Odmowa podpisania sprawozdania finansowego przez księgowego

Kiedy pojawia się odmowa podpisania sprawozdania finansowego? Sprawozdanie finansowe to jeden z ważniejszych dokumentów księgowych. Obowiązkowo trzeba je przekazać odpowiednim organom raz w roku. Sprawozdanie finansowe jest ogólnodostępne.

Sprawozdanie finansowe to dokument, który wymaga podpisów. Oprócz osoby, która reprezentuje firmę, pod sprawozdaniem powinien też podpisać się księgowy. Czy księgowy musi podpisać sprawozdanie? Z czym wiąże się odmowa podpisana sprawozdania finansowego?

Odmowa podpisania sprawozdania. E-sprawozdanie finansowe

Od 2018 roku jedyną dopuszczalną formą sprawozdania finansowego jest e-sprawozdanie. Każde inne, niezależenie od formy i tego, czy jest poprawnie podpisane, jest nieważne. W związku z tym e-sprawozdanie finansowane jest obowiązkowe dla wszystkich tych podmiotów, które prowadzą pełną księgowość. E-sprawozdanie musi być podpisane.

Przede wszystkim podpis musi złożyć osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Będzie to albo księgowa, albo przedstawiciel biura rachunkowego, któremu zleciliśmy prowadzenie ksiąg rachunkowych. Na tym etapie możemy spotkać się z odmową podpisania sprawozdania finansowego. Od terminu podpisania sprawozdania przez księgowego zależy data złożenia sprawozdania, a dokładniej termin złożenia takiego sprawozdania.

Oprócz księgowego sprawozdanie musi podpisać kierownik jednostki. To cały zarząd, a nie tylko sam prezes. W przypadku sprawozdania finansowego nie da się upoważnić jednego z członków zarządu do podpisania sprawozdania. Musi to zrobić cały zarząd. Podpis może być podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

A co gdy te podpisy się nie pojawią? Sprawdź, jaka jest kara za niezłożenie sprawozdania finansowego.

Czy wiesz, że…?

Pieczęć kwalifikowaną w najniższej cenie znajdziesz na pieczeckwalifikowana.pl.

Odmowa podpisania sprawozdania finansowego. Czy księgowy podpisuje sprawozdanie finansowe?

Księgowy może przygotować sprawozdanie finansowe dla swojego klienta, jednak to klient, czyli przedsiębiorstwo, jest odpowiedzialny za podpisanie takiego sprawozdania.

Księgowy może jedynie potwierdzić swoim podpisem, że sporządzone przez niego sprawozdanie finansowe jest zgodne z rzeczywistym stanem finansów przedsiębiorstwa oraz że zostały przestrzegane wszystkie obowiązujące przepisy prawne. Jednocześnie, nie ma takiego obowiązku. Złożenie podpisu przez księgowego jest dobrowolne. Jednak to właściciel lub zarząd przedsiębiorstwa musi podpisać sprawozdanie finansowe i złożyć je w odpowiednim urzędzie, zwykle w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Odmowa podpisania sprawozdania finansowego

Podpis księgowego jest bardzo ważny dla ważności sprawozdania finansowego. Kwestię tę regulują przepisy. Te same przepisy wskazują, że „osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych” może odmówić podpisania sprawozdania. Wymaga to jednak pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania.

To jest praktycznie jedyny warunek, który powoduje, że sprawozdanie może nie być podpisane. Najczęściej prowadzi to do sytuacji, w której osoba prowadząca rozliczenia nie jest w stanie w żaden sposób poświadczyć informacji, znajdujących się w rozliczeniu. Pisemna odmowa musi być dołączona do sprawozdania.

Uzasadnieniem odmowy podpisania sprawozdania może być np. to, że w trakcie roku zmieniła się osoba, która prowadzi księgi rachunkowe. Gdy nowy księgowy nie ma możliwości, by zapoznać się z wcześniejszymi zapisami księgowymi albo też nie zgadza się z ich poprawnością, to może zdecydowanie odmówić podpisania takiego dokumenty. Jeśli np. uznaje, że konkretne rozliczenia nie są zrobione zgodnie ze sztuką.

CZYTAJ TAKŻE: Czy księgowa odpowiada za błędy?

Odmowa podpisania sprawozdania finansowego. Jakie wymagania powinno spełniać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe powinno spełniać wiele wymagań, aby było wiarygodne i dokładne. Oto niektóre z najważniejszych wymagań, które powinno spełniać sprawozdanie finansowe:

  1. Zgodność z zasadami rachunkowości – sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, takimi jak np. polskie standardy rachunkowości (PSR).
  2. Pełność i rzetelność – sprawozdanie finansowe powinno zawierać pełne i dokładne informacje o sytuacji finansowej i wynikach przedsiębiorstwa.
  3. Czytelność i przejrzystość – sprawozdanie finansowe powinno być czytelne i łatwe do zrozumienia dla użytkowników, takich jak np. inwestorzy czy wierzyciele.
  4. Spójność – wszystkie elementy sprawozdania finansowego powinny ze sobą korespondować i być spójne.
  5. Zgodność z prawem – sprawozdanie finansowe powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak np. ustawy o rachunkowości czy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  6. Terminowość – sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone i złożone w odpowiednim urzędzie w wyznaczonym terminie, który zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz jego formy prawnej.
  7. Poddanie audytowi – sprawozdanie finansowe może być poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, który potwierdzi jego zgodność z prawem i rzetelność danych finansowych.

Wypełnienie tych wymagań jest kluczowe dla zapewnienia wiarygodności i rzetelności sprawozdania finansowego, co z kolei pomaga przedsiębiorstwu w pozyskiwaniu inwestorów i zwiększaniu zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych. Jeśli nie zostaną spełnione, może zdarzyć się, że księgowy odmówi potwierdzenia sprawozdania swoim podpisem.

Odmowa podpisania sprawozdania finansowego. Czym jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to dokument, który przedstawia finansowe wyniki działalności przedsiębiorstwa. Jest to zestawienie informacji dotyczących aktywów, pasywów, przychodów, kosztów i zysków, jakie firma osiągnęła w danym okresie.

Sprawozdanie finansowe jest ważnym narzędziem dla zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ umożliwia ocenę kondycji finansowej firmy i podejmowanie decyzji biznesowych.

Sprawozdanie finansowe zazwyczaj składa się z trzech głównych części:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej.

Bilans przedstawia stan posiadania firmy w danym momencie, pokazując aktywa (np. nieruchomości, środki trwałe, zapasy), pasywa (np. zobowiązania finansowe, długi) oraz kapitał własny.

Rachunek zysków i strat natomiast przedstawia przychody, koszty i zyski firmy w danym okresie. Informacja dodatkowa zawiera dodatkowe informacje, takie jak noty wyjaśniające lub informacje o zarządzie przedsiębiorstwa.

Sprawozdanie finansowe jest niezbędne dla właścicieli firm, inwestorów, kredytodawców, rządu i innych zainteresowanych stron, którzy potrzebują informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Pieczęć kwalifikowana – wygodne rozwiązanie dla Twojej firmy

Pieczęć kwalifikowana to usługa zaufania przeznaczona dla osób prawnych. Za jej pomocą potwierdzisz, że dokument jest autentyczny i nie został naruszony. To niezawodne narzędzie w kontaktach z kontrahentami i wewnętrznych działaniach firmy. Pieczęć elektroniczną pochodząca od kwalifikowanego dostawcy zaufania kupisz na pieczeckwalifikowana.pl. Jest absolutnie niezbędna, jeśli chcesz wygodnie korzystać z KSeF.

Więcej na tematy związane z rachunkowością przeczytasz w kategorii Biuro rachunkowe.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca – kod...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Do obowiązków robotnika gospodarczego należy utrzymywanie czystości,...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!