Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Ile wynosi zasiłek dla osób bezrobotnych w 2024 roku? Jakie są warunki przyznania?

Prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych mają osoby, które pracowały na etacie przez przynajmniej rok w ciągu ostatnich 18 miesięcy i utrzymywały przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a ich pracodawca odprowadzał składki na Fundusz Pracy. Muszą być zarejestrowane jako bezrobotni i spełniać kilka dodatkowych warunków. Sprawdź, komu przysługuje zasiłek i jak wzrośnie wysokość zasiłku od 1 czerwca 2024 roku.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku?

W roku 2024 zasiłek dla bezrobotnych jest ważnym wsparciem finansowym dla osób, które utraciły swoje zatrudnienie i spełniają określone kryteria.

Od 1 czerwca 2023 r. kwota zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

 1. 1491,90 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
 2. 1171,60 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od posiadanego stażu pracy. Jeśli osoba bezrobotna ma mniej niż 5 lat stażu pracy, dostaje 80 proc. zasiłku. Bezrobotny, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, dostaje zasiłek podwyższony do 120%.

Zasiłek dla bezrobotnych co do zasady podlega waloryzacji 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Zmiana wysokości zasiłku nastąpi więc 1 czerwca 2024 roku. Według prognoz inflacyjnych Narodowego Banku Polskiego, możemy spodziewać się, że wysokość podstawowego zasiłku będzie wynosić około 1669,44 zł.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku, osoba ubiegająca się o wsparcie musi w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie się jako bezrobotny, przez co najmniej 365 dni:

 • być zatrudnionym, wykonywać pracę na podstawie innej umowy, lub z innego tytułu opłacać składki, jeśli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca;
 • opłacałeś składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nienależącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia;
 • byłeś zatrudniony za granicą i przybyłeś do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant.

Wszystkie przypadki, w których możesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, wymienione są na stronie praca.gov.pl.

W niektórych przypadkach, np. przebywania na urlopie macierzyńskim, lub z innego powodu bycia pracownikiem, za którego pracodawcy nie mają obowiązku opłacania tych składek, możesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych pomimo nieopłacania składki na Fundusz Pracy.

Jak długo można pobierać zasiłek dla osób bezrobotnych?

Zasiłek bezrobotny może otrzymywać przez okres 180 lub 365 dni.

Przez rok wypłaca się zasiłek dla osób które:

 • mieszkają w powiecie, w którym stopa bezrobocia przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia lub
 • mają powyżej 50 lat i co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub
 • mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 15 lat.

Zasiłek przez 180 dni dostają ci bezrobotni, którzy mieszkają w regionie, gdzie bezrobocie nie przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu jeśli w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny:

 • rozwiązałeś stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron albo jesteś przedsiębiorcą, który zawiesił swoją działalność – o 90 dni;
 • zostałeś zwolniony z pracy ze swojej winy lub odszedłeś z pracy, w której pracodawca za zatrudnienie Ciebie otrzymał grant lub inne świadczenie – o 180 dni;
 • odmówiłeś bez ważnej przyczyny przyjęcia skierowania przez Urząd Pracy do pracy, na szkolenie, kurs, itp. – o 120 dni po pierwszej odmowie, 180 po drugiej i 270 po każdej następnej.

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu także:

 • o okres, w którym otrzymujesz odszkodowanie za zwolnienie z pracy, ekwiwalent lub odprawę;
 • o okres otrzymywania świadczeń pieniężnych za wykonywanie praktyk studenckich.

Czy student ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Student nie może mieć statusu osoby bezrobotnej, ponieważ się uczy. Status osoby uczącej się wyklucza możliwość otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek dla bezrobotnych dla przedsiębiorcy – warunki

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które utraciły swoje źródło dochodu i pozostają bezrobotne, mogą w niektórych przypadkach ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Warto jednak zauważyć, że kryteria zakwalifikowania się do zasiłku dla przedsiębiorcy mogą być bardziej skomplikowane niż w przypadku osób, które wcześniej były pracownikami. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych zyskują przedsiębiorcy podejmujący decyzję o zamknięciu lub zawieszeniu działalności.

Dowiedz się więcej i zadbaj o finanse firmy.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kiedy będzie kwota wolna od podatku 60 tys. zł? Czy będzie obowiązywać z datą wsteczną od 1 stycznia 2024 roku?

Jeżeli kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 000 zł, znacznie zwiększy się liczba osób, które w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego. Sprawdź, kiedy...

Jak rozliczyć PIT z ZUS za zwolnienie lekarskie? Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS w deklaracji rocznej PIT

PIT-11A otrzymała każda osoba, która pobierała zasiłek macierzyński lub chorobowy od ZUS. Sprawdzamy, co z nimi zrobić. Jak rozliczyć PIT z ZUS? Czy za...

PIT 36L – jak rozliczyć podatek liniowy za rok podatkowy 2023? Rozliczenie PIT online i wzór formularza

PIT-36L to deklaracja, którą składają przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą podatku liniowego, czyli płacący podatek w wysokości 19%, niezależnie od wysokości dochodów. Jak wypełnić...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!