ZUS Z 3b – wypełnij zaświadczenie płatnika składek. Do czego potrzebny jest formularz ZUS Z-3b?

Formularz ZUS Z-3b to zaświadczenie płatnika składek, które powinno być wypełnione przez niektóre z grup zawodowych, aby otrzymać prawo do zasiłku, chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Kto może złożyć taki druk oraz jak to zrobić poprawnie?

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b powinno zostać wypełnione przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby współpracujące z taką osobą, osoby korzystające z ulgi na start oraz duchownych, którzy planują skorzystać z przysługującego im prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Jedynie poprawne wypełnienie druku oraz złożenie go w odpowiednim terminie będzie stanowiło podstawę do wypłaty środków pieniężnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdziliśmy, komu i w jakich sytuacjach przysługują świadczenia i zasiłki przyznawane na podstawie dokumentu ZUS Z-3b, jak wypełnić taki druk oraz co zrobić, aby ZUS uznał go za skuteczny. Zapraszamy do lektury!

Ustalenie prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz rehabilitacyjnego

Mnogość formularzy, jakie można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niejednokrotnie wydaje się przytłaczająca. W niniejszym artykule zajmiemy się drukiem ZUS Z-3b, ale zanim do niego przejdziemy, określimy, do czego służą dokumenty z grupy Z-3.

Formularze z grupy Z-3 służą do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i obliczenia jego wysokości. Podstawowy druk, a więc ZUS Z-3 powinien zostać wypełniony dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Pozostali ubezpieczenie wypełniają druki Z-3a lub Z-3b.

Druk ZUS Z-3b składa się za:

 • osoby wykonujące działalność pozarolniczą;
 • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą;
 • osoby korzystające z ulgi na start;
 • duchownych.

Zaświadczenia z grupy ZUS Z-3 powinny zostać złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez pracodawcę. Na ich podstawie pracownik może otrzymać:

Warto zaznaczyć, że powyżej wskazane osoby nie podlegają obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe. Z tego względu, jeśli chciałyby korzystać z zasiłków i świadczeń z niego wypłacanych, muszą nieprzerwanie przez przynajmniej 90 dni przed przejściem na świadczenie lub zasiłek, opłacać składkę. Już jednodniowe opóźnienie będzie skutkowało odmową wypłaty pieniędzy przez ZUS.

Wyjątkiem od powyższej zasady są zasiłki opiekuńczy i macierzyński, które przysługują już od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu.

Jak wypełnić zaświadczenie płatnika składek Z-3b?

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b składa się z 3 stron. Wszystkie dane należy wpisać drukowanymi literami, a w polach wyboru postawić znak “X”. Druk wypełnia się czarnym lub niebieskim długopisem. Dokumenty wypełnione ołówkiem nie będą akceptowane. Aby wypełnianie przebiegło sprawnie i bezproblemowo, należy najpierw przeczytać Pouczenie znajdujące się na końcu pisma.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga, aby wnioskodawca wpisał szereg informacji:

 1. Dane płatnika składek, a wśród nich: numery NIP, REGON, PESEL lub numer rodzaj i serię dokumentu tożsamości, nazwę lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu (pole dobrowolne);
 2. Dane osoby ubezpieczonej: numer PESEL lub datę urodzenia, lub rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, imię, nazwisko, adres;
 3. Numer rachunku bankowego – należy go wpisać, jeśli zasiłek ma zostać wypłacony na rachunek bankowy, pole jest dobrowolne;
 4. Rodzaj świadczenia, o jakie występuje ubezpieczony oraz okres zwolnienia –  do wyboru jest checkbox z: zasiłkiem chorobowym, zasiłkiem opiekuńczym, zasiłkiem macierzyńskim oraz świadczeniem rehabilitacyjnym;
 5. Informacje o ubezpieczonym;
 6. Oświadczenie o zgodności z prawdą danych podanych w zaświadczeniu;
 7. Data;
 8. Podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć zawierająca imię i nazwisko.

Jak złożyć wniosek ZUS Z-3b?

Wypełniony formularz Z-3b należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie maksymalnie 7 dni od daty wystawienia zwolnienia lekarskiego. Termin liczony jest od dnia następującego po dniu, w którym zostało wystawione zwolnienie. Można go złożyć w formie elektronicznej przez PUE ZUS.

Warto pamiętać, że roszczenie o wypłatę zasiłku ulega przedawnieniu po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Do ZUS-u wystarczy złożyć samo zaświadczenie Z-3b, nie jest konieczny druk ze zwolnieniem lekarskim, ponieważ to od grudnia 2018 roku musi zostać wystawione w formie elektronicznej, a więc od razu trafia do ZUS-u.

Podsumowując, formularz ZUS Z-3b jest to zaświadczenie płatnika składek z prośbą o wypłatę zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Wypełniają go osoby wykonujące działalność pozarolniczą, osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, osoby korzystające z ulgi na start oraz duchowni, którzy opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe. Ważne jest, aby formularz złożyć w odpowiednim terminie oraz aby był poprawnie wypełniony.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w...

Jak wygląda przejście w etatu na B2B? O czym trzeba pamiętać, szykując się na taką zmianę?

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy. Wysokiej klasy specjaliści,...
Mała Księgowość

Najnowsze

Ile kosztuje podpis elektroniczny? Kwalifikowany podpis elektroniczny na polskim rynku

Ile kosztuje podpis elektroniczny? Na to pytanie odpowiedzi szuka coraz więcej osób, jako że usługi zaufania stają się coraz bardziej powszechne. Nic dziwnego, korzystanie...

Jak przebiega kontrola ZUS L4? Kiedy można się spodziewać kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego?

Pracodawca może podejrzewać, że jego pracownik, który poszedł na „chorobowe”, w rzeczywistości ma się dobrze, a nawet wykonuje dodatkową pracę zarobkową. Zawiadomi ZUS, a...

Podpis elektroniczny PDF. Jak podpisać dokument PDF e-podpisem?

Podpis elektroniczny to narzędzie, które zrewolucjonizowało świat administracji i biznesu. Pozwala ono na w pełni zdalny obieg dokumentów, co znacznie usprawnia i ułatwia ten...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!