ZUS Z 3b – wypełnij zaświadczenie płatnika składek. Do czego potrzebny jest formularz ZUS Z-3b?

Formularz ZUS Z-3b to zaświadczenie płatnika składek, które powinno być wypełnione przez niektóre z grup zawodowych, aby otrzymać prawo do zasiłku, chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Kto może złożyć taki druk oraz jak to zrobić poprawnie?

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b powinno zostać wypełnione przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby współpracujące z taką osobą, osoby korzystające z ulgi na start oraz duchownych, którzy planują skorzystać z przysługującego im prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Jedynie poprawne wypełnienie druku oraz złożenie go w odpowiednim terminie będzie stanowiło podstawę do wypłaty środków pieniężnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdziliśmy, komu i w jakich sytuacjach przysługują świadczenia i zasiłki przyznawane na podstawie dokumentu ZUS Z-3b, jak wypełnić taki druk oraz co zrobić, aby ZUS uznał go za skuteczny. Zapraszamy do lektury!

Ustalenie prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz rehabilitacyjnego

Mnogość formularzy, jakie można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niejednokrotnie wydaje się przytłaczająca. W niniejszym artykule zajmiemy się drukiem ZUS Z-3b, ale zanim do niego przejdziemy, określimy, do czego służą dokumenty z grupy Z-3.

Formularze z grupy Z-3 służą do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i obliczenia jego wysokości. Podstawowy druk, a więc ZUS Z-3 powinien zostać wypełniony dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Pozostali ubezpieczenie wypełniają druki Z-3a lub Z-3b.

Druk ZUS Z-3b składa się za:

 • osoby wykonujące działalność pozarolniczą;
 • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą;
 • osoby korzystające z ulgi na start;
 • duchownych.

Zaświadczenia z grupy ZUS Z-3 powinny zostać złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez pracodawcę. Na ich podstawie pracownik może otrzymać:

Warto zaznaczyć, że powyżej wskazane osoby nie podlegają obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe. Z tego względu, jeśli chciałyby korzystać z zasiłków i świadczeń z niego wypłacanych, muszą nieprzerwanie przez przynajmniej 90 dni przed przejściem na świadczenie lub zasiłek, opłacać składkę. Już jednodniowe opóźnienie będzie skutkowało odmową wypłaty pieniędzy przez ZUS.

Wyjątkiem od powyższej zasady są zasiłki opiekuńczy i macierzyński, które przysługują już od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu.

Jak wypełnić zaświadczenie płatnika składek Z-3b?

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b składa się z 3 stron. Wszystkie dane należy wpisać drukowanymi literami, a w polach wyboru postawić znak “X”. Druk wypełnia się czarnym lub niebieskim długopisem. Dokumenty wypełnione ołówkiem nie będą akceptowane. Aby wypełnianie przebiegło sprawnie i bezproblemowo, należy najpierw przeczytać Pouczenie znajdujące się na końcu pisma.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga, aby wnioskodawca wpisał szereg informacji:

 1. Dane płatnika składek, a wśród nich: numery NIP, REGON, PESEL lub numer rodzaj i serię dokumentu tożsamości, nazwę lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu (pole dobrowolne);
 2. Dane osoby ubezpieczonej: numer PESEL lub datę urodzenia, lub rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, imię, nazwisko, adres;
 3. Numer rachunku bankowego – należy go wpisać, jeśli zasiłek ma zostać wypłacony na rachunek bankowy, pole jest dobrowolne;
 4. Rodzaj świadczenia, o jakie występuje ubezpieczony oraz okres zwolnienia –  do wyboru jest checkbox z: zasiłkiem chorobowym, zasiłkiem opiekuńczym, zasiłkiem macierzyńskim oraz świadczeniem rehabilitacyjnym;
 5. Informacje o ubezpieczonym;
 6. Oświadczenie o zgodności z prawdą danych podanych w zaświadczeniu;
 7. Data;
 8. Podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć zawierająca imię i nazwisko.

Jak złożyć wniosek ZUS Z-3b?

Wypełniony formularz Z-3b należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie maksymalnie 7 dni od daty wystawienia zwolnienia lekarskiego. Termin liczony jest od dnia następującego po dniu, w którym zostało wystawione zwolnienie. Można go złożyć w formie elektronicznej przez PUE ZUS.

Warto pamiętać, że roszczenie o wypłatę zasiłku ulega przedawnieniu po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Do ZUS-u wystarczy złożyć samo zaświadczenie Z-3b, nie jest konieczny druk ze zwolnieniem lekarskim, ponieważ to od grudnia 2018 roku musi zostać wystawione w formie elektronicznej, a więc od razu trafia do ZUS-u.

Podsumowując, formularz ZUS Z-3b jest to zaświadczenie płatnika składek z prośbą o wypłatę zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Wypełniają go osoby wykonujące działalność pozarolniczą, osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, osoby korzystające z ulgi na start oraz duchowni, którzy opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe. Ważne jest, aby formularz złożyć w odpowiednim terminie oraz aby był poprawnie wypełniony.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Co można zrobić w e-Urzędzie Skarbowym?

e-Urząd Skarbowy to serwis na stronie podatki.gov.pl, który ułatwia załatwianie spraw podatkowych online – bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca z dostępem...

Jak działa portal S24?

Portal S24 to nowoczesne narzędzie, które znakomicie ułatwia zakładanie i prowadzenie firm. Dzięki temu serwisowi wiele czynności związanych z działalnością spółki można załatwić online,...

Czym są różnice kursowe?

Transakcje w walutach obcych są powszechne wśród wielu firm, a to wiąże się ze zjawiskiem różnic kursowych. Czym są, kiedy powstają i jak je...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!