Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych ma za zadanie ułatwić i przyspieszyć przepływ informacji i pracę w instytucjach państwowych. Podpowiadamy, co warto o nim wiedzieć!

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych zostało wprowadzone do polskiego ustawodawstwa nowelizacją Prawa o notariacie ze stycznia 2018 roku. W praktyce rozpoczęło swoje funkcjonowanie w kwietniu 2018 roku. W bazie znajdują się kopie aktów notarialnych dotyczące głównie wpisów przedsiębiorców do KRS, ale również wypisów, odpisów i poświadczeń.

Czym jest Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych?

Początkowo w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych gromadzone i przechowywane były elektroniczne wypisy aktów notarialnych zawierające w swojej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Od początku marca 2023 roku w CREWAN-ie znajdują się również elektroniczne wypisy aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia oraz zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych. Oprogramowanie CREWAN zostało zapewnione przez Krajową Radę Notarialną.

CREWAN i inne zmiany – nowelizacja ustawy Prawo o notariacie

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) funkcjonuje od 9 kwietnia 2018 roku. Zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego nowelizacją Prawa o notariacie, wynikającej z ustawy z 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw mających na celu wprowadzenie ułatwień w postępowaniu rejestrowym.

Wszystkie rodzaje dokumentów, które powinny się znaleźć w Centralnym Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych, notariusze są obowiązani umieścić w formie wypisu w Repozytorium niezwłocznie po ich sporządzeniu. Kiedy dokument znajdzie się w Repozytorium, generowane jest zawiadomienie zawierające: numer dokumentu oraz datę i godzinę rejestracji. Zawiadomienie drukowane jest w dwóch egzemplarzach – jeden trafia do strony czynności notarialnej, drugi należy dołączyć do oryginału aktu notarialnego.

Wprowadzenie CREWAN to spore ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy dokonują rejestracji swoich spółek w KRS-ie, ale również dla notariuszy, sędziów i innych organów państwowych uprawnionych na podstawie szczególnych przepisów do dostępu do Repozytorium.

Do czego potrzebny jest wypis elektroniczny aktu notarialnego?

Akty notarialne mogą być sporządzone wyłącznie przez notariusza. Ich oryginały przechowywane są w archiwach kancelarii notarialnych. Elektroniczny wypis aktu notarialnego to dosłowne powtórzenie oryginału dokumentu, ale z tym zastrzeżeniem, że nie umieszcza się w nim poprawek i przekreśleń, które znajdują się na oryginalnym dokumencie. Taki wypis opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym i umieszczany w Repozytorium.

Wypisy są równowartościowymi powtórzeniami oryginałów. Mają takie samo znaczenie. Można się nimi posługiwać w sądach i urzędach. Są niezbędnymi elementami podczas dokonywania czynności związanych z działaniem Krajowego Rejestru Sądowego.

Wypis elektroniczny a postępowanie rejestrowe

Od 2020 roku podmioty zobowiązane do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym robią to zdalnie. Przez system teleinformatyczny mogą też składać wszelką dokumentację, wnioski i inne pisma urzędowe.

Wcześniej przedsiębiorcy chcący dokonać rejestracji, przy składaniu wniosku musieli przedstawić numer elektronicznej wersji aktu notarialnego. Musiał on być zgodny z tym nadanym w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

Podsumowując, Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych funkcjonuje od kwietnia 2018 roku. Jego zadaniem jest umożliwienie wykonywania elektronicznych wypisów, odpisów i wyciągów notarialnych sporządzonych w Polsce. Taka forma ma uprościć i usprawnić proces rejestracji w KRS.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kiedy będzie kwota wolna od podatku 60 tys. zł? Czy będzie obowiązywać z datą wsteczną od 1 stycznia 2024 roku?

Jeżeli kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 000 zł, znacznie zwiększy się liczba osób, które w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego. Sprawdź, kiedy...

Jak rozliczyć PIT z ZUS za zwolnienie lekarskie? Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS w deklaracji rocznej PIT

PIT-11A otrzymała każda osoba, która pobierała zasiłek macierzyński lub chorobowy od ZUS. Sprawdzamy, co z nimi zrobić. Jak rozliczyć PIT z ZUS? Czy za...

PIT 36L – jak rozliczyć podatek liniowy za rok podatkowy 2023? Rozliczenie PIT online i wzór formularza

PIT-36L to deklaracja, którą składają przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą podatku liniowego, czyli płacący podatek w wysokości 19%, niezależnie od wysokości dochodów. Jak wypełnić...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!