Kiedy można skorzystać z dotacji na innowacje?

W dwudziestym pierwszym wieku silna gospodarka to taka, która jest innowacyjna. Niestety, rynek żąda przede wszystkim zysków, a małe przedsiębiorstwa nie zawsze są w stanie pozwolić sobie na kosztowne i długotrwałe badania nad innowacjami. Czy dotacja na innowacje może być rozwiązaniem w takiej sytuacji?

Dotacje na innowacje pozwalają nie tylko rozwinąć się  mniejszym podmiotom, ale także przyczynić się na wzrost konkurencyjności gospodarki. Kiedy można skorzystać z dotacji na innowacje?

Czym jest dotacja na innowacje?

Aby uzyskać dotację na innowację, trzeba przede wszystkim jakieś wprowadzać. Innowacja jest to proces, który może doprowadzić do:

  • opracowania nowego produktu,
  • zdobycia nowych, nieznanych dotąd surowców,
  • stworzenia nowej niszy rynkowej (nowego rynku zbytu),
  • przygotowania nowej, nieznanej dotąd technologii produkcji.

Innowacje są czynnikiem, który prowadzi do rozwoju nie tylko pojedynczych podmiotów, ale także gospodarki jako całości. To tyle, jeśli chodzi o teorię, ponieważ w praktyce niezwykle trudno jest finansować innowacyjne projekty.

Na szczęście, jest to w wielu przypadkach ułatwione, ponieważ przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie, jakie stanowi dotacja na innowacje.

Bony na innowacje – dofinansowania dla przedsiębiorstw

Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie są tzw. bony na innowacje. Program ten funkcjonuje w ramach Funduszy Europejskich i może zostać wykorzystany np. na pokrycie kosztów prowadzenia prac B+R, czyli prac badawczo-rozwojowych.

Mają prawo skorzystać z niego takie przedsiębiorstwa, które potrafią zdefiniować swoje innowacyjne potrzeby oraz plany, ale brakuje im wsparcia merytorycznego, technicznego i organizacyjnego, co pozwoliłoby im wdrożyć pomysły w życie. Wówczas z pomocą przychodzą granty udzielane w ramach bonu na innowacje.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ w ramach finansowania z tytułu bonów można liczyć również na pokrycie kosztów usług doradczych wykonywanych przez profesjonalne jednostki na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego innowacyjny projekt.

Celem, dla którego organizuje się tego rodzaju wsparcie, jest zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (MŚP) oraz sferą badawczo-rozwojową B+R. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie na szerszą skalę nowoczesnych technologii oraz innowacji, co przyczynia się do wzmocnienia konkurencyjności gospodarki oraz przedsiębiorczości.

Od kiedy można skorzystać z dotacji na innowacje?

Bony na innowacje to wsparcie udzielane przedsiębiorcom w ramach RPO, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego. (Poszczególne RPO stosuje się dla różnych województw).

Nie jest to jedyne dostępne rozwiązanie, ponieważ wsparcie na innowację było dostępne również w ramach ogólnokrajowego PO Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020. Obecnie obowiązuje inny tego typu program, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027.

Jak uzyskać dotację na innowacje?

Warunkiem, który trzeba spełnić, by otrzymać wsparcie na innowacje, jest przedstawienie takiego projektu, którego założenie to doprowadzenie do opracowania nowych produktów bądź ich ulepszonych wersji (to samo tyczy się procesów oraz usług).

W przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych wyłanianiem podmiotów, którym zostanie przyznane finansowanie w ramach bonów na innowacje, zajmują się urzędy marszałkowskie. Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem dotacji na innowacje powinien zgłosić się do tego spośród urzędów marszałkowskich, na którego terenie posiada swoją siedzibę, oddział lub filię. Ogłoszenia o naborze zgłoszeń do danego konkursu są zwykle zamieszczane na stronie internetowej i to właśnie taką drogą przesyła się formularze zgłoszeniowe.

Z kolei jeśli chodzi o Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027, to organizatorem jest PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Konkursy w ramach programu są organizowane w formie naboru ogólnokrajowego, dla wszystkich podmiotów należących do sektora MŚP, tzn. małych i średnich przedsiębiorstw.

Poszczególne dotacje na innowacje mają oczywiście odmienne zasady. Zazwyczaj jednak od beneficjenta oczekuje się pokrycia części – choćby niewielkiej – wydatków związanych z innowacyjnym projektem. W przypadku funduszy europejskich, o których wspomnieliśmy, maksymalna część kosztów, jakie można pokryć z użyciem tych środków, wynosi 85 proc. Taki stan rzeczy oznacza, że minimum 15 proc. musi pokryć sam przedsiębiorca.

Bony na innowacje – jakie pomysły cieszą się szczególnym zainteresowaniem?

Wspomniane przez nas instytucje, które zajmują się przyjmowaniem oraz analizą wniosków o granty na innowacje, zapoznają się z każdym zgłoszeniem. Nie jest jednak tajemnicą, że niektóre dziedziny działania są traktowane w sposób priorytetowy. Należą do nich między innymi:

  • zrównoważony wzrost,
  • inteligentny rozwój,
  • działania nastawione na aktywizację różnych grup społecznych.

W pewnym uproszczeniu oznacza to, że łatwiej uzyskać bony na innowację w sytuacji, gdy dany projekt nie jest zorientowany wyłącznie na komercyjne zyski. Zwraca się zatem uwagę również na aspekty „społeczne” – projekty te powinny przynosić, oprócz zysków stricte komercyjnych, również korzyści społeczne np. w postaci pozytywnego wpływu na środowisko naturalne czy integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dobrze pokazuje to katalog o nazwie Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Wśród nich wyróżnia się m.in. innowacyjne projekty z obszaru gospodarki rolno-spożywczej, energetyki czy gospodarki o obiegu zamkniętym. Szczególnie interesująca jest ta ostatnia – przez gospodarkę o obiegu zamkniętym rozumie się takie rozwiązania, które ograniczają poziom zużycia zasobów naturalnych. Jeśli chodzi o specjalizacje, mogą one różnić się w poszczególnych jednostek administracyjnych (w Polsce są to województwa).

Dowiedz się więcej i zadbaj o finanse firmy.

Emil Zelma
Emil Zelma
Ekonomista, wykładowca, autor wielu artykułów, znający w teorii i w praktyce zasady działalności przedsiębiorstw. Do jego zainteresowań należy szeroko pojęty biznes, w tym szczególnie obszary związane z zarządzaniem finansami firmy oraz księgowością.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!