Jakie są prawa pracownika w Polsce? 

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wchodzi w tzw. stosunek pracy. Oznacza to, że ma nad sobą przełożonego i może być nadzorowany. Warto jednak pamiętać, że kodeks pracy, który reguluje przepisy dotyczące zatrudniania, daje pracownikom także prawa. Poznaj prawa pracownika w Polsce. Sprawdź, jakie ma obowiązki.

Umowa o pracę to wciąż bardzo popularny sposób zatrudniania pracowników. Wszystko dlatego, że daje pracownikowi stabilność i liczne świadczenia, jakich nie gwarantuje żadna inna umowa. Regulacje dotyczące umowy o pracę znajdziemy w kodeksie pracy.

Prawa pracownika zatrudnionego na umowę o pracę

Umowa o pracę zakłada, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy pod nadzorem wyznaczonej osoby w określonym miejscu i czasie. Ze względu na świadczenie pracy, pracownik ma prawo do wynagrodzenia. 

Należy zauważyć, że umowa o pracę może być zawarta zarówno na piśmie, jak i ustnie. Umowa jest ważna w momencie, gdy pracownik i pracodawca wyrażają zgodne woli dotyczące istotnych postanowień. Umowa powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy.

Po zawarciu umowy, pracownik ma możliwość skorzystania z różnych świadczeń i uprawnień. Najważniejsze prawa pracownika prawo do wynagrodzenia, premii i nagrody. Oczywiście, pracownik ma również prawo do urlopu wypoczynkowego.

Prawo do wynagrodzenia oznacza, że wynagrodzenie powinno być adekwatne do rodzaju pracy i kwalifikacji wymaganych do jej wykonywania. Pracownik ma prawo otrzymywać wynagrodzenie w formie pieniężnej. Jeśli ustalono to w układzie zbiorowym lub w ustawie, część wynagrodzenia może być wypłacana w formie weksli lub akcji. 

Pracownik ma także prawo do wynagrodzenia za czas, gdy nie pracuje, ale mógłby pracować, gdyby nieprzewidziane przeszkody utrudniły mu to z winy pracodawcy. Wynagrodzenie przysługuje również w przypadku choroby pracownika oraz wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Jeśli choroba trwa dłużej niż 30 dni, pracownik ma również prawo do zasiłku chorobowego.

Prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP

Jako że, pracownik ma prawo do bezpiecznego wykonywania pracy, bardzo ważne są obowiązki i prawa pracownika w zakresie BHP. Pracownik musi przejść szkolenie BHP, a pracodawca musi zapewnić mu zgodne z przepisami stanowisko pracy, które gwarantuje bezpieczeństwo. Pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy, jeśli warunki nie spełniają przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawo do urlopu

Do praw pracownika zalicza się urlop, który ma na celu odpoczynek i regenerację sił fizycznych i psychicznych. Istnieje kilka rodzajów urlopów, takich jak urlop wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy i wychowawczy. 

Pracownik nie może zrezygnować z urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracuje krócej niż 10 lat, przysługuje mu 20 dni urlopu, a jeśli dłużej, to 26 dni. Urlop może być podzielony, ale jedna część powinna trwać co najmniej 14 dni kalendarzowych. Urlop bezpłatny może zostać udzielony na pisemny wniosek pracownika. 

Prawa pracownika – czego nie wolno szefowi?

Istnieją również ogólne prawa wynikające z praw człowieka. Pracownik nie może być dyskryminowany ze względu na religię, płeć, narodowość ani przekonania polityczne. Pracownik ma prawo do bezpiecznych warunków pracy. Pracodawca musi także zapewnić pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  

Przeczytaj więcej w kategorii prawo pracy.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kiedy będzie kwota wolna od podatku 60 tys. zł? Czy będzie obowiązywać z datą wsteczną od 1 stycznia 2024 roku?

Jeżeli kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 000 zł, znacznie zwiększy się liczba osób, które w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego. Sprawdź, kiedy...

Jak rozliczyć PIT z ZUS za zwolnienie lekarskie? Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS w deklaracji rocznej PIT

PIT-11A otrzymała każda osoba, która pobierała zasiłek macierzyński lub chorobowy od ZUS. Sprawdzamy, co z nimi zrobić. Jak rozliczyć PIT z ZUS? Czy za...

PIT 36L – jak rozliczyć podatek liniowy za rok podatkowy 2023? Rozliczenie PIT online i wzór formularza

PIT-36L to deklaracja, którą składają przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą podatku liniowego, czyli płacący podatek w wysokości 19%, niezależnie od wysokości dochodów. Jak wypełnić...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!