Wiążąca informacja stawkowa (WIS) – kto może złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej do Krajowej Informacji Skarbowej?

Jesteś przedsiębiorcą i sprzedajesz towary lub usługi, ale nie jesteś pewien, jakie stawki VAT lub klasyfikacje powinieneś zastosować? Zobacz czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) i zabezpiecz swoją firmę przed nieporozumieniami i konsekwencjami podatkowymi.

Co to jest wiążąca informacja stawkowa?

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to oficjalna decyzja administracyjna, która określa właściwe stawki VAT dla towaru lub usługi, lub prawidłowej klasyfikacji w przypadku, gdy wniosek zawiera żądanie sklasyfikowania towaru lub usługi na potrzeby przepisów podatkowych.

Czy wiesz, że…?

Pieczęć kwalifikowaną w najniższej cenie znajdziesz na pieczeckwalifikowana.pl.

Dlaczego WIS jest ważna?

Posiadanie decyzji WIS zapewnia podatnikowi pewność prawną i ochronę przed działaniem organów podatkowych.

Decyzja WIS jest wiążąca dla wszystkich organów podatkowych, co oznacza, że posiadacz decyzji nie zostanie obciążony sankcjami za zastosowanie stawki VAT lub klasyfikacji określonej w WIS. To bardzo ważne zabezpieczenie przed ewentualnymi konsekwencjami podatkowymi, np. odpowiedzialnością karną skarbową (odsetkami za zwłokę).

Co ważne, można zastosować się do WIS wydanej dla innej firmy/podmiotu i też uzyskać ochronę prawną. Warunek: decyzja dotyczy tożsamego towaru lub usługi.

Kto wydaje Wiążącą Informację Stawkową?

Wiążącą Informację Stawkową wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Jak ją uzyskać?

Wniosek o wydanie WIS należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Na ten sam adres należy wysyłać całą korespondencję związaną z wydaniem decyzji.

Wygodną alternatywą jest droga elektroniczna – podatnik kieruje wniosek przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej: /KIS/wnioski

Wydanie WIS jest od 1 lipca 2023 roku bezpłatne. Podatnik może być wezwany do uiszczenia opłaty jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań lub analiz.

Zasady WIS

Warto pamiętać o zasadach obowiązujących przy WIS:

 • decyzja wydawana jest w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • ważna jest od dnia następującego po dniu jej doręczenia;
 • wydawana jest na 5 lat;
 • traci ważność przed upływem 5 lat, z dniem następującym po dniu doręczenia decyzji o zmianie WIS, albo decyzji o uchyleniu WIS;
 • decyzje publikowane są w BIP Ministerstwa Finansów (podobnie jak decyzje o zmianie WIS, decyzje o jej uchyleniu oraz decyzje o odmowie wydania WIS);
 • dyrektor KIS może odmówić wydania WIS na podstawie art. 42g ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług („Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje decyzję o odmowie wydania WIS, jeżeli wniosek o wydanie WIS, którego przedmiotem są towary lub usługi, o których mowa w art. 42b ust. 5 pkt 2, nie dotyczy towarów lub usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu”);
 • podatnik ma prawo złożyć odwołanie od WIS w ciągu 14 dni; w przypadku otrzymania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania lub pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, ma 7 dni na złożenie zażalenia.

Kto może złożyć wniosek o WIS?

Wniosek o wydanie WIS może złożyć:

 1. Podatnik posiadający numer NIP.
 2. Inny podmiot (np. spółka w organizacji czy osoba planująca założenie JDG), który dokonuje lub planuje dokonać dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług.
 3. Zamawiający w przypadku, gdy ma to wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z zamówieniem publicznym.
 4. Podmiot publiczny, który wpływa na obliczenie wynagrodzenia w umowach o partnerstwie publiczno-prawnym.
 5. Zamawiający w przypadku umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, gdzie ma wpływ na wynagrodzenie koncesjonariusza.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Wniosek o wydanie WIS powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy;
 • dane pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku;
 • określenie przedmiotu wniosku, w tym:
  1. szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych;
  2. wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa;
  3. wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, gdy wniosek zawiera żądanie sklasyfikowania towaru lub usługi na potrzeby innych przepisów ustawy o VAT niż dotyczące stawek (np. split payment) oraz w takim wypadku również stosowne żądanie sklasyfikowania towaru lub usługi na potrzeby takich przepisów;
 • informacje dotyczące opłaty;
 • oświadczenie o braku toczących się postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz rozstrzygnięcia sprawy decyzją lub postanowieniem;
 • twierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł za każdy towar albo usługę;
 • załączniki umożliwiające prawidłowe zaklasyfikowanie przedmiotu.

Pieczęć kwalifikowana – wygodne rozwiązanie dla Twojej firmy

Pieczęć kwalifikowana to usługa zaufania przeznaczona dla osób prawnych. Za jej pomocą potwierdzisz, że dokument jest autentyczny i nie został naruszony. To niezawodne narzędzie w kontaktach z kontrahentami i wewnętrznych działaniach firmy. Pieczęć elektroniczną pochodząca od kwalifikowanego dostawcy zaufania kupisz na pieczeckwalifikowana.pl. Jest absolutnie niezbędna, jeśli chcesz wygodnie korzystać z KSeF.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Stawka CIT (9%) dla małych podatników od stycznia 2024

Kto może zapłacić preferencyjny podatek CIT 9%? Jakie warunki należy spełnić w 2024 roku? Kto straci prawo do tej preferencji i będzie musiał zapłacić...

Stawki CIT

Jakie są stawki podatku dochodowego od osób prawnych, kto może z nich korzystać i jakie czynniki wziąć pod uwagę przy wyborze optymalnej opcji? Jesteś...

Informacja CIT-ST – co to jest i kto musi ją złożyć? Instrukcja wypełniania

Złożenie CIT-ST jest obowiązkowe dla podatników posiadających zakłady (oddziały) w innych gminach niż siedziba firmy. Oto przewodnik z najważniejszymi informacji dla podmiotów, które muszą...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!