Podział zysku – sposób rozliczania, umowa spółki

Podział zysku w spółce takiej jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest konieczny. Jego sposób jest ustalany poprzez umowę spółki, a także uchwałę przyjmowaną przez Zgromadzenie Wspólników. Zobacz, co musisz na ten temat wiedzieć.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym bytem prawnym. O wszystkich sprawach spółki decyduje zarząd. Pracuje on nad tym, by generować zysk i pomnażać majątek. To tak w największym skrócie. W przypadku gdy spółka osiągnie zysk, trzeba zdecydować, jak będzie wyglądał podział zysku.

Podział zysku spółki – umowa

W tym materiale podział zysku spółki omówimy na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to najbardziej popularny rodzaj spółki kapitałowej, stąd też najwięcej pytań dotyczy właśnie tej spółki.

Jak wiadomo, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą finansowej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Nie mają też bezpośredniego wpływu na jej zarządzanie. Reprezentowaniem spółki zajmuje się bowiem zarząd.

Oczywiście wspólnicy mogą zasiadać w zarządzie, ale istnieje możliwość zatrudnienia zewnętrznego zarządzającego. Zarząd spółki z o.o. może ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie decyzje, a także zaciągnięte przez spółkę zobowiązania. Można więc powiedzieć, że zarząd spółki kieruje nią i decyduje o sposobie bieżącego funkcjonowania.

Trochę inaczej jest z decyzją związaną z zyskiem. Sposób podziału zysku powinna określać umowa spółki, a także uchwała Zgromadzenia Wspólników. Jednym z częściej spotykanych modeli wykorzystania zysku jest po prostu wypłacenie go w formie dywidendy wspólnikom w zakresie, w jakim objęli udziały.

Mówiąc inaczej, zależnie od tego, jaki procent udziałów w spółce mają, tyle procent zysku mają prawo otrzymać. Zysk można też przeznaczyć na kapitał zapasowy. Co do zasady zysk można zostawić w spółce i wykorzystać go np. na przyszłe inwestycje. Zysk może też pozostać w spółce bez określonego przeznaczenia.

Czy wiesz, że…

Pieczęć kwalifikowaną to niezastąpione narzędzie, w które powinna wyposażyć się każda spółka?

Kupuję najtaniej na pieczeckwalifikowana.pl!

Co mówi o tym prawo?

Zgodnie z art. 191 § 1 kodeksu spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1.

Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art. 192-197. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

Żeby więc wspólnicy mogli otrzymać dywidendę, nie wystarczy, że spółka wygeneruje zysk. Trzeba podjąć uchwałę o podziale zysku. Przy okazji warto pamiętać, że kwota, którą chcemy przeznaczyć do podziału między wspólników, nie może przekraczać zysku za ostatni rok powiększonego o zyski z lat ubiegłych. Zysk w pierwszej kolejności musi pokryć straty lub – jeśli takie zapisy w umowie spółki są – to na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Uchwała o podziale zysku

O tym, czy zwyczajne zgromadzenie w Waszych spółkach podejmie uchwałę o podziale zysku, będzie zależeć od sprawozdania finansowego. Jeśli bowiem spółka osiągnęła zysk, zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o podziale zysku.

Uchwałę o podziale zysku zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Bez zatwierdzenia sprawozdania, zgromadzenie nie może podjąć uchwały w sprawie podziału zysku.

Jeśli zysk ma zostać w spółce, może on być przekazany na kapitał zapasowy. W takiej sytuacji jest on po prostu przeksięgowywany na kapitał zapasowy, a środki zostają w spółce.

Pieczęć kwalifikowana – wygodne rozwiązanie dla Twojej firmy

Pieczęć kwalifikowana to usługa zaufania przeznaczona dla osób prawnych. Za jej pomocą potwierdzisz, że dokument jest autentyczny i nie został naruszony. To niezawodne narzędzie w kontaktach z kontrahentami i wewnętrznych działaniach firmy. Pieczęć elektroniczną pochodząca od kwalifikowanego dostawcy zaufania kupisz na pieczeckwalifikowana.pl. Jest absolutnie niezbędna, jeśli chcesz wygodnie korzystać z KSeF.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Spółka jawna a cywilna – najważniejsze różnice. Którą z nich wybrać?

Osoba, która chce rozpocząć biznes, ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może wybierać m.in. między spółką jawną i spółką cywilną. Jednak czym...

Kiedy sporządzić, podpisać, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe? Poznaj najważniejsze terminy

Sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z ustawą, w tym z naruszeniem terminów przygotowania dokumentów, grozi poważnymi konsekwencjami (nie tylko karą grzywny). Jak ich uniknąć? Rozwiewamy...

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może wydawać się skomplikowanym zadaniem. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając wszystkie etapy....

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!