Praktyki studenckie – jak zatrudnić praktykanta? Umowa o praktyki studenckie i absolwenckie

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym różnią się praktyki studenckie od praktyk absolwenckich i czy pracodawca otrzymuje pieniądze od państwa za to, że decyduje się stworzyć przestrzeń do nauki dla praktykanta? Sprawdziliśmy to!

Jak zatrudnić praktykanta?

Przedsiębiorcy, którzy chcą nawiązać współpracę z osobami uczącymi się, mają kilka możliwości ich zatrudnienia. Wśród tych najpopularniejszych wymienić można praktyki studenckie oraz praktyki absolwenckie.

Praktyki studenckie dedykowane są studentom, którzy dopiero są w trakcie studiowania. Praktyki absolwenckie to rozwiązanie dla absolwentów uczelni wyższych, ale nie tylko, bo również gimnazjów, ośmioletnich szkół podstawowych czy szkół średnich. Praktyki absolwenckie trwają zazwyczaj krócej niż praktyki studenckie, a prawo nie narzuca obowiązku, aby były one ściśle związane z kierunkiem kształcenia praktykanta, co ma miejsce w przypadku praktyk studenckich.

Co jeszcze warto wiedzieć o praktykach? Czy pracodawca otrzymuje pieniądze od państwa za to, że wyszkoli praktykanta? Zapraszamy do lektury!

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie to odrębna część w programie studiów. Każdy student powinien je odbyć, ale nie są one wliczane do godzin w programie nauczania. Studenci odbywają praktyki, aby w ten sposób poszerzać swoją wiedzę praktyczną z zakresu studiowanej dziedziny. W tym czasie przede wszystkim poznają wymagania i potrzeby przyszłych pracodawców działających w konkretnej branży.

Czas trwania praktyk studenckich uzależniony jest od studiowanego kierunku oraz stopnia studiów. W większości przypadku podstawę prawną stanowi tutaj ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, gdzie w artykule 76 napisane zostało, że praktyki na studiach licencjackich oraz jednolitych magisterskich nie powinny trwać krócej niż 6 miesięcy.

W przypadku studiów magisterskich okres ten został skrócony do 3 miesięcy. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku kierunków studiów regulowanych odrębnymi przepisami, na przykład na: medycynie, farmacji, fizjoterapii czy architekturze.

Dla studenta praktyki są najczęściej bezpłatne, jednak ostateczna decyzja w tej kwestii należy do organizacji, która przyjmuje studenta i podpisuje umowę z jego uczelnią. Dodatkowo studenci są zobowiązani do posiadania w trakcie trwania praktyk ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Czasami płaci za nie uczelnia, a czasami opłata ta znajduje się w gestii studenta.

Umowa o praktyki studenckie

Praktyki studenckie odbywają się w ramach umowy lub porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią wyższą a podmiotem, który przyjmuje studentów na praktyki. Zakres praktyk powinien odpowiadać programowi studiów, dlatego najczęściej odbywają się w organizacjach ściśle związanych z konkretnym kierunkiem kształcenia.

W umowie o praktyki studenckie powinien zostać szczegółowo określony program praktyk oraz wyznaczony ich opiekun, który będzie odpowiedzialny za to, aby ten program był przestrzegany. W dokumencie pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi odpowiedniego stanowiska pracy i sprawowania nadzoru nad poprawnym i rzetelnym wykonywaniem swoich obowiązków przez studenta.

Umowa o praktykę absolwencką

Mianem praktyk absolwenckich określa się szczególny rodzaj umowy, której celem jest ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia zawodowego i umożliwienie zdobycia umiejętności praktycznych, które ci będą mogli wykorzystać w przyszłości.

Kwestie związane z praktykami absolwenckimi reguluje ustaw z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich. Zapisy kodeksu pracy stosuje się tutaj wyłącznie w kwestiach zasad dotyczących: niedyskryminacji, równego traktowania, wymiaru czasu pracy oraz odpoczynku.

Praktyki absolwenckie mogą być odbywane przez absolwentów: gimnazjów, szkół średnich, ośmioletnich szkół podstawowych, a nawet studentów. Ważne jest to, aby praktykant w dniu rozpoczęcia praktyki nie miał ukończonego 30. roku życia.

Praktyki absolwenckie trwają zazwyczaj krócej niż praktyki studenckie, bo maksymalnie 3 miesiące, a prawo nie narzuca obowiązku, aby były one ściśle związane z kierunkiem kształcenia praktykanta.

Praktyki mogą być bezpłatne lub płatne, ale jeśli przedsiębiorca zdecyduje się wypłacać wynagrodzenie swojemu praktykantowi, to nie może ono przekraczać dwukrotnej wysokości wynagrodzenia minimalnego.

Praktyki absolwenckie odbywają się na podstawie pisemnej umowy zawieranej pomiędzy pracodawcą a praktykantem. W umowie tej powinny zostać rozstrzygnięte następujące kwestie:

  • rodzaj wykonywanej pracy;
  • czas trwania praktyk;
  • wymiar pracy określony w ujęciu tygodniowym;
  • wysokość świadczenia pieniężnego, jeśli praktyka miałaby być wykonywana odpłatnie lub wskazanie, że praktyka będzie bezpłatną.

Praktyka dla studenta w twoim przedsiębiorstwie

Zatrudnienie praktykanta to szansa na współpracę z młodą, ambitną i zaangażowaną osobą z głową pełną pomysłów i aktualnej wiedzy. Taki praktykant może wnieść do firmy sporo nowych pomysłów, które przełożą się na zyski w przyszłości.

Warto jednak podkreślić, że pracodawca nie otrzymuje wynagrodzenia za przyjęcie praktykanta na praktykę. Czasami jednak może liczyć na otrzymanie dotacji lub zwrotu kosztów związanych z organizacją praktyki. Wysokość wspomnianej dotacji jest uzależniona od aktualnego programu lub instytucji jej udzielającej.

Podsumowując, praktyki studenckie oraz absolwenckie to dwa różne rodzaje form przygotowania do wykonywania zawodu. Pierwsze dedykowane są studentom, którzy są w trakcie odbywania studiów. Drugie to rozwiązanie dla absolwentów szkół wyższych, średnich, gimnazjalnych i podstawowych, którzy ukończyli już edukację, ale nie są starsi niż 30 lat.

Niestety państwo nie przewiduje wynagrodzenia dla pracodawców, którzy organizują praktyki. Ci mogą liczyć jedynie na różnego rodzaju dotacje lub zwrot kosztów związanych z organizacją praktyki.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kiedy będzie kwota wolna od podatku 60 tys. zł? Czy będzie obowiązywać z datą wsteczną od 1 stycznia 2024 roku?

Jeżeli kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 000 zł, znacznie zwiększy się liczba osób, które w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego. Sprawdź, kiedy...

Jak rozliczyć PIT z ZUS za zwolnienie lekarskie? Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS w deklaracji rocznej PIT

PIT-11A otrzymała każda osoba, która pobierała zasiłek macierzyński lub chorobowy od ZUS. Sprawdzamy, co z nimi zrobić. Jak rozliczyć PIT z ZUS? Czy za...

PIT 36L – jak rozliczyć podatek liniowy za rok podatkowy 2023? Rozliczenie PIT online i wzór formularza

PIT-36L to deklaracja, którą składają przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą podatku liniowego, czyli płacący podatek w wysokości 19%, niezależnie od wysokości dochodów. Jak wypełnić...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!