Baza przedsiębiorców CEIDG i wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Skrót CEIDG jest powszechnie stosowany. Oznacza Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej – bazę, w której znajdziemy wszystkich przedsiębiorców. Żeby się do niej wpisać, należy złożyć wniosek CEIDG-1. Jak to zrobić? Jak przeszukiwać bazę przedsiębiorców? Jakich danych do tego potrzebujemy? Przeczytać o tym możesz w dalszej części artykułu.

Czym jest CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to internetowy rejestr przedsiębiorców. Jednym z jego celów jest sprawne dostarczanie informacji na temat firm działających w Polsce. Dzięki CEIDG można sprawdzić np. to, jaka jest siedziba działalności danego przedsiębiorstwa czy jego numer PKD.

Rejestr CEIDG jest powszechny. Przedsiębiorcy dołączają do niego poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1 – jeszcze na etapie tworzenia firmy. Prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do CEIDG to działanie zabronione i zagrożone karą finansową lub nawet ograniczeniem wolności.

Całość obsługi – wyszukiwanie danych w CEIDG oraz wypełnianie dokumentów w ramach rejestracji – odbywa się drogą elektroniczną (online). Nie bez znaczenia jest również brak JAKICHKOLWIEK opłat związanych z korzystaniem z CEIDG.

Kto prowadzi CEIDG?

Podmiotem, który formalnie odpowiada za prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest minister właściwy ds. gospodarki. Kwestie związane z działaniem CEIDG reguluje Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Taki stan rzeczy oznacza, że można – bez wychodzenia z domu, właściwie z każdego miejsca na ziemi (o ile dostępne jest sprawne połączenie internetowe):

 • założyć działalność gospodarczą;
 • zamknąć firmę lub czasowo ją zawiesić (a co za tym idzie, w przyszłości również ją wznowić);
 • aktualizować wcześniej wprowadzone dane – jak wiadomo, biznes to żywy organizm, który stale ewoluuje. W związku z tym naturalna jest np. zmiana siedziby firmy w toku prowadzenia biznesu;
 • wyszukiwać informacje o innych przedsiębiorcach – może okazać się to niezbędne np. podczas nawiązywania współpracy z nowym kontrahentem.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich funkcjonalności wynikających z funkcjonowania CEIDG. W rzeczywistości bowiem platforma zawiera również informacje na temat posiadanych koncesji, licencji czy zezwoleń, a także – o czym również nie warto zapominać – filmiki instruktażowe dotyczące tego, w jaki sposób należy przygotować wniosek CEIDG-1.

Rozwinięcie skrótu CEIDG

Część osób popełnia błąd, zapisując skrót CEIDG i pisze 'CEiDG’. To zrozumiała pomyłka – jesteśmy przyzwyczajeni, że 'i’ w skrótowcach jest małą literą. Jednak w tym przypadku nie zapisujemy łącznika 'i’, który również występuje w nazwie ewidencji, a skracamy w ten sposób słowo 'Informacja’. 'I’ jako łącznik kompletnie tutaj pomijamy, podobnie jak 'o’. Litery, z których składa się ten skrótowiec, pogrubiliśmy poniżej:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Wyszukiwarka Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Jeśli chodzi o wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, postawą jest internetowy katalog. Internetowa wyszukiwarka CEIDG znajduje się pod adresem: https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx.

Jak znaleźć firmę w CEIDG?

Atutem CEIDG jest przejrzysty, intuicyjny panel wyszukiwarki:

Rysunek 1. Tak wygląda panel wyszukiwarki internetowej CEIDG.

formularz ceidg

Źródło: https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx (dostęp: 2023-06-19).

Jak widać, jeśli chcemy znaleźć dane informacje na temat danego przedsiębiorstwa, nie musimy posiadać Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) czy pełnej nazwy podmiotu. Oprócz tego możemy posłużyć się również adresem firmowym naszego obecnego lub potencjalnego kontrahenta.

Jeśli nie jesteś pewien, jak wygląda pełna nazwa przedsiębiorstwa, ale znasz przynajmniej jej część, również możesz spróbować wyszukać dany podmiot.

Kto podlega wpisowi do CEIDG?

Wpisowi do CEIDG podlegają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub będący wspólnikami w spółkach cywilnych. Do CEIDG wpisują się również jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Wpisu do CEIDG nie uzyskują spółki prawa handlowego, w tym np. spółki z o.o. Te z kolei muszą zostać wpisane do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego.

Wniosek CEIDG-1 – jak złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej?

Wniosek o wpis do CEIDG złożyć przez biznes.gov.pl lub przez ceidg.gov.pl. Aby to zrobić, musisz zalogować się przy użyciu Profilu Zaufanego, aplikacji mObywatel, bankowości elektronicznej, e-Dowodu lub przez e-mail. Za pomocą tego formularza możesz nie tylko rozpocząć działalność, jak i zmienić swoje dane podane we wniosku.

We wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej trzeba podać:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia;
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
 • PESEL;
 • wszystkie posiadane obywatelstwa;
 • numer NIP i REGON jeśli zostały nadane;
 • adres zamieszkania, korespondencyjny oraz wykonywania działalności gospodarczej;
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej – musi zawierać imię i nazwisko osoby zakładającej działalność gospodarczą;
 • nazwę skróconą;
 • kody Polskiej Klasyfikacji Działalności właściwy dla naszej firmy;
 • liczbę pracowników, jeśli będą zatrudniani;
 • datę rozpoczęcia działalności;
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą;
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania. Składając wniosek o wpis działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, można złożyć oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego oraz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne albo aktualizacyjne do VAT;
 • dane pełnomocnika, jeśli planujemy z niego korzystać;
 • dane kontaktowe firmy, czyli telefon i adres e-mail (jeśli chcemy, by były publicznie widoczne we wpisie).

Ile trwa weryfikacja przedsiębiorcy w CEIDG?

Jeśli jesteś niecierpliwy i zależy Ci na możliwie jak najszybszym założeniu działalności gospodarczej, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: weryfikacja wniosku o rejestrację w CEIDG-1 potrwa około doby.

Rejestracja w CEIDG a NIP

Zakładanie firmy poprzez CEIDG-1 ma jeszcze jedną zaletę. Otóż wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zarazem zgłoszeniem identyfikacyjnym do urzędu skarbowego. Taki stan rzeczy oznacza, że nowy przedsiębiorca już na tym etapie otrzymuje numer NIP. W tym samym momencie otrzyma numer REGON.

Jak zmieniać dane we wpisie CEIDG?

Przedsiębiorcy są zobligowani nie tylko do złożenia CEIDG-1 na etapie uruchamiania przedsiębiorstwa, ale także aktualizacji wpisu w CEIDG w razie zmian w danych osobowych czy tych dotyczących przedsiębiorstwa. Dotyczy to np. takich sytuacji jak zmiana danych takich jak adres czy nazwa przedsiębiorstwa.

Jak zmienić dane w CEIDG? Nie jest to trudne – można:

 • zalogować się na biznes.gov.pl oraz wybrać opcję „Zmień dane w CEIDG”;
 • złożyć wniosek w urzędzie miasta/gminy;
 • wysłać wniosek listem poleconym (wniosek musi być wówczas potwierdzony notarialnie).

W większości przypadków przedsiębiorca ma na to 7 dni od zdarzenia.

Jak zmienić formę opodatkowania w CEIDG?

Podatnicy mogą przez CEIDG zmienić formę opodatkowania na:

Zmiany dokonuje się w polu „Forma opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych” (trzeba zaznaczyć checkbox „Zmiana”).

Aby zmienić formę opodatkowania, również należy postępować podobnie jak w pierwszym przypadku. Jako datę zmiany należy podać faktyczną datę, od której przechodzimy na inną formę opodatkowania. Możemy na tym etapie zmienić również takie informacje jak np. sposób wpłaty zaliczek na podatek.

Jak dodać PKD w CEIDG?

Poszerzenie obszaru działalności dobrze świadczy o perspektywach firmy, ale wymaga pewnych formalności, w tym m.in. dodania kodu PKD. Aby to zrobić, należy dokonać aktualizacji wpisu w CEIDG-1. W tym celu należy wybrać pole „Zmiana” przy polu „Rodzaj działalności gospodarczej”, a następnie wpisać/wybrać z listy nowe kody PKD.

Dodanie PKD w CEIDG nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Zawieszenie, odwieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczej

Wniosek CEIDG wykorzystamy również do:

 • zawieszenia,
 • odwieszenia,
 • zamknięcia

działalności gospodarczej. Wystarczy w tym celu wypełnić wniosek CEIDG-1 w taki sam sposób, jaki opisaliśmy powyżej. Na etapie wyboru danych do zmiany wystarczy wskazać, czy chcemy zawiesić lub odwiesić, lub wykreślić z rejestru działalność gospodarczą.

Emil Zelma
Emil Zelma
Ekonomista, wykładowca, autor wielu artykułów, znający w teorii i w praktyce zasady działalności przedsiębiorstw. Do jego zainteresowań należy szeroko pojęty biznes, w tym szczególnie obszary związane z zarządzaniem finansami firmy oraz księgowością.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Co można zrobić w e-Urzędzie Skarbowym?

e-Urząd Skarbowy to serwis na stronie podatki.gov.pl, który ułatwia załatwianie spraw podatkowych online – bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca z dostępem...

Jak działa portal S24?

Portal S24 to nowoczesne narzędzie, które znakomicie ułatwia zakładanie i prowadzenie firm. Dzięki temu serwisowi wiele czynności związanych z działalnością spółki można załatwić online,...

Czym są różnice kursowe?

Transakcje w walutach obcych są powszechne wśród wielu firm, a to wiąże się ze zjawiskiem różnic kursowych. Czym są, kiedy powstają i jak je...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!