Podział zysku – sposób rozliczania, umowa spółki

Podział zysku w spółce takiej jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest konieczny. Jego sposób jest ustalany poprzez umowę spółki, a także uchwałę przyjmowaną przez Zgromadzenie Wspólników. Zobacz, co musisz na ten temat wiedzieć.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym bytem prawnym. O wszystkich sprawach spółki decyduje zarząd. Pracuje on nad tym, by generować zysk i pomnażać majątek. To tak w największym skrócie. W przypadku gdy spółka osiągnie zysk, trzeba zdecydować, jak będzie wyglądał podział zysku.

Podział zysku spółki – umowa

W tym materiale podział zysku spółki omówimy na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to najbardziej popularny rodzaj spółki kapitałowej, stąd też najwięcej pytań dotyczy właśnie tej spółki.

Jak wiadomo, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą finansowej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Nie mają też bezpośredniego wpływu na jej zarządzanie. Reprezentowaniem spółki zajmuje się bowiem zarząd.

Oczywiście wspólnicy mogą zasiadać w zarządzie, ale istnieje możliwość zatrudnienia zewnętrznego zarządzającego. Zarząd spółki z o.o. może ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie decyzje, a także zaciągnięte przez spółkę zobowiązania. Można więc powiedzieć, że zarząd spółki kieruje nią i decyduje o sposobie bieżącego funkcjonowania.

Trochę inaczej jest z decyzją związaną z zyskiem. Sposób podziału zysku powinna określać umowa spółki, a także uchwała Zgromadzenia Wspólników. Jednym z częściej spotykanych modeli wykorzystania zysku jest po prostu wypłacenie go w formie dywidendy wspólnikom w zakresie, w jakim objęli udziały.

Mówiąc inaczej, zależnie od tego, jaki procent udziałów w spółce mają, tyle procent zysku mają prawo otrzymać. Zysk można też przeznaczyć na kapitał zapasowy. Co do zasady zysk można zostawić w spółce i wykorzystać go np. na przyszłe inwestycje. Zysk może też pozostać w spółce bez określonego przeznaczenia.

Co mówi o tym prawo?

Zgodnie z art. 191 § 1 kodeksu spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1.

Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art. 192-197. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

Żeby więc wspólnicy mogli otrzymać dywidendę, nie wystarczy, że spółka wygeneruje zysk. Trzeba podjąć uchwałę o podziale zysku. Przy okazji warto pamiętać, że kwota, którą chcemy przeznaczyć do podziału między wspólników, nie może przekraczać zysku za ostatni rok powiększonego o zyski z lat ubiegłych. Zysk w pierwszej kolejności musi pokryć straty lub – jeśli takie zapisy w umowie spółki są – to na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Uchwała o podziale zysku

O tym, czy zwyczajne zgromadzenie w Waszych spółkach podejmie uchwałę o podziale zysku, będzie zależeć od sprawozdania finansowego. Jeśli bowiem spółka osiągnęła zysk, zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o podziale zysku.

Uchwałę o podziale zysku zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Bez zatwierdzenia sprawozdania, zgromadzenie nie może podjąć uchwały w sprawie podziału zysku.

Jeśli zysk ma zostać w spółce, może on być przekazany na kapitał zapasowy. W takiej sytuacji jest on po prostu przeksięgowywany na kapitał zapasowy, a środki zostają w spółce.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Działalność nierejestrowana. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć działalność nierejestrowana ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie polega...

Czynny żal. Jak działa? Wzór czynnego żalu do pobrania

Czynny żal pozwala uniknąć odpowiedzialności jeśli nie przedsiębiorca dopuścił się nieprzepisowego zachowania np. w stosunku do urzędu skarbowego. Żeby jednak czynny żal był skuteczny...

Czy można mieć dwie działalności gospodarcze?

Czy można posiadać więcej niż jedną działalność gospodarczą? Czy działalność gospodarcza jest ograniczona w zakresie rodzaju wykonywanych usług lub sprzedaży danych produktów? Jednoosobowa działalność gospodarcza...
Mała Księgowość

Najnowsze

Zastosowania kwalifikowanej pieczęci elektronicznej i kwalifikowanego podpisu elektronicznego

W dobie Internetu i nowych technologii obrót dokumentami papierowymi powoli odchodzi w przeszłość. Ma to swoje dobre strony jak np. załatwianie spraw urzędowych bez...

Mały ZUS a praca dla byłego pracodawcy

Zatrudnieni na umowę o pracę, szczególnie dobrze opłacani specjaliści często przechodzą na samozatrudnienie. Mały ZUS a praca dla byłego pracodawcy, przeczytaj czy jest to...

Darowizna samochodu od rodziców

Rodzice mogą dzieciom przekazać w darowiźnie różne rzeczy. Może to być nieruchomość, gotówka albo dowolna ruchomość (np. meble, samochód). Z tego artykułu dowiesz się...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!