Do czego służy dowód wewnętrzny? Wzór z omówieniem

Dowód wewnętrzny to dokument księgowy potwierdzający wydatek, do którego nie mamy faktury. Nie zawsze może być stosowany, a zasady jego wystawiania reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z naszego artykułu dowiesz się, do czego służy i jak wystawić dowód wewnętrzny. Możesz też pobrać jego wzór.

Dowód wewnętrzny – do czego służy?

Dowód wewnętrzny służy do księgowania określonych wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Możesz go wystawić, jeśli nie posiadasz faktury potwierdzającej dany wydatek.

Poniższe transakcje możesz zaksięgować do KPiR na podstawie dowodu wewnętrznego (zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenie MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów):

 1. zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt;
 2. zakupu od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0);
 3. wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika;
 4. zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych;
 5. kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących (dowód musi wtedy zawierać: imię i nazwisko, cel podróży, nazwę miejscowości docelowej, liczbę godzin i dni przebywania w podróży);
  służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu), stawkę i wartość przysługujących diet;
 6. zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych;
 7. wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą; podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele;
 8. opłat sądowych i notarialnych;
 9. wydatków związanych z  parkowaniem samochodu w  sytuacji, gdy są one poparte dokumentami niezawierającymi danych, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 3; podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego jest bilet z parkometru, kupon, bilet jednorazowy załączony do sporządzonego dowodu.
Czy wiesz, że…?

Pieczęć kwalifikowaną w najniższej cenie znajdziesz na pieczeckwalifikowana.pl.

Dowód wewnętrzny – jak wystawić?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej KPiR, prawidłowo wystawiony dowód wewnętrzny musi zawierać:

 1. datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków;
 2. nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, w przypadku zakupu lub
 3. przedmiot operacji gospodarczych i wysokość wydatku.

Dowód wewnętrzny – jak skorygować?

Aby skorygować błąd w dowodzie wewnętrznym, należy przekreślić błędnie zapisaną informację w taki sposób, aby dało się ją odczytać. Następnie obok przekreślenia trzeba umieścić datę i swój podpis.

W razie pomyłki należy przekreślić całą liczbę lub wyraz, nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr.

Dowód wewnętrzny – wzór z omówieniem

Przykładowy wzór dowodu wewnętrznego znajdziesz tutaj:

Pobierz dowód wewnętrzny:

W poszczególnych kolumnach należy wpisać:

 1. nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku – co lub w jakim celu zakupiliśmy;
 2. ilość – ile rzeczy zakupiliśmy;
 3. jednostka miary – jaką jednostką odmierzamy te zakupione przedmioty, np. litry, kilogramy;
 4. cena jednostkowa – ile kosztowała pojedyncza zakupiona rzecz, niezależnie od tego, ile ich kupiliśmy w sumie.
 5. wartość – ile wyniósł nas cały zakup.

Pieczęć kwalifikowana – wygodne rozwiązanie dla Twojej firmy

Pieczęć kwalifikowana to usługa zaufania przeznaczona dla osób prawnych. Za jej pomocą potwierdzisz, że dokument jest autentyczny i nie został naruszony. To niezawodne narzędzie w kontaktach z kontrahentami i wewnętrznych działaniach firmy. Pieczęć elektroniczną pochodząca od kwalifikowanego dostawcy zaufania kupisz na pieczeckwalifikowana.pl. Jest absolutnie niezbędna, jeśli chcesz wygodnie korzystać z KSeF.

Przeczytaj więcej w kategorii Biuro rachunkowe.

Mała Księgowość Rzeczpospolitej

Anna Frankiewicz
Anna Frankiewicz
Studiowała dziennikarstwo. Jako copywriter pracuje od kilku lat. Zdobywała doświadczenie w agencjach marketingowych i grupach wydawniczych. Prywatnie chętnie czyta.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!