Kim są interesariusze i jaką funkcję pełnią w zarządzaniu i realizacji projektu? 

Interesariusz, znany również jako stakeholder, to osoba, grupa lub instytucja, która ma zdolność wpływania na realizację projektu i jednocześnie podlega jego oddziaływaniu. Termin ten funkcjonuje w dziedzinie zarządzania systemowego i zarządzania projektami od lat 60. XX wieku.

Koncepcja interesariuszy, zdefiniowana przez Roberta Edwarda Freemana, zakłada, że zarządzanie jest wynikiem aspiracji, poglądów i działań różnych grup interesów. Interesariusze mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na projekt. Mogą być wewnętrzni lub zewnętrzni względem organizacji.

Jaką rolę odgrywają interesariusze w zarządzaniu projektem?

Identyfikacja interesariuszy oraz zrozumienie ich roli i wpływu na projekt są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu przedsięwzięcia. Komunikacja i utrzymanie stałego kontaktu z interesariuszami są niezbędne dla zarządzania projektami, przedsiębiorstwami i innymi organizacjami. Wiedza o stopniu zainteresowania i wpływu interesariuszy pozwala na skuteczne budowanie wspólnych wartości i osiąganie celów biznesowych.

Analiza interesariuszy jest ważnym działaniem strategicznym podczas planowania projektu. Pozwala ocenić ich wpływ, zainteresowanie i potencjalny wpływ na powodzenie projektu.

Kim są interesariusze? Rodzaje interesariuszy

Interesariuszami wewnętrznymi są osoby, wobec których kierownik projektu ponosi odpowiedzialność za wykonanie projektu. Z kolei interesariusze zewnętrzni to ci, którzy wywierają wpływ na projekt, działając w jego otoczeniu.

Istnieje wiele różnych grup interesariuszy, takich jak pracownicy, udziałowcy, rady nadzorcze, sponsorzy, klienci, dostawcy, instytucje finansowe, media, związki zawodowe, konkurenci, władze państwowe i liderzy opinii. Interesariuszami mogą być też organizacje pozarządowe i wiele innych podmiotów. Każda z tych grup odgrywa określoną rolę i ma wpływ na działania organizacji oraz realizację projektów.

Klienci to wszyscy ci, którzy wymieniają pieniądze albo inne wartości na produkty i usługi oferowane przez organizację. Bez sprawnych dostaw żadna organizacja ani projekt nie może realizować swoich celów.

Instytucje finansowe to np. banki i firmy ubezpieczeniowe. Od nich często zależy istnienie organizacji lub projektu. Interesariuszami są także media, które rozpowszechniają informacje o osiągnięciach firmy i etapach realizacji projektu.

W grupie interesariuszy są też związki zawodowe. Te mogą wspierać, ale i destabilizować organizację. Ważnym interesariuszem są władze państwowe. Poprzez stanowienie prawa sprawują kontrolną w stosunku do działań organizacji.

Mapa interesariuszy

Mapa interesariuszy jest narzędziem analitycznym, które pomaga w identyfikacji i klasyfikacji grup mających wpływ na projekt lub organizację. Tworzenie mapy interesariuszy obejmuje identyfikację interesariuszy oraz określenie ich poziomu wpływu i zainteresowania. Pozwala to na efektywną komunikację i tworzenie wartości wspólnych dla wszystkich grup interesariuszy.

Klasyfikacja interesariuszy na negatywnych i pozytywnych

Ważne jest również zauważenie, że interesariusze mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na projekt lub organizację. Beneficjenci projektu, tacy jak instytucje finansujące i udziałowcy, są zazwyczaj interesariuszami pozytywnymi. Konkurencyjne organizacje lub projekty mogą być interesariuszami negatywnymi. Sukces lub porażka przedsięwzięcia często zależy od zdolności organizacji do pozyskania przychylności i wsparcia interesariuszy.

O innych zagadnieniach gospodarczych ważnych dla przedsiębiorcy przeczytasz w kategorii Działalność gospodarcza.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca – kod...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Do obowiązków robotnika gospodarczego należy utrzymywanie czystości,...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!