Koncesja na alkohol – ile kosztuje, kto ją wydaje? Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych??

Koncesja na alkohol to potoczna nazwa zezwolenia  na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Kwestie dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych reguluje ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisy gminne. 

Trzeba pamiętać, że rozróżnienie koncesji zależy od mocy i rodzaju alkoholu:

 • piwo oraz napoje zawierające do 4,5% alkoholu,
 • napoje zawierające 4,5% – 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • napoje z zawartością alkoholu powyżej 18%.

Sprzedaż alkoholu regulują przepisy, a za brak odpowiedniego zezwolenia grozi grzywna od 100 zł do nawet 1,8 mln zł. Oto niezbędne informacje dla każdego restauratora, właściciela baru lub sklepu, który chce uatrakcyjnić swoją ofertę, sprzedając napoje alkoholowe. 

Koncesja na alkohol – kto wydaje zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydaje właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Koncesja na alkohol wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy, który musi spełnić określone warunki i dołączyć niezbędne dokumenty. 

Zezwolenie jest wydawane na określony czas i podlega opłatom rocznym. Można je cofnąć w przypadku naruszenia przepisów prawa (np. sprzedaży alkoholu nieletnim) lub podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu. 

Warto dodać, że na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych potrzebne jest zezwolenie marszałka województwa (dla alkoholu do 18%) lub ministra właściwego do spraw gospodarki (dla alkoholu powyżej 18%).

Czy wiesz, że…

Mała Księgowość to program księgowy świetny zarówno dla biur rachunkowych, obsługujących małe i średnie firmy, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać koncesję na sprzedaż alkoholu?

Spójrzmy, jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Oto kolejne kroki:

 • Złożenie wniosku o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do właściwego organu gminy, w zależności od lokalizacji punktu sprzedaży.

Wniosek powinien zawierać dane przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży, rodzaj zezwolenia i okres jego ważności. Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub elektronicznie.

 • Dołączenie do wniosku niezbędnych dokumentów: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, zgodę właściciela lub zarządcy budynku, decyzję sanepidu o spełnieniu warunków sanitarnych.
 • Wniesienie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (jej wysokość zależy od rodzaju i mocy alkoholu). Opłatę należy wpłacić na konto urzędu gminy przed wydaniem zezwolenia.

Wysokość opłaty za pozwolenie na prowadzenie sprzedaży alkoholu

Opłata wynosi:

 • 525 zł dla napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa lub 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku w przypadku przedsiębiorcy, który w poprzednim roku uzyskał wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł.
 • 525 zł dla napojów od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa) lub 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, których sprzedaż w poprzednim roku przekroczyła 37 500 zł.
 • 2100 zł dla napojów powyżej 18% alkoholu lub 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, których sprzedaż w poprzednim roku przekroczyła 77 000 zł.
 • Urząd ma miesiąc (lub dwa miesiące w uzasadnionych przypadkach) na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Przedsiębiorca może zaskarżyć negatywną decyzję do samorządowego kolegium odwoławczego, a następnie do sądu administracyjnego.

Przedsiębiorcy, którzy starają się o zezwolenie w trakcie roku, obliczają opłatę za zezwolenie proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Posiadacz koncesji musi:

 1. zaopatrywać się w alkohol u legalnych producentów i hurtowników;
 2. okazywać dowód opłaty za zezwolenie;
 3. prowadzić sprzedaż tylko w miejscu wymienionym w zezwoleniu i w punkcie spełniającym wymogi gminy;
 4. zgłaszać zmiany danych zawartych w zezwoleniu;
 5. przestrzegać zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Koncesja na alkohol w restauracji

Restaurator, który planuje sprzedaż alkoholu w swoim lokalu, potrzebuje zezwolenia.

W przypadku zezwolenia na sprzedaż alkoholu w restauracji obowiązują nieco inne zasady niż w przypadku koncesji na sprzedaż w sklepie lub na stacji paliw. Zezwolenie wydawane jest na minimum 4 lata (a nie na minimum 2 lata). To nie wszystko.

Trzeba pamiętać, że właściciel restauracji musi mieć zezwolenie na sprzedaż każdego rodzaju alkoholu (w jednym wniosku można wystąpić o trzy zezwolenia). Ta zasada obowiązuje też w innych punktach sprzedaży piwa, wina czy innych trunków.

Koncesja na alkohol w restauracji kosztuje tyle samo, co w przypadku zezwoleń na sprzedaż w sklepach lub innych punktach. Pracując nad biznesplanem restauracji, warto uwzględnić koszt zezwoleń. Początkowa opłata może wzrosnąć jeżeli wzrośnie wartość sprzedaży alkoholu (wyniesie 1,4% lub 2,7% wartości sprzedaży z poprzedniego roku).

Koncesja na alkohol w barze mobilnym

Przedsiębiorca, który chce sprzedawać piwo czy wino w mobilnym barze (np. foodtracku) musi mieć zezwolenie na sprzedaż alkoholu w takim punkcie. Dodatkowo sprzedaż może być prowadzona tylko w konkretnym miejscu (stąd potrzebna umowa najmu, dzierżawy lub własności nieruchomości, na której stanie mobilny bar).

Warto jednocześnie pamiętać, że przepisy pozwalają na wydanie jednorazowego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jednorazowa koncesja na alkohol

Aby uzyskać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta. Przed otrzymaniem zezwolenia należy uiścić opłatę. Wniosek będzie rozpatrzony w ciągu 30 dni (w uzasadnionych przypadkach termin jest wydłużany do 2 miesięcy). Zezwolenie ważne jest do 2 dni.

Opłata za koncesję? To:

 • 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa,
 • 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa),
 • 175 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

Koncesja na alkohol – odległość od szkoły i kościoła

Odległość miejsc sprzedaży piwa, wina i innych napojów alkoholowych od szkoły i kościołów regulują uchwały poszczególnych rad gminy.

Ile kosztuje koncesja na alkohol?

Koszt zezwolenia zależy od rodzaju i mocy alkoholu:

 • napoje alkoholowe zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwo – 525 zł
 • napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa) – 525 zł,
 • napoje alkoholowe zawierające powyżej 18% alkoholu – 2100 zł.

Przedsiębiorca, który chce sprzedawać wszystkie trzy grupy alkoholi, musisz zapłacić w sumie 3150 zł rocznie. 

Wymieniona wyżej opłata zostanie podwyższona, jeżeli:

 • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów;
 • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5-18% oprócz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów;
 • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów.

Jak wyliczyć wartość drinków do koncesji na alkohol?

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu musi co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży (do 31 stycznia za poprzedni rok). Wartość sprzedanych alkoholi stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystania z zezwolenia.

Jak obliczyć wartość sprzedaży alkoholu użytego do przygotowania drinków, czyli zmieszanego?

Przedsiębiorca powinien policzyć każdy trunek użyty w drinku lub obliczyć średnią wartość procentową alkoholu w drinku. Jeżeli w jednym drinku użyte są alkohole z jednej grupy, należy zsumować ich udział procentowy.

Do kiedy płatna jest koncesja na alkohol?

Opłatę za zezwolenie należy wpłacić na konto urzędu miasta lub gminy, do którego został złożony wniosek. 

Przedsiębiorca, który dopiero zaczyna sprzedaż alkoholu, musi opłacić zezwolenie na dany rok przed udzieleniem zezwolenia.

Koncesja na alkohol dla przedsiębiorców, którzy prowadzili sprzedaż w poprzednim roku, jest płatna 31 stycznia (pierwsza rata), 31 maja (druga rata) i 30 września (trzecia rata). Możliwa jest również jednorazowa wpłata do 31 stycznia.

Koncesja na alkohol – ile się czeka?

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawana jest w ciągu 30 dni lub 60 dni w uzasadnionych przypadkach.

Jeżeli wniosek jest niekompletny, to urzędnicy wzywają przedsiębiorcę o uzupełnienie dokumentów. Wnioskodawca ma na to 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Program Mała Księgowość

Program Mała Księgowość ma wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości małej lub średniej firmy. Możesz skorzystać z niego niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Wystawisz dzięki niemu faktury, zapłacisz podatek dochodowy i VAT, będziesz mógł zarządzać listą płac, kontrolować zobowiązania, amortyzować środki trwałe i korzystać z wielu, wielu innych funkcjonalności, których pełną listę znajdziesz na mk.rp.pl.

Przeczytaj więcej w kategorii Prawo gospodarcze.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Co można zrobić w e-Urzędzie Skarbowym?

e-Urząd Skarbowy to serwis na stronie podatki.gov.pl, który ułatwia załatwianie spraw podatkowych online – bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca z dostępem...

Jak działa portal S24?

Portal S24 to nowoczesne narzędzie, które znakomicie ułatwia zakładanie i prowadzenie firm. Dzięki temu serwisowi wiele czynności związanych z działalnością spółki można załatwić online,...

Czym są różnice kursowe?

Transakcje w walutach obcych są powszechne wśród wielu firm, a to wiąże się ze zjawiskiem różnic kursowych. Czym są, kiedy powstają i jak je...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!