Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) – co to jest?

Klasyfikacja Środków Trwałych to usystematyzowany zbiór obiektów majątku trwałego, który służy do ewidencji i ustalania stawek amortyzacji, a także do badań statystycznych. Sprawdź, jak odpowiednio zaklasyfikować środek trwały.

W naszym artykule przeczytasz o tym, czym są środki trwałe i na czym polega klasyfikacja środków trwałych. Dowiesz się, kto powinien ją przeprowadzać i jak prowadzić ewidencję środków trwałych. Jak ustalić stawki amortyzacji?

Czym są środki trwałe?

Środki trwałe to składniki majątku, które używane są przez przedsiębiorcę w jego działalności. Są:

 • jego własnością,
 • współwłasnością,
 • są używane na mocy umowy użyczenia czy dzierżawy.

Co ważne, wartość takiego składnika majątku nie może być mniejsza niż 10 000 zł. Jednak nawet spełnienie wszystkich wymagań związanych z tym, że jakiś składnik majątku zakwalifikujemy jako środek trwały, nie oznacza to od razu, że będzie można go amortyzować. Pozostaje bowiem sprawa klasyfikacji środka trwałego.

Co to jest Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) to spis wszystkich składników majątku. Jest przygotowywana w celach statystycznych, ewidencyjnych, a także po to by można było ustalić odpowiednią stawkę amortyzacji.

Klasyfikacja Środków Trwałych jest gotowym spisem majątku określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Środki trwałe podzielone są na grupy od 0 do 9.

Jakie są grupy środków trwałych? Klasyfikacja środków trwałych

0 – grunty

1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 – kotły i maszyny energetyczne

4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

6 – urządzenia technicznie

7 – środki transportu

8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

9 – inwentarz żywy

Grupy te składają się z podgrup i rodzajów. Przyporządkowanie środka trwałego do odpowiedniej kategorii pozwala określić właściwą stawkę amortyzacji.

Tu pełna klasyfikacja środków trwałych w formie tabelki: kst.xls (live.com)

Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja w prawie podatkowym i bilansowym oznacza stopniowe zużywanie się składnika majątku. Rozliczanie amortyzacji polega na tym, że rozkładamy w czasie koszty związane z nabyciem środka trwałego na kolejne miesiące użytkowania. Co istotne, amortyzacja odnosi się tylko do środków trwałych.

Kiedy była zmiana Klasyfikacji Środków Trwałych?

Najnowsza Klasyfikacja Środków Trwałych została wprowadzona w 2017 roku. Tutaj znajdziesz pełną klasyfikację.

Jak właściwie zaklasyfikować środek trwały?

Klasyfikacja środka trwałego nie zawsze jest bardzo prosta. Przypisanie środka trwałego do odpowiedniej kategorii może wymagać dodatkowej konsultacji eksperta z wykształceniem technicznym, który zna specyficzne cechy środka trwałego.

Można też skorzystać z wyszukiwarki KŚT. Taką wyszukiwarkę udostępnia Główny Urząd Statystyczny.

Jeśli i to nie wystarcza, trzeba będzie skontaktować się z Ośrodkiem Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. W tym celu trzeba złożyć wniosek o nadanie symbolu klasyfikacyjnego. Koszt zależy od tego, ile symboli klasyfikacyjnych chcemy uzyskać.

Warto pamiętać, że informacja wydana przez Urząd Statystyczny w Łodzi nie stanowi decyzji administracyjnej i nie ma charakteru wiążącego.

Błędna klasyfikacja środków trwałych

Jeśli podatnik źle zaklasyfikuje środek trwały, może to skutkować błędnym określeniem stawki amortyzacji, a rodzi ryzyko źle obliczonego podatku.

Może się wydawać, że w takiej sytuacji najlepiej jest po prostu skorygować źle wyliczone koszty. Nie jest to jednak takie proste. Trzeba będzie skorygować wszystkie koszty uzyskania przychodów za poszczególne miesiące i złożyć korektę zeznania rocznego.

Należy w takiej sytuacji skorygować zapisy w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, i dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów.

Kto dokonuje klasyfikacji środków trwałych?

Klasyfikacji środków trwałych powinien samodzielnie dokonać podmiot gospodarczy – przedsiębiorca, o którego majątek chodzi.

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych?

Klasyfikacja środków trwałych jest niezbędna między innymi w prowadzeniu ewidencji środków. Tą możemy prowadzić w dowolnej formie – elektronicznie albo na papierze. Ważne, by znajdowały się w niej poniższe elementy:

 1. liczba porządkowa;
 2. data nabycia;
 3. data przyjęcia środka trwałego do używania;
 4. określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
 5. określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;
 6. symbol Klasyfikacji Środków Trwałych;
 7. wartość początkowa;
 8. stawka amortyzacyjna;
 9. kwota odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony;
 10. zaktualizowana wartość początkowa;
 11. zaktualizowana kwota odpisów amortyzacyjnych;
 12. wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową;
 13. data likwidacji oraz jej przyczynę albo data zbycia.

Często zadawane pytania – klasyfikacja środków trwałych

Jakie są grupy środków trwałych?

Grupy środków trwałych to grunty; budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego; obiekty inżynierii lądowej i wodnej; kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; urządzenia technicznie; środki transportu; narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane; inwentarz żywy.

Jak numerować środki trwałe?

Środki trwałe powinny być numerowany w sposób trwały, niepowtarzalnymi numerami.

Co jest środkiem trwałym?

Środki trwałe to części majątku przedsiębiorstwa przeznaczone do używania przez ponad rok, o wartości powyżej 10 tysięcy złotych.

Kto dokonuje klasyfikacji środków trwałych?

Klasyfikacji środków trwałych dokonuje podmiot, do którego majątku te środku należą.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!