Wypełnij wniosek ZUS Z 15A – wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

Formularz ZUS Z-15A to wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. Prawo do jego złożenia przysługuje każdej osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, która spełnia szereg warunków. Co powinieneś wiedzieć, zanim sięgniesz po ten druk oraz w jaki sposób go poprawnie wypełnić? Podpowiadamy!

Na formularzu ZUS Z-15A składa się wniosek o zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Na jego podstawie można otrzymać świadczenie pieniężne. Jego wymiar to maksymalnie 60 dni w roku. Świadczenie przysługuje każdemu ubezpieczonemu, który odprowadza składkę zdrowotną. Warunkiem jest terminowe i prawidłowe wypełnienie druku oraz spełnienie szeregu wymogów. W jaki sposób to zrobić? Zapraszamy do lektury!

Kto może wnioskować o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

Formularz ZUS Z-15A to wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. Stanowi on podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego na rzecz rodziców, prawnych opiekunów lub członków rodziny, którzy zmuszeni są do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Wniosek mogą złożyć wszystkie osoby podlegające pod ubezpieczenie chorobowe, niezależnie od tego, czy składki płacą dobrowolnie, czy też obowiązkowo. Formularz powinien zostać uzupełniony przez pracownika lub przedsiębiorcę, którzy docelowo mają uzyskać zasiłek opiekuńczy na dzieci.

Przez pojęcie „dziecka” w tym przypadku rozumie się:

 • dzieci własne;
 • dzieci małżonka;
 • dzieci przysposobione;
 • dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Kto złożyć wniosek ZUS Z 15A?

Wspomniany powyżej zasiłek przysługuje opiekunom prawnym, rodzicom lub członkom rodziny, którzy opiekują się:

 • zdrowym dzieckiem do lat 8 – maksymalny wymiar zasiłku w tym przypadku to 60 dni;
 • dzieckiem niepełnosprawnym do lat 18 – maksymalny wymiar zasiłku w tym przypadku to 30 dni;
 • dzieckiem chorym – maksymalny wymiar zasiłku w tym przypadku to 60 dni;
 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym do lat 18 – maksymalny wymiar zasiłku w tym przypadku to 60 dni;
 • innym chorym członkiem rodziny (w tym również dzieckiem pełnoletnim);
 • noworodkiem w okresie do 8. tygodnia życia – maksymalny wymiar zasiłku w tym przypadku to 56 dni.

Zasiłek dla osób opiekujących się dzieckiem zdrowym

Zasiłek na zdrowe dziecko można otrzymać w 4 sytuacjach:

 1. kiedy został zamknięty żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła, do których dziecko uczęszcza, a opiekun został o tym poinformowany w terminie krótszym niż 7 dni od czasu zamknięcia;
 2. kiedy małżonek lub rodzic, który stale opiekuje się dzieckiem, rodzi lub jest chory i nie może sprawować opieki nad dzieckiem;
 3. kiedy niania lub dzienny opiekun, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem, zachorowali;
 4. kiedy małżonek lub rodzic, który stale opiekuje się dzieckiem, przebywa w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym.

Zasiłek dla osób opiekujących się dzieckiem niepełnosprawnym

Zasiłek na zdrowe dziecko można otrzymać w 2 sytuacjach:

 1. kiedy małżonek lub rodzic, który stale opiekuje się dzieckiem, przebywa w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym;
 2. kiedy małżonek lub rodzic, który stale opiekuje się dzieckiem, rodzi lub jest chory i nie może sprawować opieki nad dzieckiem.

Zasiłek dla osób opiekujących się dzieckiem nowo narodzonym

Druk mogą również złożyć rodzice lub członkowie rodziny dziecka, którzy ubiegają się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad noworodkiem. Opieka ta może być sprawowana w okresie do 8 tygodni po porodzie. Takie dodatkowe świadczenie przysługuje, jeżeli matka dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu oraz przebywa w szpitalu, porzuciła dziecko lub też posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo niepełnosprawność w stopniu znacznym.

Zasiłek dla osób opiekujących się innym chorym członkiem rodziny

Za „innego chorego członka rodziny” uważa się osoby, z którymi wnioskodawca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym na czas sprawowania opieki:

 • małżonka;
 • rodziców;
 • rodzica dziecka;
 • ojczyma;
 • macochę;
 • teściów;
 • dziadków;
 • rodzeństwo;
 • wnuki;
 • dzieci powyżej 14. roku życia.

Jeśli opieka sprawowana będzie nad innym członkiem rodziny niż dziecko, to należy wypełnić wniosek o sprawowanie opieki na formularzu ZUS Z-15B.

Jak wypełnić wniosek ZUS Z-15A?

Jedynie poprawnie uzupełniony i dostarczony w odpowiednim terminie wniosek ZUS Z-15A będzie umożliwiał otrzymanie zasiłku opiekuńczego na dziecko.

Druk powinien zostać wypełniony drukowanymi literami i długopisem w kolorze czarnym lub niebieskim. Nie jest dopuszczalne wypełnienie dokumentu ołówkiem. Formularz należy złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami dokumentującymi powód sprawowania opieki.

Dokument składa się z 5 stron, na których znajdują się następujące elementy:

 • dane wnioskodawcy – numer PESEL, data urodzenia, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu;
 • dane płatnika składek – numery: NIP, REGON i PESEL oraz rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości oraz nazwa lub imię i nazwisko;
 • numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelane świadczenie – pole dobrowolne, które należy wypełnić, jeśli wypłata zasiłku ma się odbywać na konto bankowe;
 • okres, w jakim ubezpieczony chce pobierać zasiłek;
 • dane dziecka, nad którym będzie sprawowana opieka – numer PESEL, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (jeśli nie nadano numeru PESEL), imię, nazwisko, data urodzenia;
 • zestaw zaświadczeń dotyczących sytuacji mieszkaniowej i zawodowej wnioskodawcy;
 • dane drugiego rodzica dziecka;
 • dane małżonka wnioskodawcy – należy je uzupełnić, jeśli nie jest on jednocześnie rodzicem dziecka;
 • dane innego członka rodziny – należy je uzupełnić, jeśli inny członek rodziny w danym roku kalendarzowym otrzymał zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem, na które składany jest wniosek o zasiłek opiekuńczy lub jeśli i inny członek rodziny w danym roku kalendarzowym otrzymał zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad innym dzieckiem, niż to, na które składany jest wniosek o zasiłek opiekuńczy lub innym członkiem rodziny wnioskodawcy;
 • uwagi;
 • oświadczenie o prawdziwości informacji podanych we wniosku;
 • data;
 • podpis wnioskodawcy.

Podsumowując, formularz ZUS Z-15A jest to wniosek o zasiłek na czas sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Takie świadczenie opiekuńcze mogą otrzymać osoby opłacające obowiązkowo lub dobrowolnie składkę chorobową.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w...

Jak wygląda przejście w etatu na B2B? O czym trzeba pamiętać, szykując się na taką zmianę?

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy. Wysokiej klasy specjaliści,...
Mała Księgowość

Najnowsze

Kiedy należy złożyć PCC-3A?

Formularz PCC-3A stosowany jest w niektórych przypadkach podczas zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Sprawdź, kiedy używa się go zamiast druku PCC-3. Jak go złożyć?...

Czym są niskocenne środki trwałe? Definicja, ewidencja i amortyzacja niskocennych składników majątku

W naszym artykule szczegółowo opiszemy, czym są tzw. niskocenne środki trwałe. Dowiesz się, jakie kryteria muszą spełnić, abyśmy mogli zaklasyfikować je do tej kategorii....

Jak rozliczyć darowiznę z budżetu firmy? Odliczenie darowizny od podatku

Darowiznę może przekazać nie tylko osoba fizyczna, takie prawo mają również przedsiębiorstwa. Sprawdzamy, o czym trzeba pamiętać, robiąc lub przyjmując darowiznę od firmy. Kto...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!