje się również w odniesieniu do przychodów z najmu lokali.

Bez wątpienia do zalet, jakie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej na ryczałcie ewidencjonowanym, możemy zaliczyć prostotę rozliczeń. Ewidencja rozliczeń jest prostsza niż pełne księgi, ale także mniej rozbudowana w porównaniu z KPiR. Taki stan rzeczy nie zmienia jednak faktu, że należy podjąć pewne działania podczas zamykania działalności gospodarczej.

Warto wiedzieć. Co po CEIDG-1?

Niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie wysłany do urzędu formularz CEIDG-1, złożenie tego wniosku oznacza poinformowanie o likwidacji działalności firmy takich organów jak urząd skarbowy, a także wykreślenie podmiotu z bazy danych REGON.

Jak zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą na ryczałcie? Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku

Przedsiębiorca, który zdecydował się na likwidację działalności gospodarczej na ryczałcie, musi zadbać o wypełnienie wszystkich niezbędnych formalności związanych z jej wyrejestrowaniem w urzędach i instytucjach.

Warto wiedzieć! Likwidacja działalności gospodarczej to nie tylko formalności stricte urzędowe

W naszym tekście skupiliśmy się głównie na czynnościach urzędowych, jakie musi wykonać przedsiębiorca, który postanowił zamknąć firmę. Oczywiście, trzeba pamiętać również o takich kwestiach jak choćby opłacenie zaległych pensji czy zobowiązań handlowych wobec dostawców.

 

Przede wszystkim, należy zadbać o odpowiednie zgłoszenie we wspomnianym już systemie CEIDG. Tak samo jak druku CEIDG-1 używa się w celu rejestracji przedsiębiorstwa, tak również należy użyć go do zgłoszenia zamiaru likwidacji firmy. Formularz o wykreślenie firmy z rejestru CEIDG trzeba złożyć w urzędzie w terminie nie później niż 7 dni od momentu, w którym działalność gospodarcza przestanie być wykonywana.

To jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o formalności urzędowe. Jeśli bowiem przedsiębiorca na ryczałcie ma status czynnego podatnika VAT, musi on dokonać również wyrejestrowania w zakresie podatku od towarów i usług. Robi się to z wykorzystaniem formularza VAT-Z, który składa się w Urzędzie Skarbowym. Jeśli chodzi o czas na dostarczenie takiego wniosku, także przewiduje się termin siedmiu dni od momentu, w który zaprzestano wykonywanie działalności.

Ostatecznie, należy odpowiednio podejść do wyrejestrowania firmy jako płatnika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie wcześniej złożonego formularza CEIDG-1, w którym zamieszcza się informację o zaprzestaniu działalności Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje druk ZUS ZWPA.

Z kolei do obowiązków przedsiębiorców należy złożenie w ciągu 7 dni (od momentu, w których został złożony formularz CEIDG-1) formularza ZUS ZWUA (o wyrejestrowanie z ubezpieczeń), a w przypadku objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny – za pomocą formularza ZUS ZCNA.

Warto wiedzieć! Jak długo przechowywać dokumenty po zamknięciu firmy?

Według ogólnej zasady należy przechowywać dokumenty firmy w terminie 5 lat od zakończenia roku, w którym zamknięto przedsiębiorstwo. Rozumie się przez to dokumenty:

  • księgowe,
  • podatkowe,
  • likwidacyjne (remanent likwidacyjny, spis z natury).

Zamknięcie działalności gospodarczej na ryczałcie a wykaz składników majątku

Podczas przeprowadzania likwidacji działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien również przygotować zestawienie majątku firmowego. Jest to konieczne z uwagi na rozliczenia podatkowe PIT oraz VAT. Ewidencja w tym zakresie powinna obejmować:

  • wykaz składników majątku, czasem określany również jako tzw. remanent likwidacyjny (na cele związane z podatkiem od towarów i usług). W dokumencie tym uwzględnia się wszystkie aktywa wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w momencie zamykania działalności gospodarczej, tzn. materiały i towary handlowe, środki trwałe oraz wyposażenie;
  • spis z natury (w ramach rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych) – obejmuje on m.in. towary handlowe, prefabrykaty oraz odpady.
Warto wiedzieć! Sprzedaż po zamknięciu działalności gospodarczej

Dopiero po 6 latach od zamknięcia firmy sprzedaż składników wykorzystywanych w działalności biznesowej nie podlega opodatkowaniu. W przeciwnym wypadku należy zastosować taką stawkę podatku przychodowego, jaka obowiązywałaby w przypadku prowadzenia biznesu.

Emil Zelma
Emil Zelma
Ekonomista, wykładowca, autor wielu artykułów, znający w teorii i w praktyce zasady działalności przedsiębiorstw. Do jego zainteresowań należy szeroko pojęty biznes, w tym szczególnie obszary związane z zarządzaniem finansami firmy oraz księgowością.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!