Jednoosobowa działalność gospodarcza a śmieci. Co trzeba wiedzieć?

Czym jest system BDO? Który przedsiębiorca musi się w nim zarejestrować, co grozi za działanie bez rejestru oraz od czego zależy wysokość opłaty za wywóz odpadów – przedstawiamy kluczowe informacje o odpadach, o których powinni pamiętać właściciele firm. Poznaj kwestię: jednoosobowa działalność gospodarcza a śmieci.

Przepisy o odpadach dla firm – kiedy weszły w życie i co mówią?

Ustawa o odpadach weszła w życie w 2018 roku i wprowadziła dla niektórych przedsiębiorców obowiązek rejestracji w BDO. Jest to Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. 

W BDO muszą się rejestrować firmy, które:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, 
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność bez wpisu do BDO mogą być ukarani aresztem, grzywną lub administracyjną karą pieniężną (do ponad 1 mln zł). 

Jednocześnie trzeba pamiętać, że nie każda firma podlega obowiązkowi rejestracji w bazie i raportowania obrotu odpadami. Poniżej przedstawiamy informacje, czym jest BDO i jakie działalności wymagają rejestracji w tym systemie.   

BDO – co to jest?

BDO to kompleksowy system teleinformatyczny, który ma usprawnić zarządzanie odpadami. Pozwala na rejestrację, ewidencję i raportowanie informacji dotyczących odpadów, produktów, opakowań oraz działań związanych z gospodarką odpadami.

Głównym celem BDO jest poprawa jakości gospodarowania odpadami, a przede wszystkim ograniczenie nielegalnych praktyk (m.in. tworzenia dzikich wysypisk) oraz zwiększenie poziomu recyklingu.

BDO obejmuje:

 • rejestr BDO – listę podmiotów, które są zobowiązane do rejestracji zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Wpisanie do tego rejestru jest obowiązkowe dla określonych przedsiębiorców i firm;
 • ewidencję odpadów – BDO umożliwia gromadzenie danych dotyczących ilości, rodzaju i charakterystyki odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa oraz inne podmioty objęte obowiązkiem ewidencji;
 • sprawozdawczość – baza pozwala na generowanie raportów i sprawozdań związanych z zarządzaniem odpadami. Przedsiębiorstwa muszą regularnie składać sprawozdania zawierające informacje o ilościach i rodzajach odpadów oraz podejmowanych działaniach w zakresie gospodarki odpadami; 
 • elektroniczną rejestrację – podmioty zobowiązane do wpisu do rejestru oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów muszą to robić wyłącznie w formie elektronicznej.

BDO prowadzona jest przez marszałków województw. To oni wpisują do rejestru przedsiębiorców na wniosek lub z urzędu, w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez dany podmiot. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza a śmieci. Czy trzeba rejestrować się do BDO?

Jak już pisaliśmy wyżej, nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek wpisać się do systemu BDO. Decyduje o tym obszar, w którym prowadzi działalność oraz zakres tej działalności, ilość i rodzaj produkowanych odpadów (art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach).

Obszary i zakresy, które zobowiązują przedsiębiorcę do rejestracji w BDO: 

 1. Oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne – m.in. wprowadzanie produktów na terytorium kraju i recykling odpadów powstałych z tych produktów oraz organizacja odzysku.
 2. Pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych) – m.in. wprowadzanie pojazdów po raz pierwszy na terytorium kraju i prowadzenie punktów zbierania pojazdów.
 3. Sprzęt elektryczny lub elektroniczny – m.in. wprowadzanie sprzętu po raz pierwszy na terytorium kraju lub autoryzowani przedstawiciele, zbiórka zużytego sprzętu, zakład przetwarzania i działalność w zakresie recyklingu i procesów odzysku innych niż recykling.
 4. Baterie lub akumulatory – wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju baterii lub akumulatorów i zakłady przetwarzania zużytych baterii.
 5. Opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach – organizacje odzysku opakowań, eksport odpadów opakowaniowych, recykling i wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju produktów w opakowaniach.
 6. Transport odpadów – transport odpadów, działalność w zakresie obrotu odpadami

Trzeba pamiętać, że do BDO muszą być zapisane wszystkie firmy, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, także jednoosobowe działalności gospodarcze. 

Niektóre firmy zostaną wpisane do rejestru z urzędu przez marszałków województwa, to m.in. przedsiębiorcy, którzy uzyskali pozwolenia zintegrowane, uzyskali pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. 

Kto jest zwolniony z rejestracji do BDO?

Z rejestracji w BDO zwolnieni są:

 • przedsiębiorcy prowadzący JDG lub firmy, które wytwarzają tylko odpady komunalne lub o charakterze i składzie podobnym do śmieci powstających w gospodarstwie domowym (np. makulatura, meble i opakowania z biur, w tym zużyty sprzęt elektroniczny);
 • sklepy i hurtownie, które nie oferują klientom torb na zakupy z tworzywa sztucznego lub są to lekkie torby (tzw. zrywki) nie podlegające opłacie recyklingowej;
 • firmy budowlane i remontowe, które podpiszą umowę na świadczenie usług dotyczących remontów, budowy, sprzątania czy konserwacji; w BDO musi się zarejestrować firma, która przejęła odpowiedzialność za utylizację tych odpadów.

Trzeba pamiętać, że zwolnione z rejestracji są też przedsiębiorstwa, które wytwarzają odpady – zebrane w 46 grupach – wymienione w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 roku w ilościach mniejszych niż wskazane w tym rozporządzeniu.

W BDO znajduje się interaktywna ankieta, która umożliwia przedsiębiorcom sprawdzenie, czy muszą złożyć w systemie wniosek rejestrowy lub aktualizacyjny. W razie wątpliwości można też szukać informacji we właściwym Urzędzie Marszałkowskim.

Wysokość opłaty za wywóz śmieci dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Wysokość opłaty za wywóz śmieci zależy od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, ilości zużytej wody lub powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Szczegółowe stawki opłat za wywóz śmieci są ustalane przez radę gminy lub radę miasta.

Co z nieruchomościami, w których prowadzona jest działalność gospodarcza? Przedsiębiorca z działalnością zarejestrowaną w lokalu, w którym mieszka, nie ponosi dodatkowej opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

W przypadku nieruchomości, która jest w części przeznaczona do zamieszkania, a w części do prowadzenia działalności gospodarczej, opłata za wywóz śmieci będzie uwzględniała sumę opłaty dotyczącej nieruchomości mieszkaniowej i opłaty ustalonej dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza. 

Wiesz już, jak wygląda kwestia: jednoosobowa działalność gospodarcza a śmieci. Zarejestruj się do systemu BDO i uniknij kary.

Poznaj pozostałe artykuły z kategorii Działalność gospodarcza.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...

Jak użyć certyfikatu kwalifikowanego? Instrukcja krok po kroku składania podpisu lub pieczęci elektronicznej w aplikacji SecureDoc

Używanie certyfikatu kwalifikowanego podpisu lub pieczęci za pierwszym razem jest dość skomplikowanym procesem. W poniższym artykule przedstawiamy szczegółową instrukcję używania certyfikatu kwalifikowanego, która znacznie...

Najniższa krajowa 2025 – ile wyniesie płaca minimalna brutto i netto w przyszłym roku?

Ile pracodawcy będą musieli zapłacić w 2025 r. osobom zatrudnionym na umowę o pracę? Czy najniższa krajowa nadal będzie podwyższana dwa razy w ciągu...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!