Przedawnienie składek ZUS

Czym jest przedawnienie składek ZUS? Kiedy dochodzi do takiej sytuacji? Co, kiedy nie zapłacimy składek ZUS? Czy po latach trzeba uzupełnić te braki?

Przedawnienie składek ZUS to hasło, które może być niezrozumiała. Przeczytaj i dowiedz się, z czym wiąże się niepłacenie składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co dzieje się, kiedy trwa to przez kilka lat?

Niepłacenie składek ZUS

Przedawnienie składek ZUS to temat, który może dotyczyć wielu przedsiębiorców. Składki ZUS to jedno z obciążeń, na które narzekają przedsiębiorcy. Szczególnie ci prowadzący najmniejsze firmy. Konstrukcja składek ZUS wymusza ich opłacanie również, wtedy gdy dochód jest niski, a nawet gdy firma przynosi straty.

Gdy przedsiębiorca wpada w problemy finansowe, może się zdarzyć, że nie zapłaci kilku składek ZUS. Choć nie jest to zgodne z prawem, bo składki ZUS są obowiązkowe, nieoficjalnie niektórzy przedsiębiorcy przyznają, że w czasie złej koniunktury zdarza im się nie opłacić składek ZUS za siebie. Co innego za pracowników. Te składki zwykle płaci się rzetelne.

Przedawnienie składek ZUS?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje, że składki ZUS przedawniają się po 5 latach. Termin ten liczy się od dnia, kiedy stały się wymagalne. Termin wymagalności to data, w której trzeba opłacić daną składkę.

Co istotne, okres przedawnienia może zostać zawieszony albo przerwany. Dzieje się tak, gdy ZUS rozpoczyna czynności, które zmierzają do wyegzekwowania zaległych należności. Okres przedawnienie skrócił się do 5 lat w 2010 roku. Każde zobowiązanie z 2019 przedawniło się dopiero w 2019, a to, które powstało w 2011 roku, przedawniło się wcześniej, bo już w 2016.

Przedawnienie składki zdrowotnej

Trzeba pamiętać, że przedawnienie dotyczy nie tylko składek ubezpieczenia społecznego, ale również składki zdrowotnej i składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zawieszenie przedawnienia

Jak już wspomnieliśmy, bieg przedawnienia może ulec zawieszeniu albo przerwaniu. Do zawieszenia przedawnienia dochodzi np. w sytuacji, gdy przedsiębiorca zawiera z ZUS umowę o odroczenie płatności albo rozłożenie jej na raty. W takiej sytuacji zawieszenie przedawnienia obejmuje czas od podpisania umowy do terminu płatności należności.

Przerwanie biegu przedawnienia nastąpi też w chwili podjęcia pierwszej czynności, która zmierza do wyegzekwowania należności, do chwili zakończeniu postępowania egzekucyjnego. Dojdzie też do niego w sytuacji zgonu dłużnika.

Jeszcze innym przykładem, gdy przedawnienie jest przerywane to ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Jeśli przedawnienie jest przerwane, to po nastąpieniu przesłanek związanych z jego zakończeniem bieg przedawnienia biegnie od nowa.

Jak rozliczane są składki ZUS

Kwestia przedawnienia składek ZUS może interesować przede wszystkim tych przedsiębiorców, którzy zalegają ze składkami. Warto pamiętać, że rozliczanie składek ZUS następuje w taki sposób, że każda wpłata pokrywa najpierw zaległość, a dopiero potem właściwą składkę. Może się więc zdarzyć, że wpłacone pieniądze zostaną rozliczone do należności, która jest już przedawniona. Najbardziej widoczne będzie to, poprzez elektroniczny profil użytkownika.

Czy ZUS może pobierać przedawnione składki?

To bardzo istotne. Warto wiedzieć bowiem, że jeśli ZUS domaga się składek za okresy wcześniejsze niż 5 lat, a bieg przedawnienia nie został zawieszony, to mamy prawo złożyć odwołanie od takiej decyzji. Odwołanie składa się do właściwego sądu rejonowego.

Mamy na to 30 dni od dnia otrzymania decyzji. W odwołaniu podnosimy zarzut przedawnienia i wnosimy o uchylenie decyzji. Dokumenty trzeba złożyć w placówce ZUS. To ZUS samodzielnie przekazuje te dokumenty do ZUS.

Wynika z tego, że jeśli istnieją zaległości w ZUS starsze niż 5 lat, a przedawnienie nie zostało przerwane lub zawieszone, to nie musimy ich płacić.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Działalność nierejestrowana. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć działalność nierejestrowana ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie polega...

Czy można mieć dwie działalności gospodarcze?

Czy można posiadać więcej niż jedną działalność gospodarczą? Czy działalność gospodarcza jest ograniczona w zakresie rodzaju wykonywanych usług lub sprzedaży danych produktów? Jednoosobowa działalność gospodarcza...

Czynny żal. Jak działa? Wzór czynnego żalu do pobrania

Czynny żal pozwala uniknąć odpowiedzialności jeśli nie przedsiębiorca dopuścił się nieprzepisowego zachowania np. w stosunku do urzędu skarbowego. Żeby jednak czynny żal był skuteczny...
Mała Księgowość

Najnowsze

Zastosowania kwalifikowanej pieczęci elektronicznej i kwalifikowanego podpisu elektronicznego

W dobie Internetu i nowych technologii obrót dokumentami papierowymi powoli odchodzi w przeszłość. Ma to swoje dobre strony jak np. załatwianie spraw urzędowych bez...

Mały ZUS a praca dla byłego pracodawcy

Zatrudnieni na umowę o pracę, szczególnie dobrze opłacani specjaliści często przechodzą na samozatrudnienie. Mały ZUS a praca dla byłego pracodawcy, przeczytaj czy jest to...

Darowizna samochodu od rodziców

Rodzice mogą dzieciom przekazać w darowiźnie różne rzeczy. Może to być nieruchomość, gotówka albo dowolna ruchomość (np. meble, samochód). Z tego artykułu dowiesz się...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!