Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w lipcu 2023? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań, przeczytaj nasz tekst.

Osobom pracującym w Polsce na podstawie umowy o pracę przysługują liczne uprawnienia. Jednym z nich jest prawo do wynagrodzenia równego co najmniej ustawowej płacy minimalnej. Poznaj jej wysokość. 

Wzrost płacy minimalnej 2023 – płaca minimalna w Polsce

Płaca minimalna w Polsce to jeden z elementów ochrony praw pracowniczych. Ma ona za zadanie – jak sama nazwa wskazuje – zagwarantować pracownikowi minimum niezbędne do ponoszenia kosztów utrzymania.

Propozycję wysokości najniższego wynagrodzenia ustawowego w danym roku przedstawia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rada Ministrów analizuje ją i zajmuje określone stanowisko. Jeżeli propozycja spotka się z aprobatą, trafia do Rady Dialogu Społecznego złożonej z przedstawicieli rządu, pracowniczych związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Jest ona konsultowana również przez Radę Ministrów.

Wzrost płacy minimalnej 2023 – ile wyniesie?

Co ciekawe, w 2023 roku mamy do czynienia z dość nietypową sytuacją, jeśli chodzi o najniższą krajową. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: ponieważ płaca minimalna w Polsce w 2023 roku wzrośnie dwa razy.

Płaca minimalna w 2023 roku łącznie wzrośnie aż o 19,6 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Jest to poważna zmiana, którą powinni uwzględnić w swoich budżetach zarówno pracownicy (dla nich jest to decyzja na korzyść) jak i pracodawcy (dwie podwyżki płacy minimalnej w 2023 roku to dla właścicieli biznesów obciążenie).

Wzrost płacy minimalnej 2023 – dlaczego płaca minimalna w Polsce rośnie?

Poziom płacy minimalnej w Polsce to temat, który chętnie podejmuje się w debacie publicznej. Część polityków, ekonomistów czy działaczy społecznych popiera wzrost najniższej krajowej, motywując to w oczywisty sposób: płaca minimalna jest instrumentem służącym ochronie interesów pracowniczych. Z kolei przeciwnicy utyskują na to, że podnoszenie minimalnej pensji ustawowej ogranicza możliwości rozwojowe firm.

Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z którą decyzja o wzroście płacy minimalnej stanowi element walki politycznej. Niektórzy idą w swoich podejrzeniach znacznie dalej, twierdząc nawet, że podnoszenie najniższej pensji krajowej to element przekupywania wyborców. 

W rzeczywistości wzrost płacy minimalnej, który jest ogłaszany każdego roku, wynika z przepisów. Aby móc się o tym przekonać, wystarczy sięgnąć do ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a konkretnie – do artykułu piątego.

Brzmi on następująco:

Wysokość minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 2 negocjacje w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen, z zastrzeżeniem ust. 4.

A zatem wzrost płacy minimalnej wynika z powszechnie stosowanego wskaźnika, jakim jest roczna stopa inflacji.

Wzrost płacy minimalnej 2023 – płaca minimalna na umowie o pracę a umowy cywilnoprawne

Nie tylko płaca minimalna dla etatowców jest regularnie podwyższana. W rzeczywistości decyzje w tym zakresie odnosi się również do wynagrodzenia osiąganego w ramach umowy zlecenia – gdzie mamy do czynienia ze stawką godzinową. 

Zgodnie z przepisami w 2023 roku zostanie ona podwyższona również dwa razy. W styczniu 2023 roku nastąpił wzrost do 22,80 zł brutto (z 19,70 zł brutto), zaś w dniu 1 lipca minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców osiągnie wartość 23,50 zł brutto.

Łącznie będzie to zatem aż o 3,80 złotych brutto więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Podwyżka ta daje lepszą stabilność finansową, choć zleceniobiorcy wciąż są pozbawieni prawa do świadczeń w postaci np. płatnego urlopu wypoczynkowego.

A jak przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o wykonawców, którzy wybrali umowę o dzieło? Cóż, ta grupa wciąż nie jest objęta przepisami dotyczącymi najniższego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. 

Taki stan rzeczy jest powodowany przez specyfikę pracy – istotą umowy o dzieło jest wykonanie określonej pracy (dzieła), nie zaś sam czas nad nią spędzony. Poza tym, wykonawcy podpisujący umowę o dzieło często wykonują prace specjalistyczne, w związku z czym i tak otrzymują wynagrodzenie na poziomie wyższym niż stawka minimalna dla umowy o pracę czy zlecenia.

Wzrost płacy minimalnej 2023 – kiedy?

W styczniu płaca minimalna wzrosła z 3010 zł brutto do 3490 zł. Kolejna, druga w 2023 roku podwyżka płacy minimalnej będzie 1 lipca 2023 roku. Osoby zatrudnione etacie będą otrzymywały wynagrodzenie na poziomie wynoszącym co najmniej 3600 złotych brutto, co stanowi wzrost o 110 złotych w stosunku do pierwszej połowy roku.

Wzrost płacy minimalnej 2023 – jak obliczyć wynagrodzenie brutto a netto?

Jeśli chcesz wiedzieć, jak przeliczyć wynagrodzenie brutto na netto musisz przygotować się na skomplikowane obliczenia. Po pierwsze, musisz obliczyć wysokość: 

 • składki emerytalnej,
 • składki rentowej,
 • składki chorobowej,
 • składki zdrowotnej,
 • zaliczki na podatek,

a następnie odjąć ich sumę od wynagrodzenia brutto. W ten sposób otrzymasz wysokość wynagrodzenia netto. 

Przedstawiamy wyliczenia dla osoby, która w czerwcu 2023 roku otrzymuje płacę minimalną 3490 złotych:

 • wynagrodzenie brutto: 3 490,00 PLN,
 • składka emerytalna: 340,62 PLN,
 • składka rentowa: 52,35 PLN,
 • składka chorobowa: 85,51 PLN,
 • składka zdrowotna: 271,04 PLN,
 • zaliczka na podatek: 31 PLN,
 • wynagrodzenie netto: 2 709,48 PLN.

Natomiast od lipca 2023 roku będzie wyglądać to w następujący sposób:

 • wynagrodzenie brutto: 3 600,00 PLN,
 • składka emerytalna: 351,36 PLN,
 • składka rentowa: 54 PLN,
 • składka chorobowa: 88,2 PLN,
 • składka zdrowotna: 279,58 PLN,
 • zaliczka na podatek: 43 PLN,
 • wynagrodzenie netto: 2 783,86 PLN.

Oczywiście, podczas obliczeń nie bierzemy takich możliwości jak np. fakt bycia podatnikiem w wieku do dwudziestego szóstego roku życia (ulga „PIT zerowy”).

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!