Działalność gospodarcza Ukraińca – jak obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?

Czy Ukrainiec rzeczywiście może założyć firmę jednoosobową lub spółkę osobową, czy kapitałową? Sprawdzamy jakie formalności musi spełnić i czego dopilnować. Zobacz, jak powstaje działalność gospodarcza Ukraińca.

Jak obywatel Ukrainy może założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?

Obywatel Ukrainy, który legalnie przebywa w Polsce i ma numer PESEL, może założyć działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatel Polski. Oto najważniejsze informacje, o których trzeba pamiętać.

Aby mogła powstać działalność gospodarcza Ukraińca, osoba, która ją zakłada, musi przebywać w Polsce legalnie. Oznacza, to, że musi spełnić jeden z warunków:

  • mieć ważny tytuł pobytowy, czyli dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski lub innego kraju Unii Europejskiej (zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, paszport w przypadku wjazdu i pobytu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym, zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców);
  • mieć tytuł pobytowy, którego ostatni dzień ważności przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku;
  • przybyć legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku z terenu Ukrainy i deklarować zamiar pozostania w Polsce (utraci prawo legalnego pobytu po wyjeździe z Polski na ponad miesiąc);
  • posiadać Kartę Polaka i opuścić Ukrainę po 24 lutego 2022 roku, a następnie przybyć legalnie do Polski i deklarować zamiar pozostania na terytorium Polski.

Za obywatela Ukrainy uznawany jest też małżonek obywatela Ukrainy nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybył do Polski z Ukrainy ze względu na działania wojenne (zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). 

Jak uzyskać numer PESEL? 

Konieczna jest rejestracja w urzędzie gminy (urzędzie miasta). Należy wówczas przedstawić wymaganych dokumentów (paszport, dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce) oraz złożyć wniosek o nadanie PESEL.

W ten sam sposób numer PESEL nadawany jest obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, członkom najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, małżonkowi obywatela Ukrainy, nieposiadający ukraińskiego obywatelstwa, który przybył do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Obywatel Ukrainy, który mieszka w Polsce może się zameldować i wtedy automatycznie dostanie numer PESEL.

Działalność gospodarcza Ukraińca – założenie JDG lub spółki

Działalność gospodarcza Ukraińca może mieć formę firmy jednoosobową (działalność gospodarczą osoby fizycznej). Tą należy zarejestrować w CEIDG (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej).

Innym rozwiązaniem jest założenie spółki osobowej lub kapitałowej:

  • komandytowej,
  • komandytowo-akcyjnej,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • prostej spółki akcyjną,
  • spółki akcyjnej,

rejestrowaną w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Warto podkreślić, że obywatel Ukrainy nie ma żadnych ograniczeń w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.

Co jest potrzebne do rejestracji firmy w CEIDG i KRS?

Aby zarejestrować firmę, obywatel Ukrainy wypełnia wniosek rejestracyjny online na stronie Biznes.gov.pl (lub w dowolnym urzędzie gminy). Tam podaje niezbędne informacje, m.in. dane osobowe, opis działalności, adres firmy.

Osobom, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, zaleca się założenie profilu zaufanego. Służy on do potwierdzenia tożsamości w kontaktach z administracją oraz podpisywania wniosków i innych dokumentów wysyłanych do urzędów. To umożliwi potwierdzenie tożsamości w systemach elektronicznej administracji, podpisanie dokumentów podpisem zaufanym oraz rejestrację i zarządzanie firmą online.

Uwaga! Rejestracja firmy jednoosobowej w CEIDG jest bezpłatna. Dokumenty potwierdzające legalny pobyt będą wymagane tylko w przypadku Ukraińców, którzy znaleźli się w Polsce przed 24 lutego 2022 roku (np. zezwolenie na pobyt czasowy, karta pobytu, Karta Polaka). Podczas rejestracji firmy przez internet trzeba dołączyć do wniosku skan strony paszportu ze zdjęciem oraz skan strony paszportu ze stemplem.

Firma zostanie wykreślona z CEIDG jeżeli pobyt obywatela Ukrainy nie będzie już legalny.

Rejestracja spółki w KRS jest bardziej skomplikowana. Odbywa się online, w systemie S24 lub za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS). Ukrainiec rejestrujący spółkę będzie musiał przedstawić dokument – tytuł pobytowy – potwierdzający uprawnienie do założenia spółki. Rejestrację można przeprowadzić również poprzez pełnomocnika.

Działalność gospodarcza Ukraińca – podatki

Jak wygląda kwestia podatków? Obywatel Ukrainy mający miejsce zamieszkania i prowadzący firmę w RP powinien płacić podatki w Polsce. Opłaca je od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Miejsce zamieszkania na terytorium Polski oznacza, że dana osoba:

Ukraińcy, którzy przybyli do RP z powodu wojny, spełniają warunek dotyczący posiadania centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Muszą tylko złożyć stosowne pisemne oświadczenie. 

Ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają Ukraińcy, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce. To znaczy, że płacą podatki od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP.

W zależności od rodzaju działalności, przedsiębiorcę mogą obowiązywać różne rodzaje podatków, np. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek VAT, do tego należy doliczyć składki ZUS.

Wszelkie informacje na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez Ukraińców można znaleźć na oficjalnych, rządowych stronach internetowych (np. biznes.gov.pl), dzwoniąc na tel. 801 055 088, 22 765 67 32, pisząc na e-mail s24@gdansk.sa.gov.pl lub dzwoniąc na tel. (71) 748 96 00.

Warto pamiętać, że procedury i wymagania mogą się zmieniać, dlatego przed podjęciem decyzji o założeniu działalności gospodarczej w Polsce zawsze trzeba sprawdzić najnowsze informacje na oficjalnych stronach rządowych oraz konsultować się z ekspertami, np. prawnikami.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w...

Jak wygląda przejście w etatu na B2B? O czym trzeba pamiętać, szykując się na taką zmianę?

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy. Wysokiej klasy specjaliści,...
Mała Księgowość

Najnowsze

Ile kosztuje podpis elektroniczny? Kwalifikowany podpis elektroniczny na polskim rynku

Ile kosztuje podpis elektroniczny? Na to pytanie odpowiedzi szuka coraz więcej osób, jako że usługi zaufania stają się coraz bardziej powszechne. Nic dziwnego, korzystanie...

Jak przebiega kontrola ZUS L4? Kiedy można się spodziewać kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego?

Pracodawca może podejrzewać, że jego pracownik, który poszedł na „chorobowe”, w rzeczywistości ma się dobrze, a nawet wykonuje dodatkową pracę zarobkową. Zawiadomi ZUS, a...

Podpis elektroniczny PDF. Jak podpisać dokument PDF e-podpisem?

Podpis elektroniczny to narzędzie, które zrewolucjonizowało świat administracji i biznesu. Pozwala ono na w pełni zdalny obieg dokumentów, co znacznie usprawnia i ułatwia ten...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!