Terminy płatności składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych

Regulacje wprowadzone przez Polski Ład zmieniły terminy składania dokumentów oraz terminy płatności i wysokości składek przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe zasady obowiązują od początku 2022 roku.

Polski Ład wprowadził zmiany w sposobie obliczania oraz terminach rozliczania składek odprowadzanych przez przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 2022 roku składki powinny być płacone w terminach do 5., 15. lub 20. dnia miesiąca. Data jest uzależniona od formy prawnej prowadzonej działalności.

Terminy opłacania składek ZUS od 2022 roku

Na skutek regulacji wprowadzonych przez Polski Ład zmianie uległy terminy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), a więc składek, które trafiają na konta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe terminy obowiązują od początku 2022 roku.

Jak wyglądają nowe terminy rozliczania składek?

 • Płatnicy składek posiadający osobowość prawną, a więc na przykład spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółdzielnie są zobowiązane do odprowadzania składek w terminie do 15. dnia miesiąca.
 • Podatnicy niebędący osobami prawnymi są zobowiązani do odprowadzania składek do ZUS w terminie do 20. dnia miesiąca. Mowa tutaj między innymi o osobach fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkach osobowych. We wcześniejszym stanie prawnym termin upływał 10. dnia miesiąca.
 • Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe są zobowiązane odprowadzać składki do 5. dnia miesiąca, więc tutaj termin nie zmienił się.

Wysokość składek ZUS

Wysokość odprowadzanych składek będzie uzależniona od tego, czy przedsiębiorca korzysta z ulg.

Pełne składki ZUS 2023

Przedsiębiorcy, którzy nie są uprawnieni do korzystania z żadnych ulg, są zobowiązani do odprowadzania składek od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które w 2023 roku wynosi 4 161 złotych. Ich minimalne wysokości będą się kształtowały w następujący sposób:

 1. składka emerytalna – 812,23 zł (19,52%);
 2. składka rentowa – 332,99 zł (8%);
 3. składka chorobowa (dobrowolna) – 101,94 zł (2,45%);
 4. składka wypadkowa – 69,49 zł (1,67%);
 5. składka na Fundusz Pracy – 101,94 zł (2,45%).

Suma koniecznych do opłacenia składek wyniesie 1 316,54 złotych. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się opłacać dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe, to jego miesięczne obciążenie wzrośnie do 1 418,48 złotych. Dodatkowo konieczne jest opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki preferencyjne

Składki preferencyjne odprowadza się od podstawy nie niższej niż 30% kwoty wynagrodzenia minimalnego, które w drugiej połowie 2023 roku wynosi 3 600 złotych brutto. Wysokości tych składek kształtują się obecnie w następujący sposób:

 1. składka emerytalna – 210,82 zł (19,52%);
 2. składka rentowa – 86,40 zł (8%);
 3. składka chorobowa (dobrowolna) – 26,46 zł (2,45%);
 4. składka wypadkowa – 18,04 zł (1,67%).

Miesięczne obciążenie wynosi w tym przypadku 315,26 złotych, jeśli przedsiębiorca nie zdecyduje się opłacać ubezpieczenia chorobowego lub 341,72 złotych, jeśli ubezpieczenie chorobowe będzie opłacane.

Ulga na start

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z „Ulgi na start”, są zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, a więc na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe wypadkowe i chorobowe.

Mały ZUS Plus

W tym wypadku wysokość opłacanych składek będzie uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż 30% kwoty wynagrodzenia minimalnego i wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jak obliczyć wysokość składki zdrowotnej?

Wysokość koniecznej do odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie uzależniona od rodzaju opodatkowania działalności.

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych są zobowiązani do odprowadzania składki w wysokości 9% miesięcznego dochodu z tym zastrzeżeniem, że składka ta nie może być niższa niż 9% wynagrodzenia minimalnego. Obecnie minimalna wysokość składki zdrowotnej wynosi 314,10 złotych.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających swoje dochody ryczałtem ewidencjonowanym istnieją 3 wysokości składek, których wybór jest uzależniony od wysokości osiąganego przychodu rocznego:

 1. przychody do 60 000 złotych – składka zdrowotna w wymiarze 9% od kwoty 60% wynagrodzenia przeciętnego – w 2023 roku jest to 376,16 złotych;
 2. przychody od 60 000 do 300 000 złotych – składka zdrowotna w wymiarze 9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia (626,93 złote w 2023 roku);
 3. przychody powyżej 300 000 złotych – składka w wymiarze 9% od 180% wynagrodzenia przeciętnego, co w 2023 roku daje 1 128,48 złotych.

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, których miesięczny dochód nie przekracza 6 410,11 złotych, są zobowiązani do odprowadzania składki w wysokości 9% wynagrodzenia minimalnego.  Jeśli dochód przekroczy wspomniany próg, to wysokość składki to 4,9% dochodu firmy.

Przy karcie podatkowej wysokość składki to zawsze 314,10 złotych.

Terminy składania dokumentów do ZUS

Terminy składania dokumentów do ZUS-u są tożsame z terminami opłacania składek. Deklaracja rozliczeniowa (ZUS DRA) oraz raporty imienne (ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RPA) powinny więc zostać złożone do 5., 15., lub 20. dnia następnego miesiąca. Jeśli termin przypada w dzień wolny od pracy, to zostaje on przesunięty na następny dzień roboczy.

Podsumowując, Polski Ład wprowadził zmiany w sposobie obliczania oraz terminach rozliczania składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe regulacje obowiązują od początku 2022 roku.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca – kod...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Do obowiązków robotnika gospodarczego należy utrzymywanie czystości,...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!