fbpx

Zachowanie zysku w spółce. Jak to rozliczyć?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką kapitałową. Jeśli spółka osiągnie zysk, trzeba zdecydować o tym, co z zyskiem się stanie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym bytem prawnym. O wszystkich sprawach spółki decyduje zarząd. Pracuje on nad tym by generować zysk i pomnażać majątek. To tak w największym skrócie. W przypadku gdy spółka osiągnie zysk, trzeba zdecydować co z zyskiem zrobimy.

Umowa spółki – zysk spółki

W tym materiale zajmiemy się omówieniem sytuacji na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to najbardziej popularny rodzaj spółki kapitałowej stąd też najwięcej pytań dotyczy właśnie tej spółki.

Jak wiadomo wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą finansowej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Nie mają też bezpośredniego wpływu na jej zarządzanie. Reprezentowaniem spółki zajmuje się bowiem zarząd. Oczywiście wspólnicy mogą zasiadać w zarządzie ale istnieje możliwość zatrudnienia zewnętrznego zarządzającego. Zarząd spółki z o.o. może ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie decyzje, a także zaciągnięte przez spółkę zobowiązania. Można więc powiedzieć, że zarząd spółki kieruje nią i decyduje o sposobie bieżącego funkcjonowania.

Trochę inaczej jest z decyzją związaną z zyskiem. Sposób podziału zysku powinna określać umowa spółki, a także uchwała Zgromadzenia Wspólników. Jednym z częściej spotykanych modeli wykorzystania zysku jest po prostu wypłacenie go w formie dywidendy wspólnikom w zakresie w jakim objęli udziały. Mówiąc inaczej, zależnie od tego jaki procent udziałów w spółce mają, tyle procent zysku mają prawo otrzymać. Zysk można też przeznaczyć na kapitał zapasowy. Co do zasady zysk można zostawić w spółce i wykorzystać go np. na przyszłe inwestycje. Zysk może też pozostać w spółce bez określonego przeznaczenia.

Co mówi o tym prawo?

Zgodnie z art. 191 § 1 kodeksu spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1.

Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art. 192-197. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. Żeby więc wspólnicy mogli otrzymać dywidendę, nie wystarczy, że spółka wygeneruje zysk. Trzeba podjąć uchwałę o podziale zysku. Przy okazji warto pamiętać, że kwota, którą chcemy przeznaczyć do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok powiększonego o zyski z lat ubiegłych. Zysk w pierwszej kolejności musi pokryć straty lub – jeśli takie zapisy w umowie spółki są – to na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Uchwała o podziale zysku

O tym czy zwyczajne zgromadzenie w Waszych spółkach podejmie uchwałę o podziale zysku będzie zależeć od sprawozdania finansowego. Jeśli bowiem spółka osiągnęła zysk, zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o podziale zysku.

Uchwałę o podziale zysku zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Bez zatwierdzenia sprawozdania, zgromadzenie nie może podjąć uchwały w sprawie podziału zysku.

Jeśli zysk ma zostać w spółce, może on być przekazany na kapitał zapasowy. W takiej sytuacji jest on po prostu przeksięgowywany na kapitał zapasowy, a środki zostają w spółce.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Działalność nierejestrowana. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć działalność nierejestrowana ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie polega...

Zwolnienie L4 i działalność gospodarcza

Czy przedsiębiorca może pójść na zwolnienie lekarskie? Jak działa zwolnienie L4 przedsiębiorcy? Choroba, czasowa niedyspozycja, konieczność regeneracji zdrowotnej. Powody, dla których przedsiębiorca musi zrobić sobie...

Czy można mieć dwie działalności gospodarcze?

Czy można posiadać więcej niż jedną działalność gospodarczą? Czy działalność gospodarcza jest ograniczona w zakresie rodzaju wykonywanych usług lub sprzedaży danych produktów? Jednoosobowa działalność gospodarcza...
Mała Księgowość

Najnowsze

Zmiany w prawie pracy 2023. Zobacz listę najważniejszych zmian

Początek roku to zwykle czas na zmiany w prawie. Zobacz, jakie zmiany w prawie pracy czekają pracodawców w 2023. 2023 rok obfituje w sporą liczbę...

Dotacja z urzędu pracy na uruchomienie działalności gospodarczej

Dotacja z urzędu pracy może być dobrym źródłem finansowania na początku prowadzenia biznesu. Jeśli chcesz otworzyć firmę, warto zainteresować się tym, co oferują powiatowe...

Przedsiębiorca i OFE

Przedsiębiorca odprowadzający składki na ZUS wciąż zbiera środki w OFE. Zapowiadana likwidacja OFE nie doszła do skutku. Co jednak znamienne, popularność systemu spada. Jak...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!