Kogo dotyczy raportowanie ESG? Raportowanie ESG w praktyce

Jak sprawić, aby firmy rozwijały się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny? Unia Europejska chce to osiągnąć, wprowadzając obowiązek, jakim jest raportowanie ESG. Taki obowiązek będzie dotyczył pierwszych przedsiębiorstw już w 2024 roku.

Czym jest ESG?

ESG (Environment, Social na Corporate Governance) to standardy, których mają przestrzegać przedsiębiorstwa, aby ich rozwój był bardziej zrównoważony i odpowiedzialny. W praktyce oznacza ocenę firm nie tylko pod kątem ich wyników finansowych.

Pod uwagę brany jest również wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo, czyli całe otoczenie, w którym działa dana organizacja. ESG ma pozwolić na mierzalną ocenę pozafinansowej działalności firm.

Na koncepcję ESG składa się:

  • ochrona środowiska naturalnego – działania, które wpływają na zmniejszenie degradacji poprzez nadzór nad m.in. zużyciem energii, wykorzystaniem energii odnawialnej czy odpowiednim zagospodarowaniem odpadów;
  • społeczna odpowiedzialność firmy w stosunku do pracowników i zewnętrznych partnerów – to relacje z pracownikami, kontrahentami czy partnerami, czyli m.in. przestrzeganie praw pracowniczych, właściwe warunki pracy, uczciwa współpraca z dostawcami, walka z nierównościami;
  • ład korporacyjny – wszystkie zasady i normy, które regulują sposób zarządzania całą firmą oraz relacje między pracownikami i organami (np. zarządem i radą nadzorczą spółki). Wszyscy interesariusze mają być traktowani równo, bez nadmiernego uprzywilejowania, a tym bardziej dyskryminowania. ESG wymaga oceny procedur stosowanych w ramach ładu korporacyjnego.
Czy wiesz, że…?

Pieczęć kwalifikowaną w najniższej cenie znajdziesz na pieczeckwalifikowana.pl.

Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

CSRD to dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, która nałoży na część firm nowe obowiązki i zacznie obowiązywać od 2024 roku. W zamyśle Parlamentu Europejskiego ma usprawnić raportowanie niefinansowe i zwiększyć porównywalność raportowanych danych.

Celem dyrektywy CSRD jest rozwój gospodarczy, który pomoże uzyskać Unii Europejskiej neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Kogo będą obowiązywały nowe regulacje?

CSRD zastąpi dyrektywę NFRD (Non-Financial Reporting Directive), która obowiązuje w Polsce od 2017 roku. Dotychczasowe przepisy dotyczyły firm (jednostek interesu publicznego) przekraczających na dzień bilansowy kryterium średniej liczby 500 pracowników w ciągu roku obrotowego, natomiast CSRD zobowiązuje do raportowania na temat zrównoważonego rozwoju o wiele więcej przedsiębiorstw – według szacunków będzie to ok. 50 000 jednostek, czyli ponad 4 razy więcej niż obecnie.

Według firmy doradczej PwC obowiązek raportowania będzie miało ponad 3 500 polskich przedsiębiorstw.

Warto przypomnieć, że jednostki interesu publicznego to przedsiębiorstwa posiadające interes publiczny z uwagi na charakter swojej działalności gospodarczej, wielkość, liczbę pracowników lub status korporacyjny, w tym banki, zakłady ubezpieczeń i spółki giełdowe.

Dyrektywę CSRD można znaleźć na stronie Eur-Lex.

Kogo dotyczy raportowanie ESG?

Obowiązek raportowania wprowadzany jest stopniowo, a kryterium to przede wszystkim liczba zatrudnionych pracowników.

Najpierw CSRD zacznie dotyczyć największych firm (liczących ponad 500 zatrudnionych) – od roku obrotowego zaczynającego się 1 stycznia 2024 roku, a pierwsze raportowanie wymagane jest w 2025 roku.

Kolejną grupę stanowią przedsiębiorstwa z ponad 250 pracownikami. Dla nich obowiązek sprawozdawczy wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku, a pierwszy raport złożą w 2026 roku.

Najwięcej czasu na przygotowanie się do raportowania będą miały małe i średnie przedsiębiorstwa. Takie firmy dyrektywa obejmie 1 stycznia 2026 roku (pierwsze raportowanie w 2027 roku). Uwaga! Małe i średnie jednostki interesu publicznego przez pierwsze dwa lata – do 2028 roku – mogą zrezygnować z publikowania informacji o zrównoważonym rozwoju, ale będą zobowiązane wyjaśnić, dlaczego tego nie zrobiły.

Obowiązek raportowania spoczywać będzie również na przedsiębiorstwach o sumie aktywów powyżej 20 mln euro i przychodach netto powyżej 40 mln euro.

Na czym polega raportowanie ESG?

Raportowanie ESG polega na przekazywanie informacji niefinansowych o działaniach, które firmy podejmą w obszarze środowiska, społeczeństwa i zarządzania. Dyrektywa CSRD jest narzędziem, które ujednolica standard raportowania i sprawia, że klienci i inwestorzy łatwiej porównają dane podawane przez firmy.

Co obejmuje raportowanie? Przedsiębiorstwa będą musiały informować o tym, jak ich działalność wpływa na kwestie związane z m.in.:

  • klimatem,
  • bioróżnorodnością,
  • wodą i powietrzem,
  • prawami człowieka,
  • relacjami z partnerami, dostawcami, kontrahentami,
  • warunkami pracy.

Raportowanie ESG obejmuje również informacje, jak zrównoważony rozwój oddziałuje na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

W praktyce sprawozdanie obejmie m.in. przedstawienie strategii działania i rozwoju firmy z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo, rozpisanie roli organów firmy, w jaki sposób zostanie dotrzymana należyta staranność w kwestii dotrzymania standardów zrównoważonego rozwoju oraz czy firma będzie miała negatywny wpływ i jak go zmniejszy.

Raportowanie będzie odbywało się w oparciu o Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju. Należy pamiętać, że za brak raportowania będą groziły kary, w tym finansowe.

Pieczęć kwalifikowana – wygodne rozwiązanie dla Twojej firmy

Pieczęć kwalifikowana to usługa zaufania przeznaczona dla osób prawnych. Za jej pomocą potwierdzisz, że dokument jest autentyczny i nie został naruszony. To niezawodne narzędzie w kontaktach z kontrahentami i wewnętrznych działaniach firmy. Pieczęć elektroniczną pochodząca od kwalifikowanego dostawcy zaufania kupisz na pieczeckwalifikowana.pl. Jest absolutnie niezbędna, jeśli chcesz wygodnie korzystać z KSeF.

Przeczytaj więcej w kategorii prawo gospodarcze.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!