Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wzór

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych to wszystko, czego potrzebujemy, żeby je przetwarzać. Jak ją uzyskać? Jak powinien wyglądać formularz?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest podstawowym elementem, który umożliwia nam to działanie. Żeby je przetwarzać, trzeba przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Wskazują one kilka elementów, które powodują, że można to robić.

Legalne przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest konieczna, żeby legalnie nimi rozporządzać. Zgoda nie jest konieczna, jeśli dane chcemy usunąć.

Przetwarzać dane innej osoby można wtedy, gdy jest to niezbędne dla spełnienia jakiegoś obowiązku, który wynika z przepisów prawa albo „niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą”.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jak już wspomnieliśmy, żeby można było przetwarzać dane osobowe, trzeba uzyskać zgodę osoby, której to dotyczy. Żeby taką zgodę otrzymać, wystarczy oświadczenie lub wyraźne potwierdzenie, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych musi być wyraźna. Nie może być domniemania, że takie oświadczenie zostało złożone. Co istotne, osoba zainteresowana może w każdy momencie odwołać swoją zgodę.

Warunkiem uznania zgody za poprawną na gruncie prawa jest jej wyraźny charakter i jasno określony cel, znany w momencie jej wyrażania.

Wzór zgoda na rozporządzanie danymi osobowymi

Warto wiedzieć, że nie istnieje jeden wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych. Trzeba dostosować taki dokument do potrzeb własnej firmy. Chodzi o to, by cel przetwarzania danych był wyraźnie zaznaczony. Może to być np. cel marketingowy. Do tego trzeba wskazać zakres, w jakim dane będą przetwarzane.

W tym przypadku chodzi o to czy przetwarzane będą tylko imię i nazwisko, czy też inne dane, jak np. adres poczty elektronicznej, czy korespondencyjny albo numer telefoniczny. Konieczne też będzie podanie informacji o administratorze danych osobowych. Obowiązkowa jest też informacja o tym, że zgodę można w każdym momencie cofnąć.

Czy można przetwarzać dane osobowe dla kilku celów?

Często pojawia się pytanie, czy można raz uzyskaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystać do każdego działania realizowanego przez firmę. Chodzi o sytuację, gdy w jednej klauzuli pojawia się zgoda na zapis do newslettera, możliwość przekazywania informacji o promocjach, czy zgoda na kontakt telefoniczny.

Taka forma uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezgodna z prawem. Nie można jej łączyć ze zgodami dotyczącymi innej treści.

Zgody takiej nie można też wymuszać. Co ważne, zgoda na przetwarzanie danych musi być jednoznaczna. Nie ma więc możliwości, by za zainteresowanego zaznaczać odpowiednie pole, w którym wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jak już podkreśliliśmy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie wycofana. Wystarczy, że zainteresowana osoba przekaże taką informację w formie elektronicznej lub listownie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wzór

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej/niżej zakresie

…………………………………………………………………………………………………………

przez…………………………………………………………………………………………………

[nazwa administratora danych i jego adres]

w           celu       ……………………………………………………..        [cel przetwarzania  danych (np. otrzymywanie newslettera z informacjami marketingowymi, przesyłania ofert marketingowych)].

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

Poznaj inne wzory umów.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...

Czym jest pomoc de minimis? Jak ubiegać się o pomoc publiczną?

Pomoc de minimis ma na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej w sposób, który nie zakłóca wolnej konkurencji oraz nie wpływa...

Kiedy stosuje się podatki progresywne? Podatek progresywny a liniowy

Podatki to nieodłączna część prowadzenia działalności gospodarczej czy legalnej pracy zawodowej. Jednym ze stosowanych w tym zakresie rozwiązań jest tzw. progresja. Kiedy stosuje się...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!