Ryczałt od przychodów – stawki 2024

Czym jest ryczałt od przychodów? Kto może korzystać z rozliczenia ryczałtem? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania. Musi je znać każdy przedsiębiorca.

Z artykułu dowiesz się, dla kogo jest ryczałt od przychodów w 2023 roku oraz jakie będą obowiązujące stawki ryczałtu od dochodu. Zapraszamy do lektury!

Ryczałt od przychodów 2024 – dla kogo?

Z rozliczenia ryczałtem mogą skorzystać przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki cywilne osób fizycznych, przedsiębiorstwo w spadku, a także spółki jawne osób fizycznych. Ryczałt od przychodów jest dla tych przedsiębiorców, którzy w 2023 r. nie przekroczyli 9 218 200 zł przychodu.

Czytaj także: Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o.?

Z ryczałtu może także skorzystać osoba fizyczna, która osiąga przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Tacy podatnicy mogą zapłacić ryczałt, jeśli przychód w 2023 nie był wyższy niż 921 820 zł.

W tych limitach nie uwzględnia się kwot, o które była zwiększona lub zmniejszona podstawa obliczenia podatku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro. W tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.

Ryczałt od najmu

Od 2023 roku najem realizowany poza działalnością gospodarczą będzie mógł być rozliczany wyłącznie ryczałtem. Niezależnie od wysokości przychodu.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest płacony co miesiąc. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dopiero rozpoczynamy prowadzenie działalności albo gdy przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 200 000 euro. Wtedy ryczałt można płacić co kwartał. W związku z tym kwartalnie podatek ryczałtowy mogą płacić ci, których przychody w ubiegłym roku nie były wyższe niż 921 820 zł.

Tabelka stawek ryczałtu 2024

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są określone w art. 12 ustawy o zpd. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1) 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;

2) 15% przychodów ze świadczenia usług:

 1. a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
 2. b) pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
 3. c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),
 4. d) magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radiotaxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
 5. e) licencyjnych związanych z:

– nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0),

– nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0),

– nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0),

– nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0),

– nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),

– nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),

 1. f) związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),
 2. g) (uchylona)
 3. h) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),
 4. i) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),
 5. j) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 6. k) związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),
 7. l) prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 8. m) firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 9. n) (uchylona)
 10. o) reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),
 11. p) (uchylona)
 12. q) fotograficznych (PKWiU 74.2),
 13. r) tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 14. s) związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),
 15. t) przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79),
 16. u) detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,
 17. v) obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
 18. w) (uchylona)
 19. x) w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19),
 20. y) kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),
 21. z) związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93);

2a) 14% przychodów ze świadczenia usług:

 1. a) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
 2. b) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
 3. c) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

2b) 12% przychodów ze świadczenia usług:

 1. a) związanych z wydawaniem:

– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online,

– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online,

 1. b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

3) 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1);

4) 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu:

 1. a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a (tzw. najem prywatny),
 2. b) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym,
 3. c) świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
 4. d) świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
 5. e) wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
 6. f) wynajmu i dzierżawy:

– samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

– pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

– środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

– środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

– pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

– kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

– motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

– własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),

 1. g) świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87);

5) 8,5%:

 1. a) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1–4 oraz 6–8,
 2. b) przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
 3. c) przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85),
 4. d) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),
 5. e) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 6. f) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 7. g) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 8. h) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym;

6) 5,5%:

 1. a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 2. b) prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 3. c) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym;

7) 3,0% przychodów:

 1. a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 2. b) z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
 3. c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
 4. d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 5. e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2, 5–10 i 19–22 ustawy o podatku dochodowym,
 6. f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

– środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,

– składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

 1. g) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku;

8) 2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d.

Przeczytaj więcej o rozliczaniu podatku.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Co można zrobić w e-Urzędzie Skarbowym?

e-Urząd Skarbowy to serwis na stronie podatki.gov.pl, który ułatwia załatwianie spraw podatkowych online – bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca z dostępem...

Jak działa portal S24?

Portal S24 to nowoczesne narzędzie, które znakomicie ułatwia zakładanie i prowadzenie firm. Dzięki temu serwisowi wiele czynności związanych z działalnością spółki można załatwić online,...

Czym są różnice kursowe?

Transakcje w walutach obcych są powszechne wśród wielu firm, a to wiąże się ze zjawiskiem różnic kursowych. Czym są, kiedy powstają i jak je...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!