Planowane zmiany w ustawie prawo restrukturyzacyjne

Co może zrobić dłużnik, który jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością? Skorzystać z restrukturyzacji. Sprawdzamy, jakie zmiany w ustawie prawo restrukturyzacyjne zajdą w 2024 roku.

Ustawa o restrukturyzacji przewiduje cztery postępowania, których celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli (art. 3).

Z postępowania restrukturyzacyjnego może skorzystać każdy przedsiębiorca, bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawo restrukturyzacyjne, czyli ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – obecne przepisy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, restrukturyzacja jest sposobem na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Warto pamiętać, że na jej przeprowadzenie zawsze potrzebna jest zgoda sądu. Dłużnik musi złożyć odpowiedni wniosek restrukturyzacyjny do sądu rejonowego (wydział gospodarczy), aby rozpocząć postępowanie.

Firmy, które chcą się zrestrukturyzować i dalej prowadzić działalność bez zobowiązań, mają do wyboru:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu – umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu.

To najtańszy i najszybszy sposób na przeprowadzenie restrukturyzacji. Doradca restrukturyzacyjny pomaga przeprowadzić postępowanie bez udziału sądu, który ostatecznie ocenia, czy porozumienie z wierzycielami jest zgodne z prawem. Rolą doradcy jest m.in. przygotowanie warunków spłaty długu, które zaakceptują wierzyciele.

Uwaga! Postępowanie jest dopuszczalne jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

  • postępowanie układowe – umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Jeżeli sporne wierzytelności przekraczają 15% całej sumy wierzytelności, to możliwe jest przeprowadzenie postępowania układowego. Dłużnik musi posiadać zdolność do zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Tymczasowy nadzorca sądowy może zabezpieczyć majątek dłużnika.

Zadaniem takiego nadzorcy będzie też zbadanie sytuacji finansowej dłużnika oraz przygotowanie sprawozdania dla sądu. Wierzyciele mogą złożyć sprzeciw do spisu wierzytelności, który zostanie rozpoznany przez sędziego–komisarza z możliwością odwołania do sądu restrukturyzacyjnego.

  • przyspieszone postępowanie układowe – umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie.

Pierwszym krokiem do zawarcia układu jest sporządzenie i zatwierdzenie w uproszczonym trybie spisu wierzytelności. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego składa się do sądu. Trzeba pamiętać, że zadłużona firma będzie potrzebowała zgody nadzorcy sądowego w przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. To postępowanie daje ochronę przed egzekucją zobowiązań objętych układem. I w tym przypadku obowiązuje 15% próg występujący w postępowaniu o zatwierdzeniu układu.

  • postępowanie sanacyjne – umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Zarząd nad zadłużonym przedsiębiorstwem przejmuje zarządca, a cechą charakterystyczną tego postępowania jest możliwość przeprowadzenia środków restrukturyzacyjnych ze zwolnieniami pracowników włącznie, bardzo duża ochrona przed egzekucją, opcja odstąpienia od umów, które nie przyniosą zysków dłużnikowi oraz ubezskutecznienia niektórych czynności dłużnika sprzed otwarcia postępowania.

Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym w 2024 roku

W marcu 2024 roku mają wejść w życie zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym oraz Prawie upadłościowym. Prace nad nowelizacją nadal trwają, jednak najważniejsze propozycje są już znane. Zmiana związana jest m.in. z implementacją dyrektywy UE o restrukturyzacji zapobiegawczej (dotyczącej tzw. drugiej szansy).

Co się zmieni? Nadzorca lub zarządca będzie miał obowiązek przeprowadzenia testu zaspokojenia (rentowności). Test polega na przygotowaniu różnych wariantów spłaty zobowiązań – wyceny wartości przedsiębiorstwa po przeprowadzeniu restrukturyzacji lub wartości majątku po ogłoszeniu upadłości i sprzedaży.

Wierzyciele będą mogli samodzielnie ocenić, co będzie dla nich korzystniejsze: ogłoszenie upadłości czy restrukturyzacja. Dzięki temu unikną pokrzywdzenia przez restrukturyzację.

Test zaspokojenia ma być gotowy najpóźniej 30 dni przed zwołaniem zgromadzenia wierzycieli, na którym będzie głosowany układ.

Kolejna nowość, to umożliwienie nadzorcy i zarządcy zatrudnienie mediatora, który pomoże dłużnikowi wynegocjować lepsze warunki.

To nie wszystko. Z mocy prawa układem będą objęte również wierzytelności zabezpieczone rzeczowo. W planie restrukturyzacyjnym znajdzie się zestawienie aktywów (wraz z ich wartością) i pasywów dłużnika, informacja o wierzycielach objętych układem wraz z wysokością przysługującej im wierzytelności, informacja o wspólnikach lub akcjonariuszach dłużnika.

Wartościowym narzędziem dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie oficjalny wzór planu restrukturyzacyjnego przygotowany i udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Kolejną zmianą jest propozycja umorzenia z mocy prawa postępowania o zatwierdzenie układu w przypadku złożenia przez dłużnika nadzorcy oświadczenia o rezygnacji z dalszego prowadzenia postępowania lub jeżeli wniosek o zatwierdzenie układnie nie wpłynie do sądu w ciągu 4 miesięcy od dnia układowego.

Warto zauważyć, że w przepisach zostanie rozróżniona restrukturyzacja zapobiegawcza (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe) i restrukturyzacja sanacyjna.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w...

Jak wygląda przejście w etatu na B2B? O czym trzeba pamiętać, szykując się na taką zmianę?

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy. Wysokiej klasy specjaliści,...
Mała Księgowość

Najnowsze

Ile kosztuje podpis elektroniczny? Kwalifikowany podpis elektroniczny na polskim rynku

Ile kosztuje podpis elektroniczny? Na to pytanie odpowiedzi szuka coraz więcej osób, jako że usługi zaufania stają się coraz bardziej powszechne. Nic dziwnego, korzystanie...

Jak przebiega kontrola ZUS L4? Kiedy można się spodziewać kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego?

Pracodawca może podejrzewać, że jego pracownik, który poszedł na „chorobowe”, w rzeczywistości ma się dobrze, a nawet wykonuje dodatkową pracę zarobkową. Zawiadomi ZUS, a...

Podpis elektroniczny PDF. Jak podpisać dokument PDF e-podpisem?

Podpis elektroniczny to narzędzie, które zrewolucjonizowało świat administracji i biznesu. Pozwala ono na w pełni zdalny obieg dokumentów, co znacznie usprawnia i ułatwia ten...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!