Umowa zlecenie – wypowiedzenie. Czy jest konieczne? 

Co powinna zrobić osoba, która chce zakończyć umowę zlecenie? Oto kluczowe informacje, których zleceniobiorca i zleceniodawca nie powinien pominąć.

Pracodawcy lubią zawierać umowy zlecenie m.in. ze względu na ich elastyczność. Łatwiej ją zakończyć niż umowę o pracę (nie trzeba też płacić składek ZUS za studenta do 26 roku życia). Jednak nadal obie strony, które chcą wcześniej zakończyć współpracę – zleceniodawca i zleceniobiorca – powinny stosować się do zasad zawartych w Kodeksie cywilnym.

Jak zrezygnować z pracy na umowę zlecenie?

Każda ze stron może rozwiązać umowę w dowolnym momencie, także przed datą jej formalnego zakończenia. Po wypowiedzeniu umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Należy jednak przestrzegać warunków umowy dotyczących np. okresu wypowiedzenia zabezpieczającego interesy zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

Wypowiedzenie trzeba przedstawić drugiej stronie, tak aby mogła zapoznać się z jej treścią. Jeżeli umowa została zawarta na piśmie, to również taką formę powinno mieć jej wypowiedzenie. Dokument można dostarczyć osobiście lub wysyłając pocztą/kurierem.

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno zawierać datę, miejsce, dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy, wskazanie powodów (jeśli strony powołują się na ważne powody) oraz podpis wypowiadającego.

Trzeba też pamiętać o art. 60 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Czy można rozwiązać umowę zlecenie bez wypowiedzenia? Odpowiedzialność za szkodę

Kodeks cywilny pozwala dającemu zlecenie wypowiedzenie umowy w każdym czasie (art. 746. § 1 kc). Jednak zleceniodawca jest odpowiedzialny za szkody materialne, które poniósł zleceniobiorca z powodu zakończenia współpracy bez ważnego powodu. Dający zlecenie zobowiązany jest również do zwrócenia drugiej stronie kosztów, które ta poniosła, realizując zlecenie oraz wypłacić część wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Zleceniobiorca może ubiegać się o odszkodowanie (utracony zarobek) w sytuacji wcześniejszego zakończenia umowy, o ile zleceniodawca nie podał ważnego powodu jej przerwania.

Z drugiej strony, zleceniodawca, który rozwiązał umowę bez ważnych powodów, odpowiada za powstałą szkodę wynikającą z niewykonania zlecenia (art. 746. § 2 kc).

Czy umowę zlecenie można rozwiązać z dnia na dzień? Okres wypowiedzenia na umowie zlecenie

Umowę zlecenie można rozwiązać z dnia na dzień jeżeli w umowie nie ma zapisanego okresu wypowiedzenia.

Strony, które zawarły umowę zlecenie, mogą w niej dowolnie określić termin wypowiedzenia. Prawo (Kodeks cywilny) nie stawia tutaj ograniczeń, stąd wypowiedzenie można liczyć w dniach, tygodniach czy miesiącach. Umowa wygasa z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.

Prawo do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów

Warto wiedzieć, że zleceniodawca i zleceniobiorca mogą wyłączyć w umowie możliwość jej rozwiązania w dowolnym momencie. Jednak nie można wyłączyć wypowiedzenia umowy z ważnych powodów.

Nie ma jednej, określonej listy ważnych powodów. Zazwyczaj dzielone są na powszechne i indywidualne. Powszechne to np. zmiana przepisów prawa, która wpływa na sposób wykonania umowy. Powody indywidualne obejmują np. utratę zaufania między stronami, chorobę zleceniobiorcy, zmianę miejsca jego zamieszkania czy też brak wypłaty zaliczki przez zleceniodawcę.

Przeczytaj więcej w kategorii Umowy.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!