fbpx

Niedopełnienie obowiązków służbowych – co za to grozi?

Niedopełnienie obowiązków służbowych może dotyczyć przede wszystkich zatrudnionych na umowie o pracę. Wszystko dlatego, że w takiej umowie istnieje podległość służbowa. Co grozi za niedopełnienie obowiązków służbowych?

Umowa o pracę reguluje podległość służbową i obowiązki tak pracownika, jak i pracodawcy. Wskazuje, że pracownik podlega bezpośredniemu przełożonemu. Ponosi pełną odpowiedzialność za to, by w należy sposób wypełnić obowiązki służbowe. Jeśli ich nie będzie wykonał, musi liczyć się z konsekwencjami.

Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków służbowych

W sytuacji gdy pracownik nie wykona obowiązków służbowych albo gdy je narusza, pracodawca może próbować zdyscyplinować pracownika. Żeby jednak do tego doszło, warto wiedzieć czym jest naruszenie obowiązków służbowych?

Kodeks pracy, który reguluje kwestie związane z obowiązkami pracodawcy i pracownika, wskazuje, że obowiązkiem pracownika jest sumiennie i staranne wykonywanie zadań, a także stosowanie się do poleceń przełożonego. Co ważne, jeśli pracownik nie wykona polecenia, które jest niezgodne z prawem albo jest niezgodne z umową o pracę, którą zawarł, to nie może mu za to grozić kara.

Obowiązki pracownika

Do czego jest więc zobowiązany pracownik? Oprócz wspomnianego już sumiennego i starannego wykonywania pracy i stosowania się do poleceń przełożonego, pracownik musi przestrzegać regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych. Pracownik musi też dbać o dobro firmy, chronić jej mienie i zachowywać w tajemnicy to, co mogłoby zaszkodzić firmie. Nie bez znaczenia jest też obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego.

Jeśli któryś z tych obowiązków nie zostanie spełniony, to pracownikowi mogą grozić surowe konsekwencje.

Naruszenie obowiązków, a niedopełnienie

Niedopełnienie obowiązków jest traktowane tak samo jak ich naruszenie. Wszystko dlatego, że podstawową powinnością pracownika jest rzetelne wypełnienie swoich zobowiązań. Oczywiście nie każde naruszenie będzie miało tę samą wagę, a co za tym idzie będzie podlegało jednakowym konsekwencjom.

O rażącym lub ciężkim naruszeniu obowiązków pracowniczych mówimy wtedy, gdy pracownik poprzez brak sumienności i rzetelności zaniechał określonych czynności lub jego działanie szkodzi firmie. Gdy istnieje związek między działaniem, a pracownikiem, dość łatwo można przypisać pracownikowi niedbalstwo. W tym przypadku pracownik może być dyscyplinarnie zwolniony, a pracodawca może zażądać odszkodowania, w celu naprawienie szkody spowodowanej przez niewywiązywanie się przez pracowników z obowiązków.

Kary dla pracownika

Zwolnienie dyscyplinarne to dość poważne w skutkach następstwo niewywiązywania się z obowiązków. Oczywiście pracodawca nie zawsze musi stosować aż tak poważne środki. Pracownika można zdyscyplinować np. karą upomnienia i nagany lub karą pieniężną. Upomnienie lub nagana mogą być nałożone na pracownika gdy ten nie przestrzega zasad obowiązujących w firmie albo ignoruje przepisy BHP lub przeciwpożarowe. Warto też pamiętać, że naganą można ukarać pracownika jeśli ten nie przestrzega zasad związanych z potwierdzeniem wykonywania obowiązków. Chodzi więc np. o podpisanie listy obecności.

Gdy takie naruszenia zdarzają się często, pracownik może być obciążony karą pieniężną. Taka kara może być zastosowana także wtedy gdy pracownik przychodzi do pracy w stanie nietrzeźwości, opuszcza miejsce pracy bez usprawiedliwienia.

Zwolnienie dyscyplinarne to kara za naprawdę ciężkie naruszenie obowiązków. Zwolnienie dyscyplinarne jest rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Czytaj również

Najchętniej czytane

Działalność nierejestrowana. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć działalność nierejestrowana ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie polega...

Zwolnienie L4 i działalność gospodarcza

Czy przedsiębiorca może pójść na zwolnienie lekarskie? Jak działa zwolnienie L4 przedsiębiorcy? Choroba, czasowa niedyspozycja, konieczność regeneracji zdrowotnej. Powody, dla których przedsiębiorca musi zrobić sobie...

Czy można mieć dwie działalności gospodarcze?

Czy można posiadać więcej niż jedną działalność gospodarczą? Czy działalność gospodarcza jest ograniczona w zakresie rodzaju wykonywanych usług lub sprzedaży danych produktów? Jednoosobowa działalność gospodarcza...
Mała Księgowość

Najnowsze

Jak działa wykup wierzytelności?

Jak wykupić dług? Kto dokonuje wykupu wierzytelności? Na czym polega? Co daje? Utrata płynności finansowej może bardzo szybko spowodować problemy finansowe. Nieopłacone faktury, zaległości w...

Kontrola urzędu skarbowego po zamknięciu działalności gospodarczej

Kiedy urząd skarbowy może skontrolować firmę? Czy możliwa jest kontrola podatkowa po zamknięciu działalności gospodarczej? Kontrola urzędu skarbowego u wielu przedsiębiorców wzbudza niepokój. Nie...

Przejście z etatu na B2B. Jak to wygląda?

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy. Wysokiej klasy specjaliści,...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!